среда, 14 января 2015 г.

2-կիսամյակ մաթեմաթիկա

                2 կիսամյակ
        

                ես կարողանում եմ

1,պատասխանել նամակին-այո
2,ֆայլ փաքցնել-ոչ 
3,նորբլոգբացել-ոչ
4,բլոգումունենալ-բաժին մաթեմ-այո
5,մուտքագրում-որդով-այո
6,մուտքագրում-բանաձևեր equation-ով-ոչ
7, ցանկացած բնականթիվ գրում ենք կարդում -այո
8, գրել միչև եռանիշ թվեր-այո
9, կատարել գործողություներ այդ թվերով-այո
10, գտնել 2 թվերի ընդհանուր ամենա մեծ բաժանարարը - այո
11, գտնել 2 թվերի ամենա փոքր բազմապատիկը-այո
12, տարբերել բաղադրյալ թիվը պարզ թվից-ոչ
13, տարբերել կոտորակը անկանոնկոտորակից- այո
14, կատարել գործողություններ կոտորակային թվերով-ոչ
15, խառը թիվը դարձնել անկանոն կոտորակ-ոչ
16, անկանոն կոտորակը դարձնել խառը թիվ-  ոչ
17, կատարել գործողություներ խառ թվերով-ոչ
18, տասնորդական կոտորակները դարձնել սովորական կոտորակ-այո
19, կոտորակը դարձնել         տասնորդական-այո
20, կատարել գործողություներ տասնորդական կոտորակներով- ոչ 
21, տարբերել բացասական թիվը դրական թվից-ոչ 
22, հաշվել թվի բացարժաք արժեքը-ոչ 
23, կատարել գործողություններ բացասական թվերով-ոչ 
24, լուծել պարզագույն խնդիրներ տոկոսի վերաբերյալ -ոչ 


11,02,2015


Միևնույ ցուցիչով  աստիճաների արտադրյալը
Օրինակ
3 2 աստիճան ․ 4 2 աստիճան = 9․16 = 144
= (3․4) 2 աստիճան 

x n աստիճան ․ y n աստիճան= (x.y)2 աստիճան 

Աստիճանի աստիճանը 

օրինակ 

(2 3 աստիճան)․ 2ցուցիչ = 64  = 2 6 աստիճան 


(x n աստիճան ) m աստիճան = xn . xm 


N 114 
ա․ (2.4) 2 աստիճան = 8 2 աստիճան = 64 
բ․ (3․3) 3 աստիճան = 9  3 աստիճան = 729
գ․ (0,1) ․ (0,1) 2 աստիճան  = 0,0 2 
դ․ (0,2) ․ (0,2) 3 աստիճան = 0,0 81 
N 115 
ա, x 2 աստիճան ․ x 8 աստիճան =  64 y
բ,  y 7 . y 7 . y 8 = 392 y
գ,  2 y 5 աստիճան * 6 y 7 astican * 5 y 11 astican = 69 y 385 astican
դ. 0.2 a 7 astican*5 a 11 astican * 4 a 21 astican = 20 a 11319 astican 
N 117 
ա) 50*0.2 3 astican * 5 4 astican * (0.5x) 5 astican *(0.2y) 3 astican= 

0.4* 3125 * 0.03125x 5 astichan * 0.008y 3 


astichan=0,3125x 5 astichan * y 3 astichan բ) (10x) 4 astican * (0.1y) 4 astican * 5 2 astican (0.2x) 2 astican = 10000x 4 astixhan * 


0.0001 y 4 astichan * 25 * 0.04 x 2 


astichan=0.04x 6 astixhan *y 4 astichanՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ


20.01.2015

N1140


 • 3armat 10= 9*10= 90armat
 • -3 armat 5 = -9*5=-45 armat
 • 2 armat 10 = 4*10=40 armat
 • 0.1 armat 100 = 0.02*100=1 armat
 • -4 armat 1/16 = armat 16*1/6= armat 3/8
 • 20armat 3 = 400*3= armat 1200
N1141


 • 2armat 3  (3 armat 2
 • 0.1 armat 5  (  -0.2 armat 2 
 • 3 armat 3 (  2 armat 7 
 • -2 armat 5 (-5 armat 2 
 • 3 armat100( 20 armat 3 
 • 2armat 5 )4N 1143
 • armat (-20) 2 astican = armat (-400)
 • armat 4  3 astican = armat 12
 • armat(-5) 2 astican * armat(-5) 2 astican= armat 625
 • armat 3 2 astican *   armat (-3) 2astican= =armat -81
 • armat (-2) 2 astican = -4armat 
 • armat (-10) 2 astican * 10 2 astican = armat -10000 

22.03.2015


ինքնուրույն աշխատանք
 վարրժութկուն 1 
հաշվիր 
1) 6 7 astican / 6 5 astican= 6 2 astican 
0,1 2 astican = 0,16 
3 6 astican  / 3 2 astican = 3 3 astican 
5/5 -9 astican = 5 19 astican 
2) armat 36 + armat 64 = 14
armat 0,49 = 0,7 
armat 16 4 astican = 256
armat (-3) 2 astican = -9
լուծի  հավասրումը 
3 ) x 2 astican =81 
x= 9 
2x 2astican = 50 
x=5
4)  հաշվիր 
71 0 աստիճան  = 1 
(x) 2 -3 = 1 x երորդ 
22.03.2015
ինքնուրույն աշխատանք
1) 2/5+1/3 = 3*2+5*1/15 = 11/15
2) 4/7*1/3=4/21
3) 9/10:1/3=9/10*1/3=27/10
4)11/70-1/10=11-7/70=4/35=2/7
5) 0.73*0.1=0.073
6) 0.751+2.2=2.951
7) 7.01-3.6=3.41
8) 2.5*05=1.25
9)1 1/2+2 1/3 = 3/2+10/3=9+20/6=26/6
10)2  1/5+1 1/4 = 11/5+5/4 = 16/9
11) 3 1/3 * 2 1/2 = 10/3 * 5/2 = 50/6 = 25/3


Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...