суббота, 17 января 2015 г.

կիսամյակ 2-րդ հայոց պատմություն և հասարակագիտություն


2-րդ կիասմյակ


Ես  կարողանում եմ նախագիծ
նախաբան՝
Սեպտեմբեր ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ մենք հայոց պատմությունից անցել ենք հետևյալ թեմաները
1 Հայկական բնաշխարհը և հայ ժողովրդի ծագումնաբանությունը:
2 Նախնադարյան կարգերը հայաստանում և նախնադարյան կարգերի ժամանակագրական փուլերը :
3 Հայկական լեռնաշխարհի ամենահնագույն պետությունը Արատտան,և առաջին և երկրորդ համահայկական պետությունները Վանի թագավորությունը և Երվանդականների թագավորությունը
4 Հայաստանը Արտաշեսյան արքայատոհմի օրոք :
5 Հայաստանը Արշակունիների օրոք 1-5 դար
6  Հին հայաստանի մշակույթը և հելենիզմի դարաշրջանը և այլ թեմաներ

Ես կարողանում եմ կազմել ժամանակագրություն
Արտաշեսյան Արքայատոհմի թագավորների տարիները
Արտաշես 1 189-160
Արտավազդ 1 160-115
Տիգրան 1 115-95
Տիգրան 2 95-55
և այլն :
Ես կարողանում եմ օգտվել մեդիագրադարանից
Ես կարողանում եմ ինքնուրույն տարբերել պատճառը առիթից :
Որն է քրիստոնեության ընդունման պատճառը
Հին ստրկատիրական կարգերը բարոյապես և ֆիզիկապես իրենց սպառել էին , առիթը Դարձավ հիսուս քրիստոսը որը սկսեց քարոզել իր ուսմունքը ու դրա արդյունքում հասարակությունը թևակոխեց զարգացման մի նոր ժամանակաշրջան որը հայտնի է եղել ավատատիրական կարգեր անունով :
Ես կարողանում եմ պատասխանել հարցաշարերին :
Ես կարողանում եմ ինքնուրույն կազմել թեստային առաջադրանքներ հայ ժողովրդի պատմությունից :
Ես կարողանում եմ նախագիծ
անցել եմ հետևյալ թեմաները
մարդու իրավունքները, ՀՀ դատական համակարգ,երեխայի և կանանց իրաունքները,անչափահասների պատասխանատվությունը,աշխատանքային պայմանագիր և այլն:
Ես կարողանում եմ սահմանել օրենք հասկացությունը ՝ օրենքը դա՝ Հասարակական հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ է : Ես կարողանում եմ ինքնուրույն վերլուծել և քննարկել հանցագործությունների տեսակները թեթև միջին ծանր
ԹԵԹև - խուլիգանություն
ՄԻՋԻՆ -
տուժողը ստանում է միջին ծանրության վնաս
ԾԱնՐ – ծանր մարմանակն վնաս,մահ
Ես կարողանում եմ ապացուցել օրենսդիր մարմնի գործառույթները ընտրական կարգը և ընտրությունների կարգը :
Նախ և առաջ գիտեմ որ օրենսդիր մարմինը այսինքն ազգային Ժողովը ընտրովի իշխանության մարմին է : Ցանկացած 18 տարին լրացած քաղաքացին իրավունք ունի ընտրելու և ընտրվելու: 35 տարին լրացած ցանկացած անձ որը 10 տարի ապրել է Հայաստանում իրավունք ունի ընտրվել նախագահ:
Ես կարողանում եմ փաստերի հիմման  վրա ներկայացնել երեխաների իրավունքները օրինակ՝ երեխան ունի հետևյալ իրավունքները ՝ 1.առողջության պահպանման իրավունք:2.Կրթության իրավունք:3.Մշակւթային կըանքին մասնակցելու իրավունք : 4. Ստեղծագործական ազատության իրավունք : Օրինակ ՝ Նա կարող է գրել բանաստեղծություններ , երգեր,երաժշտւթյուն և այլն : Ամենակարևորը երեխան իրավունք ունի ստանալ տեղեկատվություն ցանկացած անձի կողմից :
1. Ինչ ենք հասկանում ժողովրդավարություն ասելով?
2.Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ինչ մարմիններ են գործում , և բնութագրեք Հայաստանի հանրապետության 3 պետական խորհրդանիշները:
3.Ինչ ենք հասկանում աշխատանքանյին պայմանագիր ասելով,և օրենքով եթե անչափահասը ընդունվում է աշխատանքի , ով է տալիս այդ թույլտվությունը և անչափահասը աշխատանքի ընդունվելուց հետո ինչ արտոնություններից է օգտվում:
4.Անչափահասին քրեական պատասխանատվության որ տարիքից են ենթարկում
5. 14 ից մինչև 16 տարեկանը լրանալը առավելագույնը քանի տարով են ազատազրկում: 7 տարի : Եվ  16 տարին լրանալուց հետո մինչև 18 տարին լրանալը անչափահասին առավելագույնը քանի տարով են ազատազրկում  10 տարի :​


20.01.2015
                   Հայոց պատմություն
թեսթ 1

երբ է տեղի ունեցել գավգամելալի   ճակատամարտտը 
ա, Ք ա 331   
 բ,Ք ա 350 
 գ, Ք ա  553
դ,Ք ա 301
թեսթ 2
երբ է տողի ունեցել ավարայրի ճակատամարտը
ա.451 
բ 461 
գ 481 
դ 571
թեսթ 3

երբ է տեղի ունեցել ձիարավի ճակատամարտը
ա  381 
բ 371 
գ 372 
դ 370
թեսթ 4


երբ  է  տեղի ունեցել ակոռի ճակատամարտը 
ա 451
բ 481
գ 571
դ 301
թեստ 5 
երբ է տեղի ունեցել սարդարապատի ճակատամարտը

ա 1918
բ 1920
գ 1919
դ 1915
թեստ 6

երբ է տեղի ունեցել շուշիյի ազատագրումը
ա 1991
բ 1992 մայիսի 8-ին 
գ 1993
դ 1994
                         թեստ 7
երբ է տեղի ունեցել օշականի ճակատամարտը ռուսների և պարսիկների 
միչև

ա 1825
բ 1827
գ 1828
դ 1838

           թեստ 8
երբ է տեղիունեցել վարդանակերտի ճակատամարտը արաբների և  հայերի միչև

ա  701
բ 702 դեկտեմբեր
գ 703 հունվար
դ 704

                                         թեստ 9երբ է տեղիունեցել արճեշի ճակատամարտը
արաբների և  հայերի միչև

ա 774
բ 775 ապրիլի  25 
գ 874
դ 875
   թեստ  10 

Երբ է տեղի ունեցել սևանի ճակատամարտը 
Աշոտ Երկաթի և արաբ զորավար Բեչիրի մեջ
ա 911
բ 925
գ 951 
դ 961


հասարակագիտություն 
թեստեր 
թեստ 1 
դատարանը ինչ մարմին է 
ա.օրենս դիր
բ. գործադիր 
գ. իրավապահ
դ. արդարադատություն 

թեստ 2 
ինչ պես է կոչվում առաջին ատյան դատարանը ՀՀ-ում 

ա. վճռաբեկ 
բ. վերաքնիչ 
գ. ընդհանուրիրավասություն
դ. վարչական
թեստ 3 
ով կարող է լինել անմեղ սունակ 
ա. հղի կինը 
բ. անչափահասը 
գ. հոգեկան հիվանդը 
դ. անսթափ վիճակում գտնող մարդ


թեսթ 4 
իշխանության որ մարմին է համարվում գործադիր մարմին 
ա. կառավարություն 
բ. ազգային ժողով
գ. դատարան 
դ. զանգվածային լրատվական միջոց (զլմ)

թեսթ 5 
ինչենք հասկանում համամասնական ընտրություն ասելով 

ա. երբ ընտրողը ընտրում է որև է կուսակցության 
բ. երբ ընտրողը ընտրում է անհատ մարդու  
գ. երբ ընտրողը ընտրում է քաղաքացու 
դ. երբ ընտրողը ընտրում է գյուղապետ 
թեսթ 6 
հանցագործության կատարելուց հետո հարուցվում է 

ա. քաղաքացիական գործ 
բ. քրիական գործ 
գ. դատական գործ 
դ. քնչական գործ 

թեսթ 7 

որ մարմինի կողմից է հարուցվում քրիական գործ 

ա. դատարան 
բ. ոստիկանապետի 
գ. դատախազության 
դ.  կառավարության

թեստ 8
որ տարիքից սկսած անչափահասը անկախ սեռից ենթարկվում է քրիական պատասխանատվության 

ա. 13 լրացած 
բ. 18 լրացած 
գ. 14 լրացած 
դ. 16 լրացած 

թեստ 9 

ինչ ենք հասկանում հանցակազմի բացակայության պատճառով հարուցված քրիական գործը 

ա. բավարար ապացույցներ չլինելու դեպքում
բ. վկաների բացակայության դեպքում 
գ. դատական նախատիպի դեպքում 
դ. նախաքնության ոչ լիաժեք դեպքում 

թեսթ 10 

ով նշանակում դատաորին 
ա. վարչապետ 
բ. վճռաբեկ դատարանի նախարարը 
գ. արդարադատության նախարարը 
դ. հանրապետության նխարարը 03.02.2015

Արշակունյան թագավորության անկումը

հարց 1


Պապի սպանությունից հետո ով հաջորդեց նրան

պատ

Պապի սպանությունից հետո թագավոր դարձավ 

Վարազդատը 374-378

նրա օրոք սպանվեց սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանը 

դավաճան բատ Սահարունու կողմից

հարց 2

ով է հաջորդել Վարազդատ թագավորին

պատ

հաջորդել է Արշակ 3 ը 378-387 թթ

Պապ թագավորի որդին էր

հարց 3

Որ թվականին հայաստանի թագավոր նշանակվեց 

Խոսրով 4 րդ արշակունին

պատ

385թ

Հարց 4

Որ թվականին է հայաստանը առաջին անգամ բաժանվել 

հռոմի և պարսկաստանի միջև

Պատ

387թ.

Հարց 5

Ով է հաջորդել խոսրով 4 ին

Պատ

Վռամ Շապուհ Արքան 388-464թ.

Նրա օրոք Հայաստանում տեղի ունեցավ մի շատ կարևոր 

իրադարձություն

Նրա օրոք 405 թ մեսրոպ մաշտոցը գրեց հայոց այբուբենը

Վռամ շապուհին հաջորդեց խոսրով 4 ը 7 ամիս

Հարց 6

Ով է հաջորդել խոսրով 4ին


Հարց 7

Ով է եղել արշակունիների վերջին թագավորը

Պատ

Արտաշես արշակունին 422-428թ Վռամ Շապուհի որդին 

էր

Այպիսով ինչու կործանվեց արշակունիների 

թագավորությունը

2 պատճառ


1.հռոմի և սասանիան պարսկաստանի ճնշումն էր

2.հայ նախարարների խռովություները


03,02,2015թ.
Հայոց պատմություն
Բլոգի նյութ 
Նախագիծ 1- Պապ թագոր 370-374թթ
Հարցաշար
Հարց 1
Ով եղել Պապ թագորը

ՊԱՏ
Պապ թագորը եղել է արշակունյանց թագորության 14-րդ թագորը Արշակ 2-ի որդին 
Հարց 2
Նրա օրոք ինչ նշանոր ճակատամարտեր են տեղի ունեցել  
ՊԱՏ
Տեղի է ունեցել 4 ճակատամարտ
1,  370 թ, մուշեղ մամիկոնյանը 40հազար բանակով   Ատրպատականի մոտ  պարտության մատնեց  Պարսից Արքա Շապուհ 2-րդի որդին զորքերին բոլոր գերի վերցրած տղամարդկանց  իսկ շապուհի կանանոցը ազատարձակեց : Շապուհը տեսնելով  այդ ամենը իր կանանց ազտել է հրամայեց  իր համար գինու  մեծ տակառ որի վրա փորագրեց Մուշեղ Մամիկոնյանի նկարը սպիտակ  ձի վրա նստած և ամեն անգամ   իր զորքի առաջ  գինին խմելուց խմումեր Մուշեղ Մամիկոնյանի կենացը ասելով  ճերմակ ձին ինձ կհարբցն է
2,  371թ, տեղի ունեցավ ձիրավի ճակատամարտը արատանի գետի ափին նպատ լեռան ստորոտում:  Հայ հռոմ է ական 90 հազարանոց բանակը Սպարապետ մուշեղի գլխաորությամբ պարտության մատնեց Շապուհ 2-ի Պարսիկների զորքերին: Ճակատամարտից  հետո գերի ընկավ  դավաճան մերուժան Արծրունին:  Հայոց թագադիր ասպետ Սմբատ Բագրատունին  շիկացած թագը դրեց դավաճանի գլխին  նրան ասելով  ով մերուժան   դու ուզումեյր թագաոր դառնայր ես իմ պարտքնեմ կատարում և քեզ թագադրում եմ:
3,  372թվին տեղի ունեցավ գանձակին ճակատամարտը  որտեղ Հայերը հաղթեցին Պարսիկներին, իսկ  Հայ  զինորները կրվի ժամանակ  բացականչում եին <<քաջ Արշակի համար>>:
11.02.2015

Պետություն 
Հարց 1
Ինչենք հասկանում պետություն ասելով
ՊԱՏ
Պետությունը դա քաղաքական կազմակերպություն է, ցանկացած պետություն ունի տարածք, պետական սահման ,ժողովուրդ և իշխանության մարմիներ
Հարց   2
Պետության խորհրդա նշաները որոնքեն
ՊԱՏ
Զինանշան,դրոշ,օրներհգ
Հարց 3
Ինչենք հասկանում  պետական տարածք ասելով 
ՊԱՏ
Դա այն տարածություն է որի մեջ մտնում է տվյան պետության ընդերքը, տարածքային ջրերը, օթայի տարածությունը։
Հարց  4
Ինչ պես է պետություն կարքաորում հասրակական կյանքը 
ՊԱՏ
Իրավական հիմքերով այսինքն սահմանում են նորմեր կանոներ և իհարկ է օրենքներ։
Հարց 5
Որոնք են պետական իշխանության հատկանիշները 

ՊԱՏ
Պետական  իշխանության հատկանիշները 4- նեն 
1, պետական իշանությունը ինքն իշխան է այսինքն նա իր իշխանությունը տարածում  է պետության ողջ տարածքի և ամբողջ բնակչության վրա 
2,  Պետական իշխանության համոզման և հարկադրանքի  եղանակներն են այսինքն  պետական իշխնությունը հասարակության անդամներին համոզում  են և եթե այդ հասարակության անդամներին որոշ մասը չի համոզվում պետույթունը կիրառում է նրանց նկատմամբ հարկադրում  է։    
3,  հանրայի իշխանություն այսինքն պետական իշխանությունը իր գործը իրականացնում  է  հասարակությոնից առանձնացված   
4,  լեգետիմությունը։  Լեգետիվ բառ լատիներեն լեխ արմատից է առաջացել 
որը նշանակում  է օրինական այսինքն լեգետին է համարվում այն պետական իշխանությունը որը ստեղծվել  է ազատ, արդար, ազնիվ, հավասար,ընտրություների միջոցով  իսկ եթե ընտրություները այդ պետական իշխանությունը ստղծվել է ընտրությունը կեղծվելու միջոցով ապա այդ իշխանությունը լեգիտիվ լինել  չի կարող և ժողովուրդը այդ իշխանությանը չի վստահում չի հավատում չի վստահում  17,02,2015

                  հասարակագիտություն
ժողովրդավարություն
հարց 1
ինչ է ասել Գարեգին Նժդեհը ժողովրդավարության մասին ։
ՊԱՏ
Ժողավուրդն է մեր ժամանակների  աստվածություն է  ժողովուրդն ավելին է քան իր Պետությունը, իր իշխանությունը ։
Հարց 2
Ինչ ենք հասկանում դեմոկռատյա ասելով։


ՊԱՏ
Դեմոկրատի բառը օգտագործվել հին Հունաստանում և նշանակում է ժողովրդի իշխանություն, դեմոս նշանակում է ժողորդ, կրատի  նշանակում է իշխանություն։
Հարց 3
Փորձենք բացատրել մեկնաբանել ժողովրդավարություն հասկացությունը
ՊԱՏ
Ժողովրդավարությունը ոչ միայն մտածելա կերպ այլ նաև գործելակերպ  այսինքն ժողովուրդը  ինքն  է ընտրում իրեն կառավարողներին 
Հարց 4
Ինչ է ասել մեծ մտածողը գերմանացի  Գյոթեն  ժողովրդավարույան մասին 
ՊԱՏ
Միայն նա է արժանի երջանկության և ազատության, ով  ամենոր նրանց համար գնում է մարտի։
Հարց 5
Որ սկզբունքներն են համարվում ժողովրդավարության սկզբունքներ
ՊԱՏ
Ազատությունը և իրավա հավսարությունը։
Հարց  6 

Ինչ ուրիշ սկզբունքներ գիտեք

ՊԱՏ


Ա մեծամասնության որոշումը պարտադիր          է  պոքրամասնության համար   հրապարակայնությունը և թափանցիկությունը  ինչպես նաև օրինականությունը։                       18.02.2015
հայոց պատմություն 
Հայաստանը 5-րդ դարում 
1- իրադարձություն 
405թվականի Մեսրոպ Մաշտոցը Եդեսիա քաղաքում ստեղծեց Հայոց  տառերը : Նրան աջակցել է Կաթողիկիոս Սահակ Պարթևը և Հայոց թագաոր Վրամ Շապուհը: 
2-րդ իրադարձություն 
428-թվականին Հայաստանում վերացավ Արշակունիների թագաորությունը վերջին թագաորն է եղել  Վռամ շապուհի  որին Արտաշը: Թագաորության վերացման պատճառը 2-են ներքին և արտաքին: Ներքին պատճառը դա հայ նախարարների պայքարն է թագաորների դեմ իսկ արտաքին պատճառը Հռոմի և Սասանյան Պարսկաստանի ճնշումն է:
3-րդ իրադարձություն 
450-451թթ Վարդանանց պատերազմ: Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի գլխաորությամբ մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ ավարայրի ճակատամարտ: Պարսիկները ցանկանումեյն Հայերին կրոնափոխ անել:
4-րդ իրադարձություն 
481-484թթ Տեղի ունեցավ Վահանանց պատերազմ Վահանի գլխաորությամբ 481թվին տեղի ունեցավ  2 ճակատամաբարտ ներեհապատի ճակատամարտը կրկին հայերը հաղթեցին սակայն 482 թ ճարմանիայի ճակատամարտում պարտվեցին:
5-րդ իրադարցություն 
484թթ աշնանը Հայերի և Պարսիկների մինչև  կնքվեց նվարսակի հաշտության պայմանագիրը Վահան Մամիկոնյանի և Նիխոր դեսպանի միջև: 
Ինչ ստորագրվեց
1. ըստ պայմանագրի Պարսիկները հրաժարվում են Հայերին կրոնափոխ անելուց: 
2. Հայ նախարարները վերականգնեցին իրենց տոհմական իրավունքները:
3. Պաշտոններ  ոչ թե ուրացող Հայ նախարարների, այլ արժանավոր մարդկանց:   

03,03,2015

Հասարակագիտություն
Ընտրություններ
Հարց  1
ՀՀ-ում  ինչ ընտրություներեն անցակացվում
ՊԱՏ
1, Տեղական ինքնակառավարման մարմիների՜ ավաքանու ընտրություններ
2, ազգային ժողովի պադգամաորների  ընտրություներ
3, նախագահական ըբնտրություն
Հարց 2
Ընտրակարգը քանի մասից բաղկացատ
ՊԱՏ
ՀՀ-ում ընտրություների մասին օրենքով ազգային ժողովի պադգամաորին կամ պադգամաորներին ընտրումեն 2 ընտրակարգով դրանքեն համամասնական և մեծամասնական
Հարց 3
Ինչենք հասկանում համամասնական կարգով ընտրություն
ՊԱՏ
Ընտրողը  ընտրատեղամասում  համամասնականի դեպքում  ընտրում է որև է քաղաքական կուսակցության  կամ որև է քաղաքական դաշինքի։
Քվիաթերթիկի այն մասում որտեղ նշված է քաղաքական կուսակցություները կամ քաղաքական դաշինքները պարդադի կուսակցության անվան տակ պետք է նշվատ լինի տվյալ կուսակցության ղեկավարների առաջին 5 հոգու անուները օրինակ գրված ՀԱԿ Հայ ազգային կոնգռես
Դրա տակ գրված է հետևայլ անու հայ ազգային կոնգռեսի լիդերների անուները Լևոն տեր պետրոսյան,Լուտմիլա հարությունյան,Գագիգ ջանգիրյան և այլն

Հարց 4
Համամասնականի դեպքում  կուսակցություները և քաղաքական դաշինքները  պարտադիր պետք է հավաքեն կուսակցություների դեպքում  ընտրողների 5 % իսկ քաղաքական դաշինքների դեպքուն ընտրողների 7  %-ը օրինակ 1 միլիոն մարդ  գնացել է ընտրության եթե այդ 1 միլիոնից 50,001 հոգի ընտրում է որև է կուսակցության այդ կուսակցությունը ազգային ժողովում ունենում է ոչ պակաս 5 պադգամաոր  իսկ քաղաքական դաշինքի դեպում պետք է 1 միլիոն ընտրողից   այդ դաշինքին ձայն տա 70,001 մարդ և նրանք ազգային ժողովում ոչ պակասա 7 պադգամաոր 
Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրողը ընտրում է որև է անհատ  անձի 

Հայոց պատմություն 
հարցաշար
հարց 1 


Նշված արքաները որ թվականերինեն կարավարել 
1. Մենուա 810-786
2. Արգիշտի 1-րդ786-764
3. Ռուս 2-րդ685-645
4. Պապ թագաոր 353-374
5. Տիգրան մեծ 95-55
6. Վրամ շապուհ 400-414
7. Գագի 1-րդ990-914
8. Աշոտ 2-րդ երկաթ914-928 
9. Սմբատ 1-րդ890-913/914
10. Արտաշես 189-100
հարց 2 
Նշված պայմանագրերը որ թվականինեն կնքել և ում կողմից 
ՊԱՏ

1. մթմին պայմանագիր 
2. Արտաշատի պայմանագիր 
3. նվարսակի պայմանագիր
4. ապամեյիայի պայմանագիր 
5. թուքմենլայի  պայմանագիր 
6.  գյուլիստանի պայմանգիր 
7. Բուխարեստի պայմանագիր 
8. Սանտեֆանոյի պայմանագիր 
9. վիչկեքյան զինադաթարի պայմանագիր 
10. սևվրայի պայմանագիր 
11. Բաթումիյի պայմանգիր 
հարց 3
Հայաստանի մայրաքաղաքները դասաորեք ըստ ժամանակագրական հաջորդականությամբ
1. կարս 
2. տիգրանակերտ 
3. երևան 
4. տուշպավան 
5. ԱՆԻ 
6. շիրակավան 
7. երվանդակերտ
8. դվին 
9. բագարատ 
10. արտաշատ 
հարց 4 
որոշել նշված մարդկանց մասնագիտություները 
ՊԱՏ 
1.Հովանես ադամյան--  Հայճարտարապետ և գյուտարար  գունաոր հեռուստացույցի հայտնագործող
2. Վահրամ փափազյան---թաթերական ռերիսոր 
3. թորուս թորոմոնյան---գիտնական, երաժիշտ, ճարտարապետ,Հայ ճարտարապետության ուսումնասիրության հիմնադիր
4. Առնո բաբաջանյան----կոմպոզիտոր, արվեստի մեծա շնորհ ներկայացոցիչ,երքահան,քամանչա շվի:      
5. Համազասպ բաբաջանյան------մարշալ 
6. Եղիշե թադևոսյան-------- գրաֆիկական կիռարական արվեստի բեմանկարչականգործերխճանկար նկարներ մանրաքանդակներ    
7. Շարա  տալյան------երգիչ   ժանրը դասակն               
8. Պետրոս ադամյան------ դերասան, բանաստեղծ,գրող,նկարիչ,քաղաքական գործիչ(չինովնիկ)  
9. Հենրիխ Մխիթարյան  վատ խաղացող Ֆուտբոլստ 
10. Ներսես շնորհալի ամենայն հայոց կաթողիկոս 68-րդ 
11. Գուժ Մանուկյան Որոգայթի միչ դերասան  

04.03.201
հասարակագիտություն 
Ազգային ժողովի աշխատակարգը 

ազգային ժողովում ընտրվում է 131 պատգամաորներ: Ընտրվում են համամասնական ընտրակարքով: Ազգային ժողովի պատգամաորներ ազգային առաջին օրը ըստ կարգի ամբիոնի մոտ է  հրավիրում ամենատարեց պատգամաորին ելույթ է ունենում նիստ բացված դրանից հետո հնչում է պետական օրհներգը ընտրվում է մանդատայից հանձնաժողով որը կազմակերպում է ազգային ժողով նախագահի 2 տեղակալների ինչպես նաև ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրություները 1.պաշտպանություն և ներքին հանձնաժողով:

2. Աշխատանքի և սոցիալական հանձնաժողով 
3. Գիտության կրթության սպորտի մշակույթի հանձնաժողով:
4. արտաքին կապերի միջազգային կազմակերպություների հետ ստեղծված հանձնաժողով:
10.03.2015
Հայաստանը 11-րդ դարում 
հարց 1 
երբ կործանվեց բագրատունիների թագաորությունը 
ՊԱՏ 
1045 թվին բուզանդիան նվաճեց Հայաստանը, վերջին թագաորներ Գագիգ  2-րդ  բագրատունին  
հարց  2 
 ովքերեն սելջուկ թուրքերը 

ՊԱՏ
նրանց հայրենիքը եղել է միջին ասիայի տափաստաները, 10-րդ դարի սկզբին թուրքական ցեղերը միաորվեցին իրենց առաջնորդ Սելջուկի շուրջը։
Հարց 3 
քանի արշավանքնեն  կատարել թուրքերը 

ՊԱՏ 
1․1047 թվին 20000 բանակով մտան հայաստան, և գրավաեցին վասպուրականը և բասենը 
2․ 1048 թվին 100000 բանակը զորավարներ Իբրահի յանալի,Գըթլմուշին գլխավորությամբ մտան հայաստան և կոտորեցին 1000-ավոր հայաերին։
3․ 1054թվին մտան հայաստան 80 հազարանոց բանակով նրանց ղեկաորումեր Տուղրիլ բեկի գլխավորությամբ թուրքերը գրավեցին կարսը։
4․1064 թվին տեղի ունեցավ սելջուկ թուրքերի վերջին արշավը նրանց ղեկավարում էր Արփասլան նա գրավեց կարսը,դվինը,վանը,սյունիքը,արցախը և այլ տարացքներ։ 
1071թվին  տեղի ունեցավ մանազկերտի ճակատամարտը բուզանդիայի և թուրքերի միչև թուրքերը հաղթեցին բյուզանդիային։

11.03.2015թ
Հայոց պատմություն 
Մոնղոլներ կամ Թաթարներ 
հարց 1 
Որտեղ է գտնվում մոնղոլների հայրենիքը։ 
ՊԱՏ
նրանց հայրենիքը գտնվում է Չինաստանից հյուսիս ընկատ հատվածում։
Հարց 2 
Երբ է առաջացել մոնղոլական պետությունը։
ՊԱՏ 
 1206թվին մոնղոլները միաորեցին իրենց առաջնորդ Թեմուչին շուրջը հավաքվեցին  նա ստացավ չինգիշ խան կոչումը։
հարց 3 
միչև Հայաստանին նվաճելը մոնղոլները ինչ  երկրներ նվաճեցին։
ՊԱՏ
Չինաստան,Միչին ասիյա,Խորեզմի թագաորությունը,Պարսկաստան;
Հարց 4 
որ թվականին մոնղոլները առաջին անգամ մտան անդր կովկաս Հայաստան,Վրաստան,Աղվան 
ՊԱՏ
1220 թվին Մոնղոլները մտան անդրկովկաս կոտմանի դաշտում վրաց թագաոր Գեորգի Լաշման և Հայ իշխան Իվանե զաքարյանը (Հովանես Զագարյան) Հովանեսս Զագարյանի զորքերը Մոնղոլներից պարտություն կրեցին։ 
Հարց 5 
որ թվականին է տեղի ունեցել Մոնղոլների գլխաոր արշավանքը 
ՊԱՏ 
1236 թվին ամռնաը մոնղոլական 30 հազարանոց բանակը չար մանղանի գլխաորությամբ մտան հայաստան։ 
հարց 6 
երբ մոնղոլները գրավեցին արև մտյան Հայաստան
ՊԱՏ 
1242-1243թթ
հարց 7 
երբ մոնղոլները վերջնական գրավեցին հայաստանը։
ՊԱՏ
1244թ վերջնական հայաստանը գրավեց 
հարց 8 
որ թվականին մոնղոլների դեմ տեղի ունեցավ ափստամբություն 
ՊԱՏ 
1259 թ-ից միչև 1261 թ շուրջ 3 տարի Հայերն ու Վրացիները ափստամբեցին մեոնղոլների դեմ մոնղոլների զորավար արղումը 20 հազարանոց բանակով ճնշեց Հայերին ու Վրացիներին ափստամբությունը   նրանք սպանեցին Հայ իշխաներ զաքարե զաքարյանին և այն 
1254 թվին կիլիկ և մոնղոլների միչև կնքվեց Հայ Մոնղոլական պայմանագիր։
17,03,2015

հայոց պատմություն
կիլիկիա
հարց 1 
որտեղ է գտնվում Կիլիկիան 
ՊԱՏ
գտնվում է փոքր ասիայում հարաֆ արևելյան մասում միջերկրական ծովի ափին
հարց  2
քանի մասից է բաղկագած կիլիկիան 
ՊԱՏ 
1 լեռնային 
2 դաշտային 
3 քարքարոտ 
հարց 3 
կիլիկիլիկիայում ինչ հայկական իշխանություներեն առաջացել 
ՊԱՏ 
1,փիլարտոս վարաժդանու իշխանություան մարաշ կենտրոնով 
2, գող վասիլի իշխանություան  քեսուն կենտրոնով 
3, ռումինյան իշխանություան   կոռոմոլո կենտրոնով հարց 4
որ կաթողիկոսը կիլիկիայի հայերի համար ստեղծեց 
թեմեր 
ՊԱՏ
խազիկոս կաթողիկոսը 
1, անտիոքում 
2, ուրմիոսում 
3,  տարսոմում 
հարց 5 
որ թվականին է  տղիոշւնեցել խաչակրաց առաջին արշավանքը 

ՊԱՏ 
1096-1097թթ  խաչակիրների բանակը շարժվեց դեպի արևելք նրանք պետք է անցնեն կիլիկիայի տարածքով և հայերից ստացան մեծ օգնություն 
հարց 6 

կիլիկիայում ինչ արքայատոհմեր է եղել 
ՊԱՏ
1, ռուբինյան 
2, հեթումյան 
3, լուսինյան 

հարց 7 
ով է եղել ռուբինյաների առաջին թագաորը 

ՊԱՏ
լևոն 1-ը 1198 թ կիլիկիայի տարոն քաղաքում Հունվարի 6-ին գրիգոր Զ. ապիրատի կողմից օծվեց թագաոր: 

Հարց 8 
որ քաղաքն է հրչակվել կիլիկյիայի թագաորության մայրաքաքղաքը և ում օրոք 
ՊԱՏ
կիլիկիայի թագաորության մայրաքաղաքը եղել է սիսը մլեհ իշխանի օրոք 1174թ 
հարց 9 
որ թվականին է հրչակվել հեթումյան թագաորությունը;
ՊԱՏ
1126 թ հեթումի 1-ի օրոք հրչակվեց հեթումյան թագաորությունը;
հարց 10 
որ թվականին է կնքվել կիլիկիան հայաստան և մոնղոլների միչև դաշինքը: 
ՊԱՏ
կիլիկիայի թագաոր հեթում 1-ը 1254 թ աշնանը մոնղոլների մեծ խան մանգույի հետ կնքեց պայմանագիր 
կետեր 
1 հայերն ու մոնղոլները միացալ ուժերով գրավեցին ասորիքը այժմ սիրաքը պաղեստինը հետագայում եգիպտոսը:
2 հայական բոլոր եկեղեցիները  ու վանքերը հարկչեին վճարում մոնղոլներին
հարց 11 
որ թվականին տեղի ունեցավ մառի ճակատամարտը 
ՊԱՏ
1266 թ օգոստոսին 23-ին մառի (սև լեռներ կոչող վայրում տեղի ունեցավ մառի ճակատամարտը ) Հայերը պարտվեցին համրուքներին: 
Հարց 12 
հայերը ումիցեիյն օգնություն խնդրում 
ՊԱՏ
հռոմի պապից ֆրանսիայից, գերմանիայից;

31.03.2015
թեստ 1
ցեղասպանություն 
հարցաշաար 
հարց 1 
ինչ է նաշանակում ցեղասպանություն 
ՊԱՏ
1 ազգի կողմից 1 այլ ազգի ֆիզիկապես և բարոյապես ոչնչացնել ազգային պատկանելիության և կրոնի համար կոչվում է ցեղասպանություն:
Հարց 2 
միաորված ազգերի կազմակերպությունում
Մակում առաջին անգամ երբ է ընդունվել բանաձև ցեղասպանության մասին:
ՊԱՏ
1948թ. հրեա ցեղասպանագետ Ռաֆաել Լենկինը ելույթ ունեցավ մակում որտեղ նշեց հետևայլ խոսքերը 20-րդ դարի սկզբին ապրիլի 1-ին ամենա մեծ ցեղասպանությունը եղել է թուրքիայում որտեղ առաջի համաշխարհային պատերազմի շամանակ1914թ սկսած մինչև 1923թ ցեղասպանությանը ենթարկվելեն 1.5 միլիոն հայ: Ընդունվեց բանաձև ցեղասպանության մասին:
Հարց 3
աշխարհում քանի պետությւներեն ճանաչել և դատապարտել հայերի ցեղասպանությունը:
ՊԱՏ
մեր օրերում հայերի ցեղասպանությունը դատապարտել են աշխարհի ավելի քան 20 երկրներ ճանաչելեն 
1. ուրոգվայ
2. ֆրանսիան 
3. ռուսաստանը 
4. կիպրոսը 
5. կանադան 
6. գերմանիան 
7. Չեխիան 
8. ավստրալինա
9. ավստրիան 
10. հոլանդիան 
11. բելգիան 
12. շվեդիան 
13. շվեցարիան և այլն;
Հարց 4 
հայերի ցեղասպանություն քանի փուլ է ունեցել:
ՊԱՏ
1. սկսվել է 1894թ և ավարտվել է 1896թ. այս փուլում կոտորվեց 300 հազար հայ իսկ սփրվեց ամբողջ աշխարհով մեկ որից 100 հազարը եկան Ռուսաստան: Այս ջարթերը կազմակերեց Սուլթան Աբդուլ Համիթ 2-րդը
որը ստացավ կարմիր սուլթան անունը 
2. տեղի ունեցավ 1909թ ապրիի 1-ին սկսվեց երբ Կիլիկիայում ադանայի շրջանում կոտորվեց 30 հաար Հայ: 
3. Տեղի է ունեցել 1914 թ -1923թթ որի ընթացքում կոտորվեց ավելի քանի 1.5 միլիոն հայ;
Հարց 5 
ինչ օտար հեղինակներ պետական չինովնիկներ խոսել են հայոց ցեղասպանության մասին: 

ՊԱՏ 
1.Հենրիկ մորգեն թաունը Ամնի դեսպանը թուրքիայում ասել է հետև այլ ամենուրեք թուրքիայի տարածքում բնաջնջվում է մի ժողովուրդ դրանք քրիստոնիա հայերեն 
2. Յոհանես Լեփսիուս Հայ գերմանական ընկերության նախագահը ասել է հատևայ խոսքերը բնաջնջում եմ մի ժողովուրդ որը ստեղծել է համաշխարհային բարձր արժեքներ ունեցող մշակույթ :
3. ֆրասիական գրող, բանաստեղծ Անատոլ ֆրանս օրը ցերեկով սպանում են կոտորում են 1000 անմեղ մարդկանց մի բանի համար որ նրանք Հայեն: 
4.Ջեյմս բրայաս անգլիացի  չինովնիկ և պատմաբան  ասել է գնացեք սիրիա այնտեղ դուք կտեսնեք հայերի անթաղ գերեզմաները ամենուրեք սպանված են, անշնչացած կանայք,երեխաներ,ծերեր:
5.Առնոլդ թեոյնբին անգլիացի պատմաբան իր արմատներից արմատխիր է արվում մի ժողովուրդ և անխնա բնաջնջում են:
6. Լյորդ Ջորջ անգլիացի վարչապետ պատերազմի ավարտից հետո մենք պետք է թուրքերից վերցնենք հայերին պատկանող հողերը և տանք նրանց տերերին:
7. Մաքսիմ գորկի ասել է միջագետքի անապատները դեր եր զորը ռուս-ուլ-յան,ռաքայի անապատները  ներկվածեն 1000 ավոր հայերի այրունով:
8. ժորժ կրեմասոն ֆրիանսացի չինովնիկ,գրող մի թե աշխարհը չի տեսնում կուրացել է արցյոք փակելով իր աչքերը այս ողբերգության եղերնության տեսարանը:
07.04.2015
հասարակագիտություն 
դաս 2
կիլիկիա 
հարց 1 
ով է եղել կիլիկիայի առաջին թագաորը 
ՊԱՏ

Լևոն 1-ը մեծագործը 1187-1219թթ

հարց 2 

որտեղ է օծվել Լևոն թագաորը 

ՊԱՏ
1198 հունվարի 6-ին կիլիկիայի տարսոն քաղաքթում կաթողիկոս գրիգոր Զ. կաթողիկոսը Լևոն իշխանին օծեց Հայոց թագաոր: 
Հարց 3 
Ինչ գիտենք Լևոնի մասին 
ՊԱՏ
ա) Լևոն թագաորը արևվտրական պայմանագրեր է կնքել իտալական վենետիկ,ջենով քաղաքի վաճառականի հետ: 
բ) Լևոն թագաորը 1202թ գրավեց Հեթում իշխանին պատկանող Լաբրոն բերդը:
գ) 1194թ Լևոն իշխանը ձերբակալեց իր թշնամուն անկիոքի իշխանին բոհեմունդ  3-րդը և նրանից վերցրեց շատ գավառներ ու բերդեր որը նախկինում պատկանում էր կիլիկիային  նաև իր եղբոր աղջկան Ալիսին ամուսնացրեց բոհեմունդ 3-ի որդի Ռայմոնի հետ և նարանցից ծնված տղան պետք է լինել կիլիկիայիա և պանթեոքի թագաոր   
դ) Լևոն արքան վերակառուցեց հատկապաես այսը և կոռիկոսը:
Հարց 4 
Ով է հաջորդել Լևոն մեծագրոց արքային: 
ՊԱՏ
1219 թ Լևոնի մահից հետո գահը անցավ իր աղջկան 14 ամյա Զաբելին որը ամուսնացավ  Ֆրանսիացի Խաչակիր անթիոքի իշխանի որդու Ֆիլիպի հետ  սակայն Ֆիլիպը խաղտեց հայ եկեղաեցական իրավունքները  կանոները,իրավունքները,ավանդույթները դրա համար Հայերը Ֆիլիպին սպանեցին ի վերջո 1226 թ Զբելը ամուսնացավ ծագումով Հայ Հեթում իշխանի հետ այսպիսով կիլիկիայում առաջացավ հեթումյաների իշխանությունը: 
հարց 5 
երբ է կառավարել Հեթում 1-ը և ինչ է արել 
ՊԱՏ
կառավարել 1226-1270թթ 
1254 թ Հեթում 1-ը մոնղոլների հետ կնքեց դաշինք հայ մոնղոլական դախինք ըստ այդ դաշինքի հայերն ու մոնղոլները պետք է միասին պայքարեն արտաքին թշնամիների դեմ հայկական եկեղեցիները ազատվեցին հարկերից 1259թ Հեթում 1-ը որքերը մոնղոլների հետ միասին գրավեցին ասորիքը այժմ սիրիան 
Հարց 6 
Ով է հաջորդել Հեթում 1-ին 
ՊԱՏ
Լևոն 2-րդը 1270-1289թթ .

08.04.2015


Կոնֆլիկտ
Հարց 1
Ինչ է կոնֆլիկտը և քանի տեսակներ կան
Պատ
Կոնֆլիկտը դա մարդկանց միջև անհամաձայնություն է
Տեսակներն են
1.երկողմանի կոնֆլիկտ երբ երկու անհատների միջև վեճ է սկսվում և նրանք չեն կարողանում հասնել համաձայնության
2.երբ մեկ անձը անհատը հակասոություների մեջ է մտնում հոգնակի թվով անձների հետ
Մի խոսքով կոնֆլիկտը մարդու վարքի արտահտման ձև է
Հարց 2
Ինչպես կարելի է կանխել կոնֆլիկտը
Պատ
1.կոֆլիկտը կանխատեսել
2.կոնֆլիկտի կանխագելում
3.կոնֆլիկտի կարգավորում
4.կոնֆլիկտի լուծում
  Ինչ ենք հասկանում զիճողականություն ասեով
Պատ
Կոնֆլիկտի կողմերից մեկը զիճում է և պուսափում է արճակատումից դա լինում է հիմնականում այն դեպքում երբ կողմերից մեկը միուսից թույլ է կամ այդքան հետքրքրվածություն չունի կոնֆլիկտի հանդեպ:
Հարց 4
Ինչ է հանդուրժողականությունը
Պատ
Հանդուրժող է համարվում այն մարդը մորդը ոչ թե վախենում է կոնֆլիկտից այլ այդ մարդը համբերատար և խուսափում է կոնֆլիկտից:
Հացրց 5
Ինչ է կոնֆորմիզմը
Պատ
Կոնֆորմիզմը դա այն է երբ մարդը հաշտվում է ստեղծված իրավիճակի հետ և գնում է զիճման մի խոսքով այդ անձը գիտակցաբար ձկտում է ընդունել բոլորի խմբի տեսակետը:
14.04.2015

1915 թվականի ինքնապաշտպանական կռիվները
Հարց 1
Շատախի կռիվը ղեկավարել է Բաղդիկ Սիմոնյանը
Պատ
Ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 14-ը:
Շատախի հայերին ոգնության է հասել Դրոյի ջոկատը շատերը փրկվեցին:
կռիվ 2
վանի հերոսամարտ
սկսվել է 1915թ ապլիրի 7-ից մայիսի 5-ը
ղեկավարել են հետևյալ մարդիկ այգեստանում ղեկավարել են հետևյալ մարդիկ Արամ Մանուկյանը,Բուլղարաղի Գրիքորը,Արմենակ Երկանյան,Կայծակ առաքել ևուրիշներ
քաղաքամիջի կռիվները ղեկավարել են Լեվոն Գաղջյանը և Հայկակ Կոսոյանը
կռիվ 3
Շապին Գարահիսայի Հերոսամարտը սկսվել է 1915թվականի հուլիսի 3-ից հուլիսի 29
Ղեկավարել է Ղուկաս Տեովլեթյան
Կռիվ 4
Մուշի Հերոսամարտ սկսվել է 1915 թվի հունիսի վերջին ավարտվել է ոգոստոսի կեսերին
Ղեկավարել է Հակոբ Կոտոյան
Կռիվը 5
Մուսա լեռան 40 օրը սկսվել է 1915 թվին հուլիսի վերջից մինչև սեպտեմբերի 5-ը
Ղեկավարել է Տիգրան Անդրիասյանը:
Կռիվը 6
Ուլֆայի եդեսիայի ինքնապաշտպանությունը
Սկսվել է 1915 թվին սեպտեմբերի 29-ից մեինչև նոյեմբերի 15-ը ղեկավարել է Մկրտիչ Յութնեղբարյան:

Եթե չլինեին այս կռիվները և ինքնապաշտպանական մարտերը ապա զոհերի թիվը կլիներ ավելի շատ:


21.04.2015
ֆիդայական շարժում 
հարց 1 
Երբ է ռաջացել  ֆիդայական շարժումը 
ՊԱՏ
1880 ականերին սկսվեց ֆիդայական շարժումը ֆիդային եղել են
1.Առաքել մխիթարյան 
2. Մարքար Վարժապետ:
հարց 2 
ինչ է նշանակում  ֆիդային:
ՊԱՏ
Արաբերեն բառ է որը  նշանակում է հայրենիք զոհ:

հարց 3 

ինչ է նշանակում հայդուկ
ՊԱՏ
հայդուկ Հունգար են բառ է որը  նշանակում է  հետևակ 
 հարց 4
համառոտ բնութագրել Արաբոյին 
ՊԱՏ
Արաբոն ծնվել  է 1863 Սասունի կոռթե գյուղում: 1885թ. Արաբոն սկսում է իր պայքարը: 1892թ. Արաբոն թֆիլիսում մասնակցում է հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջին համագումարին 1893թ Արաբոն իր 16 ընկերների հետ    կռիվ է  սկսում Գյալիսորի ձորում որտեղ հերոսաբար զոհվում է: 
Հարց 5 
Բնութագրեք Սերոբ Վարդանյանին 
ՊԱՏ
Սերոբ Վարդանյանը հայտնի է եղել միքանի անուներով Աղբյուր Սերոփ,Նեմրութի Առյուծ,Նեմրութի հսկա,Նեմրութ ասրամ անուներով  Աղբյուր Սերոբը ծնվել է 1864թ Խլաթ Սողթոր գյուղում: Սերոբը սպանում է մի քրդի և փախնում Կոստանդնոպոլիս իսկ 1891 թ Սերոբը գնում է Ռումինիա և ընդունվում դաշնակցության շարքերը: 1895թ Սերոբը իր զորքերով գալիս է Արևմտյան Հայաստան ու կռվում Թուրքերի և Քռդերի դեմ: Աղբյուր Սերոբը ղեկավարել է 1898թ հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ Բաբշենի կռիվը: Սակայն 1899թ Հոկտեմբերին դավաճան Ավոն թունաորեց Աղբյուր Սերոբին: Թունաո ծխախոտ է տալիս և քուրդ ցեղապետ Բշալ խալիդը 1500 զորքով հարձակվում է Աղբյուր սերոբի փոքր ջոկատի վրա կռվի ժամանակ զոհվում է Սերոբը նրա 2 եղբայրները Մխոն և Շահենը և մինուճար որդին Հակոբ Սերոբին: Արևմտյան Հայաստանում ֆիդայական շարժման ղեկավարներ են դառնում Անդրանիկ և Հրայրը:
Հարց 6 
բնութագրեք հրայրին   
ՊԱՏ
Հրայրը Արմենակ Ղազարյանը 1864թ Սասունի Ահարոնք գյուղում:Հարայրը հայտնի է եղել դժողք անունով սորել է Մշո Կարապետ վանքի դպրոցում: Զբաղվել է ուսուչմամբ : Հրայրը ղեկավարել է Սասունը: 1894թ կրկին սասունի 1904 թ սասունի ափստամբությունը ցավոք 1904 թ ապրիլի 13 հրայրը հերոսաբար զոհվեց: 
Գևորք Չաուշ 
ծնվել է 1870 թ Սասունի մդենք գյուղում սորել է Մշո Առաքելոց վանքի դպրոցում թշնամին նրա անունը լսելուց խուճափահար փաղչում է: Ցավոք 1907 թ մայիսին Սուլուխի կռվի ժամանակ զոհվում է:

05.05.2015
Զորավար Անդրանիկ Անդրանիկը ծնվել է 1865թ. Փետրվարի 25-ին արևմտյան Հայաստանի շապի գարհիսար քաղաքում: Նա սովորել է տեղի Մուշեղյան դպրոցում շուտով թողնում է կրթությունը ու դառնում ֆիդային: Զորավար Անդրանիկը աջկի է ընկե բազմաթիվ քաջագործություններով: Շուտով Անդրանիկը ղեկավարեց առաքելոց վանքի կռիվը: Անդրանիկի զինակիցներ Գևորգ Չաուշը իր ուսուցիչն է եղել մեծն Աղբյուր Սերոբը: 1904թ. Ապրիլի 1-ին սկսվեց սասունի մեծ ամստամբությունը որի ղեկավարներ Զորավար Անդրանիկներ: 1912-1914թթ. Անդրանիկը մասնակցում է բալկաներում տեղի ունեցող իրադարձություններին: 1912թ. Անդրանիկը բուլղարական բանակում ստեղծեց գունդ և կռվեց թուրքերի դեմ: Զորավար Անդրանիկի անունը փառքով պսակվեծ առաջին համաշհխարային պատերազմի տարիներին 1914-1918թթ.: 1914թ. Նոյեմբերին Անդրանիկը կազմակերպեց իր առաջին կամավորական գունդը մեկնեց ռազմաճակատ: Անդրանիկը 1915թ. Ապրիլի 16-18 ղեկավարեց դիմանի ճակատամարտը ըստացավ հերոսի կոչում և պատվոգիր: Կյանքի վերջին տարիները զորավարը անցկացրեծ ամերիկայում ֆրեզնո քաղաքում: Նա վախճանվել է 1927թ. Օգօստոսի 31-ին նրա աճյունը 2000թ. Փետրվարին իր կտակի համաձայն տեղափոխվել է Երևան եռաբլուր:06.05.2015թ.
Հայոց պատմություն 
միչնադարյան համալսարաները և կրթությունը 
Հարց 1 
դպրոցներում ուսուցվում են 7 առարկաները, որոնք կոչվում էին 7 ազատ արվեստ որոնք բաժանվում են 2 մասի եռյակ և քառյակ 
ՊԱՏ 
տարական դասարաներում անցնում էին երեք առարկաներ 
1. տրամաբանություն
2. քերականություն 
3. գրչության արվեստ 
քառյակ առարկաներ 
1. թվաբանություն 
2. երկրաչապություն 
3. աստղագիտություն 
4. երգ 
գոյություն են ունեցել հետևյայլ դպրոցներ 
1. ծխական 
2. բանական 
3. տաճարային 
4. աշխարհիկ 
բարձրագույն դպրոցները կոչվում էին Վարդապետյան սովորում էին 7-8 տարի ավարտելուց հետո ստանում էին վարդապետի գավազար  կարողեին աշխատել ուսուցիչ,հոգեորական և զբաղվել գիտությամբ դասավանդողներ:Դասավանդողներին կոչում էին Ռաբունիներ իսկ նրանց ղեկավարների կոչում էին Ռաբունապետ: Առաջին վարժապետարանը բացել Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը 10-11 դարում հայտնի են եղել Սանահինի և Հաղպատի համալսարաները: Այս դպրոցները ու վանքերը հիմնադրել է Աշոտ 3-րդ թագաորի կինը Խոսրով անուշ թագուհին: Հայտնի համալսարան է եղել նաև վասպուրականում  գտնող Նարեկացի դպրոցը որի ուսուչապետն է եղել Անանիա այստեղի սորողն է եղել Գրիգոր Նարեկացին որը ինչպես գիտենք սրբացվեց Հռոմի Պապի կողմից և դասվել է սրբերի շարքերին տեղակալներ: Նշանոր Համալսարան եղել է նաև Անիյի համալսարանը 12-րդ դարում որի մյուս նշանաոր համասարաները եղել է նոր գետիքի համալսարանը որի վերելքը սկսվել է ուսուչապետի Մխիթար Գոշի օրոք ու ստացել գոշավանքի համասալանի անունը: 13-րդ դարում 1280 ականվ թվականերին բացվել է գլաձորի համալսարանը որը սկզբում կոչվել է Աղբերց  վանքի դպրոց հիմնադիր ուսուչապետը եղել է Եսայի Մչեցին: Ամենա հայտնիներից է եղել Տաթևի համլսարանը 14-րդ դարում ուսուչապետներից են եղել Հովհան որոտնեցին և աշխարհ հրչակ մեծն Գրիքոր Տաթևացի:

Հասարակագիտություն 
նախընտրական քարոզչություն 
1. ցանկացատ ընտրությունից  առաջ թեկնածու իրավունք ունի կազմակերպել իր ընտարշավը այսինքն ներկայացնել իր ծրագրերը ընտրողների առաջ: 
2. թեկնածուն ինչպես է գովազդում իրեն ԶԼՄՆԵՐԻ միջոցով, հեռուստատեսությամբ,ռադիոյով, գովազդո և այն: Պտությունը իրավունք չունի խանգառելու թեկնածույի քարոզաշավը:
3. Ինչ է արգելվում թեկնատույին քարոզաշավի ժամանակ:
Ա. Խափել 
Բ. կաշառել 
Գ. նվերբներ տալ ապրանքների տեսքով 
Դ. սննդամթերք բաժանել և այն:
4. քարոզչության ինչ ձևեր կան 
1. Անվճար հանդես գալ ԶԼՄՆԵՐԻՆ միջոցով: 
2. վճարովի օգտագործել ԶԼՄՆԵՐԸ 
3. հրապակային հանդիպումներ կազմակերպել:
4. Հեռախոսային և այլ կապի միջոցներ 
5. Այցելություն ընտրողներին:
6. Պաստառներ,ցոցապեղկեր և իհարկե թերթիկներ:
քվիարկություն սկսվում է տեղամասային առավոտյան ժամը 08:00 մինչև 20:00 քվիարկության օրը ոչ աշխատանքային է: ընտրություների օրը  նշանակվում է 90 օր առաջ նիայն այն դեպքում երբ նախորդը դադարում է լիազորություն: Ընտրությունից 40 օր առաջ ընտրա տեղամասի երևացող կողմ պակցվում ընտրողների ցուցակը: 
5. ընտրողի քայլերը ներկայանու 
1.ընտրատարածքային ընտրատեղամաս օրինակ 5/1 թաղամաս անձնագրով 
2. ընտրողը անձը հաստատող պասթաթուղթը մոտենում է քվիցուցակներին պատասխանատու հանջնաժողովին անդամը ստուգելով ընտրողի անձնագիրը բացում է ընտրացուցակը և ընտրողին ձեր հասցեին բնակարանին համարին անուն ազգանուն հայրանուն դիմաց ստորագրում է:
3. վերցնելով անձնագիրը ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի այն անդամից որից ստանում է քվյաթերթիկը: 
4. Այնու հետև քվյաթերթիկ ստանալուց հետո ընտրողը մոտենում է քվյաթերթիկին կթողի:
5. Ստանալով կնքված քվյաթերթիկը ընտրողը ծրարի հետ միասին մոտենում է քվյա խցիկին որը պետք է լինի  բոլորի կողմից քողարկված:
6. ընտրողը քվյաթերթիկը դնում է ծրարի մեջ և մոտենում է քվյատուփին կողքին նստած հանձնաժողովի անդամը բացում է քվյատուփը ընտրող ծրարի մեջ դրված քվյաթերթիկը գցում է քվյատուփի մեջ և անձայն հեռանում է:05․12․2015
հասարակագիտություն 
Կոռուցիա 
Հարց 1 
ինչ է կոռուկցիան 
ՊԱՏ
Կոռուկցիան դա իշխանության չարաշահում անձնական օգուտ ստանալու նպատակով,որը վնասում է անհատի հասարակությանը և պետությանը։

Հարց 2 
կորուկցիայի ինչ ձևեր գոյություն ունեն 
ՊԱՏ
ա․ ծառայություն մատուցում օրինակ պետական պաշտոնիան կաշառք է վերցնում և հողամաս տրամադրում 
բ․ կաշառք ստանալը երբ պետական  պաշտոնյան կաշառք է վերցնում մեկ այլ անձից և կատարում նրա ցանկություները 
գ․ կաշառք պահանջելը օրինակ պաշտոնատար անձը պահանջում է գումար այս կամ այն հարցը լուծելու համար։
Հարց 3 
որոնքեն կոռուկցիայի պատճառները 
ՊԱՏ
1․ մարդաբանական պատճառ 
որն է դա մարդը հենց ինքը համրվում է կոռուկցիայի պատճառ 
2․ պատմամշակույթայն պատճառ 
օրինակ երկարժամանկ սեփական պետություն չունեցող գտնվելով օտարների իշխանության տակ փորձել է կորուկցիայի միջոցով պաշտպանի իր գոյությունը 
3․ սոցիալ տնտեսականպատճառ 
որն է դա գլխաորը այն է որ աշխատավարձերը շատ ցածր է և պաշտոնյան ով ունի լծակ։
4․ պետաիրավական պատճառ դա այն է որ երկրում օրենքները համարյա չեն գործում կամ օրենքները անթերիեն 
26.05.2015թ.
հարցեր ստուգատեսի համար 
հայոց պատմություն և հասարակագիտություն 
հարց 1 
որոշել լեռների բարձրություները 
ՊԱՏ
Արարատ 
Արագած
Սիփան 
Կապուտ ջուղ 
Սիս 
հարց 2 
Մոծ հայքը քանի նահանգ ունի և քանի գավառ որքան է մեծ հայքի և փոքր հայքի տարածքները: 
Հարց 3 
Հայ ժողովուրդը որ լեզվա ընտանիքին են պատկանում և Հնդ եվրոպական որ տարածքներն են ընկնում 
Հարց 4 
ինչից է առաջացել հայկ հաստան, արմենիա, արմավիր, արագած, գառնի, գեղարքունիկ,երասխ: 
Հարց 5 
հայաստանի մայրաքաղաքները դասաորել ըստ իրենց կառուցման հերթականությամբ 
Կառս
Վաղարշապատ 
Երվանդաշատ 
ԱՆԻ
Դվին 
 Արտաշատ 
Բագարան
Վան 
Տիգրանակերտ 
Հարց 6 
ՈՒրարտույի կամ Վանի թագաորության որ թագաորի օրոք շահմար է հասել 4 ծովեր 
հարց 7 
Վանի որ թագաորն է ստեղծել գիրը աստվածներիդիցարանը և արեստավարժ բանակը 
հարց 8 
ով է կիառուցել էրեբունին
 հարց 9
ով է կառուցել տուշպա վան մայրաքաղաքը 
հարց 10 
որ դարում է կործանվել Վանի թագաորությունը 
հարց 11 
ըստ Մովսես Խորենացու ով է եղել Հայերի առաջին թագավորը
1. Տիգրան մեծ 
2. Երվանդ 1 
3. սկայորդի 
4.Պարույր 
հարց 12 
որոշել հեթանո աստվածների գործունեության ոլորտները 

Անահիտ-մայր աստված 
Աստղիկ- 
Նանե
Վահագն 
Արեգ-միհր 
Տիր 
Արա գեղեցիկ 
Տորք 
Վանատուր 
հարց 13 
որոշել հույն աստվածների անուները համեմատելով Հայ աստվածների հետ 

Զևս 
Աֆրոդիտե 
Հերակլես 
Հելիոս 
Ապոլոն Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...