вторник, 10 ноября 2015 г.

Մաթեմ 2 կուրս 1 կիսամյակ

թվի  1/100 մասը կոչվում է %

Երկու մրջյուների հեռավորությունը 33 սմ է։ Մեծ մրջյունը վազում է 4սմ/մ արագությամբ, փոքր 2 սմ/վ։ Որքան  կլինի մրջյունների հեռավորությունը 4վարկյան  հետո եթե նրանք վազում են իրաի մոտենալով

ՊԱՏ 33-16+8= 33-24=9
մաշտաբ երկրի մակերեսը թղթի վրա պատկերում են փոքրացատ տարբերակով


11.13.2015

Kot davinchi nayel
Վարժություն 1
Մի գյուղացին իր այգում հավաքել է 1500 կգ խաղող իսկ, մյուսը  30% -ով պակաս։ Ընդամենը քանի կգ խաղող են հավաքել երկու գյուղացիները

1500*30/100=450
1500+450= 1950

Պատասխան  1950

11․18․2015
9 սմ շառավիղ  ունեցող  քանի կտեղավորվի խորոնարդաձև  տուփում որի կողը 108սմ 


Պատ 1278 

Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես ինչպես 2։7։ որոնք կապար և որքան երկաթ է պարունակում այդպիսի հավաձուլվածքի կտորը եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։ 

ՊԱՏ
 3600/9= 400 
400*2=800 կապար 
7*400=2800 երկաթ 
800/2800=8/28=4/14=2/7
երկու բանվոր միաիսն աշխատելով կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի օրում նրանից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում 
1-օրը 1,18 
2-օրը 1x 
12/18 + 12/x=1 
12/x=1-2/3 = 1/3 
2/3+12/x = 1 
36=12*3=x*1=x 
x=36
Մաթեմատիկան օլիպիադայում մասնակիցների առաջադրվել էր 6 խնդիր Յուրաքանչյուր չլուծված խնդիրի համար մասնակիցը ստանում է 7 միավոր  նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր ։ Քանի խնդիր էր լուծել օլիպիադայի մասնակիցը որը հավաքել էր 22 միավոր 

ՊԱՏ 2 խնդիր չի լուծել

4800 կմ 6 ժամ 

4800+1600= 5400 կմ 

8/3*2400=6400
ՊԱՏ 
11800
12․02․2015

| |- Մոդուլ = Մոդուլի 

Հաշվեք 
ա․|-6|+|4|=6+4=10
բ․|-50| + |-4|=50+4=54
գ․|-18| * |-21|=18*21=378
դ․|21| - |6|=21-6=15
ե․|31| + |27|=31+27=58

|-7| < |11|
|-6| >  |-5|
|-31|   <  |-50|
|0|    <  |-17|

ա․ 0< 1 < 3 
 բ․ -4<  -1  <0
գ․8<  9 < 10
դ․  -3 < 1,2.-1,-2 < 3
ե․ -6 <  -5-4-3-2 < -1
զ․ -1 <   0 < 1


12.09.2015

__A(-7)_D(-2)_0_B(+2)_C(+7)__
1880=1880:2=940/2=470/2= 235/5=47
ՊԱՏ
2*2*2*5*47=1880

4608=4608/2=2304/2= 1152/2=576/2=288/2=  144/2=72/2=36/2=18/2=9/3=3

2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*3*3


+2/1
-10/17
5/7
-6/13
-1/7
0/0 
Դաս 11.
6. Ամբողջ թվերի գումարումը
Տեսական նյութ
Կանոն 1. Միևնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի գումարը
գտնելու համար պետք է`
1. գումարել գումարելիների բացարձակ արժեքները,
2. ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների նշանը։
Օրինակ՝ +5+(+2)=+(5+2)=+7=7
               -5+(-2)=-(5+2)=-7
Կանոն 2. տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի գումարը
գտնելու համար պետք է`
1. այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը,
2. ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի
բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։
Oրինակ՝ -6+(+4)=-(6-4)=-2
                -6+(+7)=+(7-6)=+1=1:
Առաջադրանքեր(դասարանում)
1) Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+7) + (+2)= 9
գ) (+10) + (+15) = 25
ե) (–17) + (–12) = -5
 բ) (–18) + (–3) =-21
դ) (–21) + (–4) =-25
զ) (–29) + (–41) =-70
2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –10, +7 և –3=-6
բ) –18, +11 և –10=-17
գ) 7, +3 և –4=6
դ) +18, –27 և –5 =-14
ե) +23, –40 և +6=-23
զ) –29, +40 և +30=41
3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞
տարի է ապրել այդ հույնը։
72 տարի
4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա)-9 + (8) = –1,               դ)   7+(-18) = –11,        է) 5 + (-2)  = 3,
բ) –3 + (-9)  = –6,             ե) -8+(-2)  = –10,         ը) 25 + (-5) = 20,
գ) –8 + (-2)= –10,             զ) 11 +( -2) = 9,            թ) –5 +(-6)  = –11։
Լրացուցիչ(տանը)
5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –3, –9 և –5= -17         գ) –11, –7 և –12=-30          ե) –21, –3 և –18=-42
բ) –1, –20 և–8= -29          դ) –6, –9 և –10=-25           զ) –4, –15 և –25=-44
6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
ա) –30, =-17+(-13)     բ) –25, =-20+(-5)  գ) –62, =-40+(-22)   
դ) –50, = -20+(-30)  ե) –38 =-30+(8)
7) Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4), =7     դ) (+15) + (–6), =           է) (–18) + (+7), =
բ) (–11) + (+5), =        ե) (–8) + (+7),  =         ը) (–21) + (+8), =
գ) (–10) + (+3), =         զ) (+31) + (–10), =         թ) (+19) + (–12) =  
8) Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ

անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։
Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...