вторник, 2 февраля 2016 г.

Տնտեսագիտություն և Սոցոլագիա 2 կուրս 2 կիսամյակ

02,01,2016
Ընտանիքի հոգեբանություն ամուսնություն և ընտանիք 
միտք 1 
ինչ է ամուսնությունը 
Պատասխան 
կնոջ և տղամարդու միություն է որը համարվում է սոցիալական կապի ձև 
միտք 2
ընտանիքի գլխավոր նպատակն է փոխադրաձ հարգանքի և սիրո հիմքի վրա ստեղծել ընտանիք ունենալ երեխաներ խնամել նրանց պահել և դաստիրակել:
Միտք 3 
յուրաքանչյուր ընտնաիքում սահմանված է ընտանիքի անդամների դերը:
Միտք 4 

ինչպես կարող ենք բնութագրել ընտանիքը Պատ 
1 Այրունակցական  կապը  
2  համատեղ բնակչության վայրը 
Միտք  5 
գոյություն ունի ընտանիքի 2 տեսակ 

1. միչուկային ընտանիք 
2. ընդլայնված ընդարձակ 

միչուկային ընտանիքը դա այն է որը բաղկացած է ամուսնուց,Մայրիկից և զավակներից կազմված ընտանիք 

ընդլայնվածը դա այն ընտանիքին է բացի 
ծնողներից և զավակներից նաև  ապրում են տատիկ և պապիկ և այլն:
Միտք 6 
ինչ ենք հասկանում նահապետական ընտանիք ասելով 
ՊԱՏ
դա այն ընտանիքն է որտեղ գեր իշխում  է տղամարդը և ապրում են այդ տան մեջ այդ տղամարդու ընտանիքում որդիները թոռները ծոռները: Այսպիսով ընտնիք բառը լատիներենից թարքմանած նշանակում է Famlie որը նշանակում է տոհմ ցեղ Ռուսերենում   simia Հայերենում ընտ նշանակում է ընդհանուր տանիք: 
Ընտանիքի գործունեություները ունի 4 գործարույթ 
1 վերարտադրական այսինքն անդամների ավելացում 
2 տնտեսական գործարություն 
3 սոցալականացում նույն ինքը դաստիրակությունը 
4 հաղորդակցություն այսինք ընտանիքի անդամների շփում 
Միտք 7 
ներընտանեկան կոնֆլիկտներ 
Տղամարդու հիմնական պահանջները 
1 սեռական բավարարածվածություն 
2 հանգնստի ուղեկից 
3 հմայիչ կին 
4 տնային տնտեսությունը վարող 
5 հիացմունք 
Կնոջ պահանջները 
1 քնքնշություն 
2 խոսելու զրուցելու հնարաորություն 
3 ազնվություն անկեղծություն 
4 ֆինասական աջակցություն 
5 ընտնաիքին նվիրվածություն:
02.02.2016
Տնտեսագիտություն 
Միտք 1 
Տնտեսագիտությունը մարդու գործունեության նրա պահանջմունքների բավարարման անրաժեշտություն է:
Միտք 2 
բարիքը դա մարդու պահանջմունքների բավարարման միջոց է: Բարիքները 
լինում են անձնական,Սպառման: Բարիքները  Սնունդը Հգուստը, Բնակարանը աՎտո մեքենան և այլն : Արտադրական սպառման բարիքները  դրանք արտադրության մեջ օգտագործող ռեսուրսներ են օրինակ  Մեքենաները հաստոցները  Սարքաորումները մեխանիզմները գիտելիքները և այլն: Բարիքները լինում են տնտեսական և ոչ տնտեսական: Տնտեսական են համարվում սնունդը հագուստը բնակարանը ավտոմեքենան և այլն: Ոչ տնտեսական է համարվում սահմանափակ բարիքները:
Միտք 3 
Ռեսուրսները լինում են 2 տեսակի 1.բնական ռեսուրսները հողը օգտակար հանածոները անտառները,2.ջրային պաշարները կենդանական բուսական աշխարհը և այլն: Տնտեսության մեջ գլխավոր պայմանը այդ Ռեսուրսներ արդյունավետ 
օգտագործելն է: Տնտեսության մեջ մյուս կարևոր հանգամանքը տնտեսող լինելն է 
Միտք 4 
1. Արտադրության համար անրաժեշտ է աշխատել 
2. Ֆինանսներ 
3. Տարածք 
4. համապատասխան արդյունքներ 

02.03.2016թ․
Շարունակություն 
Միտք 5
այլ ընտրանքային արժեքը որն է դա 
բարիքի այն քանակություն է որի արտադրությունից պետք հրաժարվել հոգուտ մյուսների։ օրինակ եթե արտադրվում է մեծ քանակությամբ հաց որը սակայն չի սպառվում ապա անրաժեշեշտ է այդ ավելցուկ հացի արտադրանքի գումարը պետք է  տրամադրել այլ ապրանք արտադրելու համար օրինակ մեքենա դեղորայք սարքաորումներ և այլն։ 
միտք 6 
արտադրություն բաշխում փոխանակություն և սպառում ինչպես գիտենք արտադրությունը մարդու կողմից ստեղծած անրաժեշտ բարիքներն են։ Արտադրված արտադրանքը բաշխվում է հասարակության անդամների մեջ այսինքն արդադրանքը ուղարկվում են սպառման շուկա խանութներ առևտրական կետեր  որտեղ մարդիք ըստ իրենց եկամտի չափի կատարում են գնումներ։ 
Միտք 7 
փոխանակությունը դա մարդիք իրենց արտադրանքը փոխանակում են 
Միտք 8
սպառումը բարիքը միշ ենթակայ է սպառուման այսպիսով վեր արտադությունը բաղկացած է 4 փուլերից 
1 արտադրություն 
2 բաշխում 
3 փոխանակություն 
4 սպառում են 


02.08.2016թ․ 
Շարունակություն

Միտք 8  
ինչպես հաղթահարենք կոմֆլիկտները ընտանիքում  
ՊԱՏ  
Կոնֆլիկտի կանխատեսումը

կոլֆլիկտի կանխալգելումը

կոնֆլիկտի կարգաորումը

Մարդու խառվածքը

Մեծ բժիշկ Հիպոկրատը մ.թ.ա 4 դարում կաարծում էր մարդու առանձնահատկություները որոշվում են օրգանիզմի հեղուկների 

գեղակշռությամբ և 

դրանց խառնուրդով

Հեղուկներն են արյուն,լորձ,մաղձ

Գոյություն ունի 4 տեսակներ մարդու

1.սարգվինիկ գերակշռում է արյունը

2.ֆլեգմատիկ գերակշռում է լորձը

3.խոլերիկ գերակշռում է դեղին մարձ

4.մերանխոլիկ գերակշռում է սեև մարձ

Այս բողորը գիտական հիմքի վրա դրեց Պավլովը

Պավլովի հետազոտություները

1.սանգվինիկ այս մարդիկ շատ հավասարակշռված են բայց շարժունակ են 

համառ են վճռական արագ են գործունյա են

Սանգվենիկ են համարվել նապալիոնը,լերմոնտովը,չարենցը և ուրշիներ

2.ֆլեգմատիկներ նրանք համարվում են հանգիստ մարդիկ սակայն շատ ուժեղ 

հավասարակշռված են սառնայրուն են դանդաղաշարժ են համփերատար են 

զուսպ են քիչ հաղորդակցվող են

Ռուս զորավար Կուտուզովը,

3.խոլերիկ անզուսպ մարդ անհավասարակշիռ չափի շգացում չունեցող 

համառ,

Պուշկինը,Սուվոռով

4.մերանխոլիկ ծույլ տրտնփող դժգող թուլ տրտնջող քիչ շարժունակ երկչոտ 

անվստահ 

դժվարութուները չափաղանցող

02.09.2016թ.

սոցոլոգիա 
1.Հայոց արքա Աբբաս Բագրատունի 
928-953թթ.
Աշոտ Երկաթի Եղբոր Սմբատի որդին 
Աբբաս 1-ը եղել է 4-րդ թագաորը 
1. Աշոտ 1
2. Սմբատ 1
3. Աշոտ երկաթ
4. Աբբաս 1-ը 
նրա օրոք Կարսը հրչակվեց մայրաքաղաք 
2. Շահ Աբբաս 1-ը 
Պարսից սևան թագաոր ապրել է 16-17-րդ դարում ծնվել է 1571թ. մահացել է 1629թ. նա 300 հազար Հայ տեղահան արեց Պարսկաստանից Հովհանես Թումանյանը գրել է Շահ Աբբասի մասին 
3. Աբգար (Աբգարոս Աբգարես) Եդեսիայի Հայոց Թագաոր ըստ ավանդույթի Աբգար թագաորը կապ է ունեցել Հիսուս Քրիստոսի հետ 
4.Աբգար Դպի թաոխապեցի 
հայ նշանաոր տպագրիչ Վենետիկում և Կոստանդնաոպոլիս տպել է հայերեն գրքեր Խառնաբնդյույի Տոմարի Իզբանս հանճարո 1565թվականին տպվեց, Սաղմոսարան, Պազատումար,Ժամ գիրք,Պատարա Գաոյ և այլն 
5. Աբդուլ Համիդ 2-րդ Թուրքիայի Սուլթան 
1876-1909թթ. կառավարում 
հայտնի է Կարմիր Սուլթան քանի որ նա կոտորեց 300 հազար Հայ 
Տնտեսագիտություն 
Տնտեսական աճ 
Միտք 1  
Ինչ է Տնտեսական աճը դա համախառն արտադրանքի ավելացումն է և որակի բարցրացումն է սպառման պահանջարկի մեծացումն է և ընդարձակումը 
Միտք  2 
տնտեսական աճի համար ինչ գործոներ են պետք 
1 Աշխատանքային Ռեսուրս 
2 Կապիտալ Ֆինանսներ 
3 բնական ռեսուրսի քանակական աճ հումքի ավելացում և որակի  ավելացում:
4 գիտատեխնիկական աճի ապահովում Տնտեսութայն հիմնական նպատակները որոնք են 
1.Տնտեսակն աճի ապահովում որի միջոցով  հնարաոր է բար է լավել մարդկանց պահանջմունքները 
2. լրիվ զբաղվածության ապահովումը այսինքնա  ստեղծվում է աշխատատեղեր որ ապահովեն կայուն եկամուտը 
3. Գների կայունութուն ապահովում այսինքն պարտադիր կերպով պետք է հետևել որ գների գների տատանումներ չլինի 
4. Եկամուտների վերաբաշխում այսինքն այդ եկամուտները բաշխվում են հետևյալ ուղուցյուներով 1 Պատական Բյուջ է հարկ որիցել տալիս են աշխատավարձ նպատակ թոշակ կրթություն տրանսպորտ և այլն:

02․10․2016թ․
Տնտեսության խնդիրները 
Միտք 1 
Տնտեսությունը քանի խնդիր ունի Պատ 
1 ինչ արտադրել 
2 ինչպես արտադրել 
3 ում համար արտադրել 

1․Ինչ արտադրել խնդիրը 
նշանակում է պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել այսինքն արտադրել այն ապրանքը որը պահանջարկ ունի և կսպարվի 
Հարցը,Ձու,հացահատիկային       կուլտուրեղ են 
2․ ինչպես արտադրել 
Առաջնային է որ ետ արտադրանքը լինի Որակով որպեսզի սպառումը ապահովես 
կարևոր է Տեխնալոգիա տեխնիկա ունենալ 


Տնտեսագիտություն
02162016թ
Ինչ է շուկայական տնտեսություն             Արժեք և փող

Միտք  1
Մինչև զարգացած տնտեսություն ունենալը տնտեսությունը կոչվել է բնատնտեսություն ինչ դա բնատնտեսությունը հեևայլն է մարդը ինչ արտադրում է ինքը իր արտադրանքը սպառում է գույություն      չուն էր շուկայական հարաբերություներ։ Ժամանակի ընդացքում կամաց կամաց բնատնտեսությունը  փոխարինվեց պարզ ապրանքափոխանակության որն է դա արդեն մարդիք սկսեցին ավելի շատ արտադրել ։ Գնալով զարգանում է տնտեսություն և առաջանում  է ապրանքա դրամական հարաբերություններ հանդես է գալիս փողարշեքային արժային արժույթը։ Երբ առաջացան կայսրություներ օրինակ Հռոմեական կայսրություն նրանք ստեղծեցին իրենց արժային արժույթը դինար է կոչվել է փողը։
  Բարիքը ծառայում մարդուն ոչ միայն վաճառում են այլ նաև փոխանակում են կտակում են և այլն։                  
Միտք 2
Սեփականությոնա ինչ ձևեր գոյություն ունեն
Առևաել տարածվածեն սեփականության հետև աևելյան ձևերը
1 մասնաոր սեփականություն
Դա այն սեփականություն է  որը 
պատկանում է մի մարդու օրինակ մասնաոր սեփականություն կարող լինել մարդու բնակարանը  ամառանոցը առևտրի կետը կրպակ բուտկա հողամաս ավտոտ տնակը և այլն բարիքներ
2Կոլեկտիվ սեփականություն դա այն սեփականություն է որը պատկանում է ոչ թե մեկ մարդու այլ  մի խումբ անձանց օրինակ 5 ընտանիքներ վարձակալոմ են հողատարացք և սկսում են բարիք արտադրել
3պետական սեփականություն դա այն է որ պատկանում է միայն ու միայն պետության օրինակ երկրի ընդերքը օգտակար հանածոները հողը ջուրը, Պետական նշանակություն ունեցող շենքերը ու շինություները  օրինակ բուհական շենքերը նախագահական տունը կառավարության շենքը պետական բանկը պետական ձերնարկություները զին տեղխնիկան սահմաները իվերջո ազագային արժույթը փողը դրամը
Միտք 3
Որոնք են շուկայական տնտեսության սուբյեկտները
1Տնային տնտեսությունը
2ֆիռման
3 պետությունը

Միտք 4
Որոնք են շուկայական տնտեսության
Օբյեկտները
Դրանք են
1 փողը կապիտալը  ռեսուրսները
2   սնունդը հագուստը բնակարանը
3 ծառայություները կենցաղի տրանսպորտի կրթության առաողջապահության և այլն
4 Սպասարկման ոլորտի շուկաները հոտել,ռեստորան և այլն
Միտք 5
Որոշել հետևայլ տնտեսագիտական խնդիրները
Օրինակ սկզբում ծիրանի                                  1 կգ արժե 1000 դրամ աստիճանաբար ծիրանի արժեքը նվազում է և վերջում գինը դառնում է 200 դր ինչու Այդ ապրաքը միշտ է լինում է թանկ բայց երբ պահանջարկը նվազում է արտադրանքը ավելանում  է ուստի տվյալ ապրանքի գինը ինքս ինքն իրան իչնում  է : 
22․022016թ
Սոցոլոգիա և քաղաքագիտություն
Աշխատանքի իրավունք կամ աշխատանքային իրավունք
Միտք 1
Ինչ դա
Սա այն իրավունքն է որը կարգաորում է մարդու   աշխատա նքի սահմանադրական իրավունքը
Միտք 2
որն է համարվում աշխատանքային  իրավունքի աղբյուր
1  աշխատանքային պայմանագիրը

Միտք 3
Աշխատանքային պայմանագրանյին տեսականեր կան
1 Անհատական աշխատանքային պայմանագիր
2 Կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագիր

Անհատական պայմանագիր այն է որը կնքվում է 2 անձի մինչև սուբյեկտի մինչև
Աշխատողի և գործատույի մեջ

Կոլեկտիվի պայմանագիր այն է  երբ պայմանագիրը կնքվում է մի խումբ մարդկանց և գործատույին մինչև
Միտք 4
Ինչ է գրված աշխատանքային պայմանագրում
1Աշխատողի անուն ազգանուն հայրանուն
2Գործատույի անուն ազգանուն հայրանուն
3Աշխատանքայի  օրենս գրքի համապատասխան հոդված այսինքն ՀՀ-ին 161 հոդվածի 4-րդ մասով
Քաղքացին օգտվելով իր աշխատանքի իրավունքից  դիմում է գործատույին աշխատանքի ընդունվել կապակցությամբ 
4Պայմանագրում նշված է աշխատողի աշխատաժամանակը աշխատավարձի չափը
5սահմանված կարգով արձակուրտը իր պարտականություները և գործատույի պատաորություները
Միտք 5
Աչապահասներին աշխատանքի ընդունելու կարքը

1․ 18 Տարին լրացած ցանկացած քաղաքացին անկախ սեռից կրթությունից, կրոնական Դավանաքից, բոլորը իրավունք ունեն  են աշխատելու նույնիսկ  հաշմանդամները
2Օրենքով կարողեն աշխատանքի ընդունվել 14 տարին լրացած ցանկացա անձինք
Որ դեպքում են 14 տարին լրացած անձանց ընդունում աշխատանքի 3 դեպքում
1Ծնողների համաձայնությամբ բայց իրավական հաստատումը նույն ինքը նոտարը ընդունելուց հետո
2Եթե ծնողներ չունի թույտվություն պետք ստանան խնամակալների կողմից   
3տվյան համայնքի հոգաբարցումների խորհուրդը

Միտք 6
Անչապահասները աշխատանքի ընդունվելուց  հետո ինչ արտոնություներից կարող են օգտվել  ըստ աշխատանքային օրենս գրքի
1անչապահասների աշխատաժամանակը  կրճատել համեմատած չապահասների կամ չափահասի աշխատաժամանակի հետ ավել նվազ է քիչ է օրինակ սահմանված է 8 ժամյա աշխատանքային աշխատաժամանակի մեջ չի մտնում ընդմիջման ժամը որը կարող է լինիել նվազագաույնը 25-30 րոպե առավելագույնը ընդմիջման ժամը 45 րոպեից մինչև 1 ժամ անչափահասը 8 ժամվա փոխարեն աշխատելու է 6 ժամ նրան ոչոք չիկարող դիտողություն անել որ դու ինչու ժամանակից շուտ ավարտում գործը։
2անչափահասին երբեկ չպետք է ֆիզիկական ծանր աշխատանք տալ
3Անչափահասը օտվում է ավել երկարատև արձակուրտից։


02.24․2016թ․
դատավորներ 
լրացուցիչ թեմա 
հարցաշար 
Հարց 1 
քանի տարեկանից են դառնում դատավոր 
ՊԱՏ
22 տարին լրանալուց մինչ 60 տարեկան 
Հարց 2 
ինչպես են դատվորին նշանակում ինչ փուլերով 
ՊԱՏ
նախևառաջ  դատավորը պետք է ունենա բարձրագույն իրավաբանական կրթություն բակավրյատրի աստիճանով ինչպես նաև դատաորի թեկնածու պետք է ունենա բավարար համապատասխան գիտելիքներ ֆիզիկական արատ լինի առողջ զինորական ծառայությունը անցած նաև չդատված պետք լինի Հայաստանի Հանրապետության սահմանդարության 94 կետ 1 և 95 հոդվածներով դատավորի տեկնացությունը ներկայացնում է վճռաբեկ դատատանի նախագահը Արթարադատության  խորհրդին Արդարադատության Խորհուրդը եթե հաստատում է թեկնածույին ապա նրան դատավոր է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ 
Հարց 3 
երբ դատավորը կարող է ենթարկվել քրեկանա հետապնդման կամ կալանքի 
ՊԱՏ
երբ դատաորին բռնացրել են հանցանք կատարելու պահին եթե նրան    կասկածում են միայն նրան կարող է հետապնդել գլխաոր դատախազը 
Հարց 4 
եթե ոստիկանությունը դատավորին 
բերման է  ենթարկում ոստիկանություն ապա նրա ինքնությունը պարզելուց հետո անմջապես ազատեն արձակում 
Հարց 5 
երբ է դատավորը դադարեցնում իր գործունեութունը կամ կասեցնում նրա գործունեությունը 
ՊԱՏ
1․ երբ դատվորը իր սեփական դիմումի համաձայն հրաժարական է տլիս 
2․ Երբ նրա տարիքը 65 տարեկան է չի աշխատում 
3․ երբ նա անգործունակ է մասնակի գործունեությունը թերի է անհյատ բացակայող է կամ մահացել է 
4․ Եթե դատավորը կորցրել է Հայաստանի քաղաքցիական իրավունքը սոցիոլոգիա

03.01.2016թ
ինչ է ընտանիքը
պատասխան
ընտանիքը հասսարակական երևույթ է որը առաջանում է տղամարդու և կնոջ փոխադարձ համձայության և հարգանքի միջոցով
միտք 2
ընտանիքը դա դպրոց է որը ձեվավորում է և կայացնում է այդ դպրոցի անդամների հետագա կյանքը
հարց 2
ինչպես է առաջանում ընտանիքը
պատասխան
օրեզդրության համաձայն ընտանիքը ստեղծվում ամուսնությունով որը վավեր է ճանաչվում միայն ամուսնության վկայական ստանալուց հետո այդ վկայականը տրվում է քաղաքացիական ակտերի գրանցման գրասենյակում (զաքսում)
հարց 3
օրենքով որ տարիքից է թուլատրվում ամուսնանալ
պատասխան
ՀՀ օրեսդրությամբ թուլատրվում է ամուսնանալ 18 տարի լռացաց ցանկացաց մարդուն սակայն օրենքը թուլատրում է ամուսնանալ տղաներին 17 տարեկանից աղջիկներին 16 տարեկանից:


հարց 4
ինչու և որտեղ է կիրառվում այս տարիքային սահմանափակումը
նախ և առաջ այս տարիքի զույքերի ամուսնությունը թույլատրելի է միայն զույքերի գնողների համաձայնության միջոցով:Իսկ եթե բացակայում է ծնողները տվյալ համաայնքի գոքեբարձուների խորհրդի կողմից կամ խնամակալների կողմից:
պատճառներ
1.Գյուղական բնակավայրերում
2.լեռնային գոտիներում

03․14․2016թ․ 


քրիդատավարական սոցոլագիա 

միտք 1 
սոցոլագաին թափանցել է նաև արդարադատության համակարգը ։
Սոցհարցումների արդյունքում պարզվել է հետևյալը որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը չի վստահում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության դատարաների կողմից ընդհունված վճիռները 
միտք 2 
իչու է այդ պես 
Պատ 
ինչպես գիտեն Հայաստանի Հանրապետության Սահամանադրության մեջ սպիտակի վրա սևով գրված է որ դատական իշխանությունը անկախ ինքնուրույն իշխանության մարմին է և տարա անջատված է իշխանության մյուս մարմիներից որոնքեն Հ․Հ․ Նախագահը,Օրենս Դիր մարմինը նույն ինքը ազգային ժողով և գործադիր իշխանությունը սակայն անկախ սոցհարցումները պարզել են որ բոլոր 3 ածյանի դատարաներում կայացվել է այնպիսի վճիռներ որոնք մեղմասած անարդար են եղել։ Կան ուսումնասիրողներ որոնք գտնում են հետևյալը դատական համակարգը  
կարող է  լինել ակախ և ինքնուրույն եթե այդ անկախությունին սատար կանգնի ողջ հասարակությունը  հակառակ դեպքում օրենքի տարրը չի պահպանվի  
ընտրություն 
ինչ է ընտրությունը
ՊԱՏ
ընտրությունը գործողություն է որը իրականացնում է միայն բանական մարդը այսինք այդ գործողությունը մարդը կատարում է ոչ թե բնազդաբար այլ գիտակցաբար 
միտք 2 
մարդու կյանքում ինչ ընտրություներ կան 
կամ ինչ ընտրություներ են  կատարում
ՊԱՏ
ընտրությունը բազմաթիվ է սակայն կարևորեն ըստ սոցիոլոգների անձնական ընտրությունը և քաղաքացիական ընտրությունը։ 
անձնական ընտրություն ասելով հասկանումենք երբ անձը  ընտրում է իր համար ցանկալի որև է մարդու օրինակ ծնողին,Հարազատին,օտարին սոցհարցումները ապացուցել են որ 99 տոկոս ընտրել են Ծնողին 
իսկ քաղաքացիական ընտրությունը դա այն երբ որ անձը մասնակցում է իր երկրում կատարվող ընտրություներին 
միտք 3 
ինչ ընտրություներ են տեղի ունենում 
քաղաքացիական 
ՊԱՏ 
1 Նախագահական 
2 Աժպատգամավորի 
3 տեղական ինքնա կառավարման մարմիների ավագանու ընտրություներ 
միտք 4 
սոցհարցումները նշված այս 3 ընտրություների մասին ինչ են պարզաբանել 
ՊԱՏ
1․ Այս 3 ընտրություներից ամեն շատը 
մասնակցում են նախագահական ընտրություներին 75-85 տոկոս 
այնու հետև Աժպատգամավոր ընտրություն 
այնու հետև 
 տեղական ինքնա կառավարման մարմիների ավագանու ընտրություներ 
Միտք 5 
ինչպես է ընտրվում քաղաքապետը 
ՊԱՏ
քաղաքապետին ընտրում է աբողջ քաղաքի բնակչության կողմից ընտրված ավագանու անդամների միջոցով 

03․15․2016թ․
Տնտեսագիտություն 
Աշխատանք և աշխատավարձ 
միտք 1 
ինչ է աշխատանքը 
ՊԱՏ 
աշխատանքը դա մարդու կողից նպատակային գործունեություն է 
որի ժամանակ սպառվում է նրա աշխատաուժը: 
Միտք 2
Աշխատանքի քանի՞ տեսակ կա 
Պատասխան
Աշխատանքի տեսակներն են՝ ֆիզիկական և մտավոր։
Թե՛ ֆիզիկական աշխատանքի, թե՛ մտավոր աշխատանքի ժամանակ, մարդ երկուսն էլ օգտագործում է։
Միտք 3
Ինչպե՞ս է գնահատվում աշխատանքը։
Պատասխան
Աշխատանքի ամենատարածված,        ամենամասայական գնահատումը աշխատավարձն է։
Կա նաև աշխատանքի գնահատման այլ տեսակի փոխհատուցման ձև՝
X-ը Y-ի համար բնակարան է վերանորոգում, փոխարենը Y-ը X-ին մեքենա է նվիրաբերում։ 
Միտք 4 
Ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի դիմաց վճարման չափը։ 
Պատասխան
կապված աշխատանքի ծավալից,չափից, Աշխատաժամանակից 
Աշխատավարձը վճարվում է նաև վարձու աշխատողին ոչ մշտապես 
Օրինակ X-ը Y-ին  կանչում է աշխատանքի և ասում է  նրան 4 օր կգաս կկատարես ասյքան աշխատանք և օրական կվարձատրեմ 5000 դրամ 
Միտք 5 

աշխատավարձը լինում է անվանական և իրական 
Անվանական աշխատավարձը դրամի այն քանակություն է, որը աշխատողը   ստանում է  իր կատարած աշխատանքի դիմաց 
Օրիանակ 50000 դրամ,1000 դոլար,            500 ԵՎրո,5000 ռուբլի և այլն: 
Իրական աշխատավարձը դա այն է որը  կախված է բարիքների գների անվանական աշխատավարձից և դրանցից գանաձող եկամտից:


Միտք 6
Աշխատանքի շուկայի առանձնահատկություները 
ՊԱՏ
 1․ Վաճառողի և գնորդի փոխհարաբերություները երկարաժամկետ բնույթ ունի այիսնքն միշտ վաճառողը գալու է  աշխատանքի սպասելու է գնորդին իսկ վարձու աշխատողին և գործատույի մինչև աշխատանքը երկարաժամկետ բնույթ չունի 
2․ Աշխտանքային շուկայի կարգավորման գործում կարևորվում է ոչ դրամական գործոները 
դրանքեն 
1․աշխատանքի բարդությունը 
2․ Վարկանիշը 
3․ պայմաները 
4․ Առողջության համար վտանգավոր լինելու հանգամանքը 
5․ Մասնագիտական որակավորումը 
6․ Բարոյահոգեբանական մտնոլորտը 
 և այլն 
3․ Աշխատանքի շուկայի կարգավորման գործում շատ կարևոր է նաև նվազագույն աշխատավարձի չափը այսինքն նվազագույն աշխատավարձը պետք է լինի գոն է այնքան որ մարդը սովից չմեռնի 
Հայաստանի Հանրապետությունում  նվազագույ աշխատավարձը դարձել է 
50 հազար դրամ:
21․03․2016 թ․
Սոցոլոգիա

Ազգային ժողովի ընտրություներ 
ինչպես գիտենք ազգային ժողովը օրենս դիր մարմինա։ Հ․Հ-ում Յուրաքանչյուր  5 տարին մեկ տեղի է ունենում ազգային ժողվի ընտրություն։ Ով կարող է դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր ՀՀ-ում գործող սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր քաղաքացի որի 25 տարին լրեց ել է կարող է դառնալ ՀՀ պատգամավոր երկրորդ հանգամանքը
 այն է որ այդ քաղաքացի որի  25 տարին լրացել է պարտադիր կերպով պետք է վերջին 5 տարին բնակեցված լինի ՀՀ-ում բացակայել կարող է միայն 2 պաճառով եթե հիվանդ է գնացել է բուժվելու կամ արձակուրտում է գտնվել։ Եթե որև է պատգամավոր հրաժարական է տալիս իր մանդատից կամ տեղափոխվում է այլ աշխատանքի կամ մահանում է։Ինչ 
քայլեր է կատարվու այդ դեպքում այդ պատգամավորի տապուր տեղեը զբաղեցնում է ընտրացուցակում գրանցված հաջորդ անդամ այսինք այդ 30 ընտրածից 11-րդը։ Երբ է կատարվում  Ազգային ժողովի պատգամավորների արտահերտ ընտրություները։ 
ՊԱՏ                                    
Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություներ կատարվումեն հետևայլ դեպքում երբ հենց ինքը ազգային ժողովը երբ է տեղի ունենում ազգային ժողովի պատգամավորների արտահերտ ընտրություները
 1․ երբ ազգայինժողովի պատգամավորները մեծամասնությամբ քվյարկում են ազգային ժողովը ցրելու արաջարկության օգտին մեծամասնությունը պարտադիր պետքա լինի արնվազնը 75% 
2․ ըստ սահմանված կարգի 40 օրվա ժամկետում պետք կազմակերպեն և անցկացնեն ազգային ժողովի պատգամավորների արտահերթ ընտրություներ։


04052016թ
Սոցոլոգիա
Պատերզմը և քաղաքակնությունը
Հարց 1
Ինչ է պատերզմը
ՊԱՏ
Պատերազմը դա հասարակական երևույթ է

Հարց 2
Պատերզմների ինչ տեսակներ կան
Պատ
2 տեսակ
1 Արդարացի
Այն պատերզմը որը վարում են Հայրենիքի պաշտպանության համար կոչվում է արադարացի պատերազմ օրինակ հենց հիմա ԼՀ-ում ընդհանում է արադարացի պատերազմ քանի որ Հայ ժողովուրդը պաշպանում է իր հայրենիքը
2 անարդարացի
Անարդարացի է համարվում այն պատերզմը որը երբ մի պետություն փորձում է զավթել Մեկա այլ պետության տարածք օրինակ 1918թ և 1920թ Թուրքիան 2 անգամ հարձակվեց Հայաստանի վրա

Հարց 3
Իսկ ինչենք հասկանում քաղաքացիական պետերազմ ասելով
ՊԱՏ
Այս պատերազմը տեղի է ունենում 1 երկրի և մի քանի երկրների ներսում կռող կողմերը պայքարում էն իշխանության համար
Օրիանկ 1921 թՓետրվարին Հայաստանում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պատերազմ Հայ ժողովորդը պայաքարել է Բոլշեվիկյան դիկտատորիայի դեմ


04․05․2016թ
Սոցոլոգիա
Պատերզմը և քաղաքակնությունը
Հարց 1
Ինչ է պատերզմը
ՊԱՏ
Պատերազմը դա հասարակական երևույթ է

Հարց 2
Պատերզմների ինչ տեսակներ կան
Պատ
2 տեսակ
1 Արդարացի
Այն պատերզմը որը վարում են Հայրենիքի պաշտպանության համար կոչվում է արադարացի պատերազմ օրինակ հենց հիմա 
ԼՂՀ-ում ընդհանում է արադարացի պատերազմ քանի որ Հայ ժողովուրդը պաշպանում է իր հայրենիքը
2 անարդարացի
Անարդարացի է համարվում այն պատերզմը որը երբ մի պետություն փորձում է զավթել Մեկ այլ պետության տարածք օրինակ 1918թ և 1920թ Թուրքիան 2 անգամ հարձակվեց Հայաստանի վրա

Հարց 3
Իսկ ինչենք հասկանում քաղաքացիական պետերազմ ասելով
ՊԱՏ
Այս պատերազմը տեղի է ունենում 1 երկրի և մի քանի երկրների ներսում կռվող կողմերը պայքարում են իշխանության համար
Օրիանկ 1921 թՓետրվարին Հայաստանում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պատերազմ Հայ ժողովուրդը պայաքարել է Բոլշեվիկյան դիկտատորիայի դեմ
Հարց 4
Ինչ Նշանավոր մարդիք են խոսել պատերազմի մասին 
ՊԱՏ
1)Պլատոնը ասել է պատերազմերը       տեղի են ունենում հարստության պաճառով,երբ մարդիք հարստանում են սակայն այդ հարստությունը սկսում է նվազել նրանք մտածում են իրենց հարստությունը վերականգնել և կրկնապատկել պատերազմի միջոցով տիրանալով ուրիշի ունեցվածքին 
2) Անգլիացի Տոմաս Հոբսը  պատերազմի պաճառեր համարում մարդկանց բնական հավասարությունը այսինքն հավասար ապրող մարդկանցից մի մասը 
ցանկանում է հարուստ լինել դրա համար լինում է պատերազմ 

3) Ֆրանսիացի Փիլիսոփա Պոլ Հոլբա ըստ նրա պատերազմ սկսողները  
տիրակալներ են որոնք հանուն իրենց շահի պատրաստեն զոհաբերել ուրիշների կյանքը։

4)  Գերմանացի Փիլիսոփա Իմանուել Կանտ ըստ նրանք պետք է ամեն ինչ անեն որ հաստատվի հավերժական խաղաղություն  

5) Գերմանացի գենեռալ Կառլ Ֆոն Կլաուզևիցհ ասել է պատերազմը դա քաղաքականության շարունակություն է 

այսպիսով փորձենք ամփոփել պատերազմը ի վերջո այն համարվում է սոցիալական երևույթ սահմանումներ  պատերզմի մասին 
Սահմանում 1 
Պատերազմը պետությունների և այլ քաղաքական կազմավորումների դրանց զինված ուժերի մինչև մարտական գործողություների ձևով տեղի ունեցող հակամարտությունը։ 
Սահմանում 2 
Պատերզմը որոշակի քաղաքական նպատակների իրագործմանը ուղղված կազմակերպված, զինված բռնություն է։ Պատերազմի նպատակների իրագործման գլխավոր միջոցը բանակն է։ Միաժամանակ դրանեն ուղվում նաև հակամարտող կողմերի տնտեսական դիվանագիտական գաղափարական տեղեկատվական և այլ ռեսուրսներ։ 
Սահմանում 3
Պատերազմը հանգեցնում է հասարական կյանքի բոլոր՝ քաղաքական, տնտեսական,Սոցիալակ հոգևոր ոլորտների վիճակի որակական փոփոխություների և անխուսափելի է դարձնում ռազմական պահանջների դրանց համապատասխանեցումը։   
Սահմանում 4
Պատերազմը հանգեցնում է մեծաթիվ մարդկային զոհերի, Նյութական և հոգևոր արժեքների կորստի, քայքայիչ ազդեցություն է ունենում ցանկացած հասարակության վրա
Հարց 5
Մարդկության պատմության մեջ քանի հատ պատերազմ է տեղի ունենցել 
ՊԱՏ
ըստ տվյալների շուրջ 5,5 հազար տարվա   ընտացքում մարդկությունը մայն 
300 տարի է ապրել լիարժեք խաղախության պայմանում։ Դարերի ընթացքում պատերազմները դառել են ավելի կործանարար դաժան և այրունալի ըստ տվյալների մարդկության պատմության մեջ եղել է 15 հազարից ավելի պատերազմ ամենահյատնի 
պատերզմներն են  եղել Ք․Ա  5 դարում Հույն Պարսկակար-պետերզմները,Ք․Ա 4 դարում Ալեքսանդր մակեդոնացու արշավանքը Ավելի ուշ Մոնղոլական արշավանքը և մոնղոլների  պետության սահամաները հասնում է Չինաստանից մինչև Արևելյան ԵՎրոպ հայտնի է նաև 1812 թ․ Ֆրանսիայի կայսր Նապալիոն Բոնապարտի 600 Հազարանոց բանակի հարձակումը Ռուսաստանի վրա և պարտվեց իսկ ամենա ողբերգական պատերզամները  
համարվում են  առաջին և երկրորդ Համաշխարհային պատերազմները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվել է 1914 թ․ Օգոստոսի 1 Տևել է 4 տարի 1918թ․ Նոյեմբերի 11-ին ավրտվել այս պատերազմին մասնակցում էին 38 պետություներ ավելի քան 1 միլիարդ բնակչությամբ որ այն ժամանակ      կազմում էր բնակչության 
2/3-րդը։ Այս պատերազմի ժամանակ զոհվեց 10 միլիոն մարդ իսկ 74 միլիոն մարդ զենքը ձեռքին կռվում էր։ 2-րդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է  1939 թ․ Սեպտեմբերի 1-ին ավարտվել է       1945 թ․ սեպտեմբերի 2-ին այս պատերազմի ժամանակ զոհվել է ավելի քան 60 միլիոն մարդ որոնցից ամենաշատը Սովետական միության ժողովուրդներից Ռուսները,ՈՒկրայնացիները , Բելոռուսները, Մեծ բալթիան ժողովուրդները իհարկ է նաև Հայերը հաշվվում են 27 միլիոնցի ավել զոհերի թվով Երկրորդ տեղում  Գերմանիան է 9 միլիոն զոհ 
պատերազմին մասնակցել են,զենքը ձեռքին կռվել են 110 միլիոն զինվորներ և հրամանատարներ։ Մեր օրերում պատերազմը կլինի կործանարար և անդառնալի։  Ամն,Ռուսաստան,Չինաստան,Մեծ Բրիտանիան,Գերմանիան,Ֆրանսիան, Կանադան,իտալիա  
այս երկրները Գեր հզոր երկրներն են այս հզորների մեջ կարելի է ավելացնել նաև 130 միլիոն բնակչություն ունեցող  Ճապոնիային և շատ արագ զարգացող ու հզորացող Հնդկաստանին այս երկրների մեջ կարել է դասել նաև Մի քանի այլ պետոթյուներիՆ Իսպանիային, Ավստրիաին,Դանիան, Բելգիային,Նոր Վեգիային Հատկապես Շվեդիային։
Բենիլուքսի Երկրները շատ զարգացած երկրներ են բելգիա,Նիդեռլանդներ, Լուքսեմբուրգ իսկ արևելքում հզոր երկրներն են համարվում 
 Թուրքիան, Եգիպտոսը,Իրան,Ինդոնեզիա, Ավստրալիա,Ֆիլիպիներ։
Հարաֆային ամերիկայում զարգացած երկրները առավել հայտնի են 
Բռազիլիան,Արգենտինան,Վենեսուելա, Կոլումբիան,Չիլի
ծովային տերություններն են Ամն,Ռուսաստանը,Ճապոնիան, Չինաստանը,ԱվստրալիաՆ և այլն

Բնակչության թվով առաջին տեղում է առաժմ 
Չինաստանը,Հնդկաստանը,ԱՄՆ, Ինդոնեզիան,Բռազիլիան,Ռուսաստանը, Ճապոնիան,Իրանը,Թուրքիան, Գերմանիան, Մեծ բրիտանիան Ֆրասինան և այսպես շարունակ։  


04112016թ
Սոցոլոգիա
Պետությունների առաջացում
Միտք  1
Ինչ է Պետությունը
Պատ
Այն տարածքը որը ունի պետական սահմաններ  իշխանության մարմիներ հասարակաություն կոչվում է պետություն
Միտք 2
Պետությունը ինչ սահմաներ ունի
Պատ
Ցամաքային,ջրային,օդային, սահմաններ
Միտք 3
Ինչպիսին պետություններ են գոյություն ունեցել աշխարհում
Պատ
1-րդ Ցեղային միություների կողմից առաջացած ցեղապետություները օրինակ  Հայկական լեռնաաշխարհում հայտնի են եղել Նաիրական պետական կազմավորումը որը բաղկացած է եղել 17 ցեղերի դաշինքից  հետագայում նրանց թիվը դարձել է 50

2-րդ տեսակի պետթյուները առաջացել են ավելի ուշ դրանք կոչվել են միապետություներ կամ թագավորություններ այդպիսի թագավորություններ են եղել նաիրիթագավորությունը,Ասորեստանը, Բաբելոնը,Հին Եգիպտոսը, Շումերները,Աքայացիները, Պյունիկացիներ և  այլն

3-րդ տեսկաը պետությունների Սահմանադրական միապետություն
Օրինակ
Սահամանադրակաան միապետություններ են եղել Ֆրանսիան,Անգլին,Նիդեռլանդները,Գերմանիան,Ավստրո Հունգարիան,Իսպանի,Օսմանյան Իշխանություն և այլ

4-րդ
Հնրապետություն
Հանրապետություն դա այն պետություն է որը կառավարվում է ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության միջոցով
Օրինակ
Ազգային ժողովի միջոցով
Միտք 4
Աշխարհում հանրապետություն ինչ տեսակներ կան
Պատ
Ա Նախագահական հանրապետություն
ԲԿիսանախագահական Հանրապետություն
Գ Պառլամենտական Հանրապետություն
ԴՍահմանադրական հանրապետություն
Միտք 5
Ինչ ենք հասկանում նախագահական հանրապատություն ասելով
Պատ
Նախագահական հանրապատության դեպքում նախագահի լիազորություները շատ մեծ են
<Նա նմանվում է թագավորի > կարող է ազդել և             օրենս դիր և դատական իշխանությունների վրա
Իսկ կիսանախագահակնաը որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է նախագահաի լիազորություները սահմանափակ  են  և ավելի է մեծանում ազգային ժողվիդեր
Պառլամենտական  Հանրապետությունը կառավարվում է ազգային ժողովի կողմից,Նախագահը գոյություն ունի սակայն նրա լիազորություները սահմանափակեն

Սահմանադրական հանրապետությունը դրանք սահմանական հանձնաժողովի կողմից ստեղծված ժամանակավոր ստեղծված պետություններ են։

Միտք 6
Իշխանության ինչ մարմիներ գոյություն ունեն
Պատ
Այսօր աշխարհում գոյություն ունի ավելի քան 200 պետություն, և գրեթե այդ բոլոր պետություներում    գործում են իշխանություն 3 մարմիներ
1Օրենսդիր
2 Գործադիր
3 Դատական Իշխանության մարմիներ

Միատք 7
Ինչ գործով է զբաղվում  կատարում Օրենսդիր մարմինը

Պատ

Օրենսդիր մարմինի գլխավոր նպատակն է սեղծել օրենքներ որի միջոցով կկարգավորվի հասարակական հարաբերություները ինչպես նաև պատության հասարակաության մենչև գործող իրավահարաբերություները
Միտք 8
Որոնք են գործադիր մարմին գործառույթները
Պատ
Նախևառաջ գործադիր մարմին ասելով պետք հասկանալ կառավարություն կառավարության ղեկավարը վարչապետն է  իսկ կառավարության  անդամները նախարարնեը  գործադիր իշխանաության նպատակն է օրենսդիր մարմնի կողմից ընդհունված օրենքները և որոշումները իրականացնել կյանքում օրինակ ազգային ժողովը օրենք է ընդհունել զինապարտության մասին այս օրենքը իրականացնում է կառավարության համապատասխան գերատեսչության կողմից
Կոնկրետ պաշտպանության նախարարաության և նրար ենթակառուծվածքում գտնվող զինկոմիսարյանտի կողմից
Միտք 9
Իսկ ինչ գործառույթունի դատարանը
Պատ
Դատարանը արդարադատաության մարմին է որը ունի մի նպատակ իրականացնել և պահպանել արդարադատությունը ՀՀ-ում գործում է 1999 թսկսած եռաստիճան դատարանը
1Ընդհանուր իրավասության հիմունքներով դատարան
2 Վերաքնիչ դատարան
3 Վճռաբեկ  դատարան
Կա նաև  այլ դատարաներ
սահամանադրական Դատարան   
տնտեսական դատարան
Վարչական դատարան   04.12.2016թ
Տնտեսագիտություն 
Բանկերի էությունը
Միտք 1
Ինչ է բանկը
Պատ
Բանկը մի կառույց է որի միջոցով որոշակի տոկոսներով հավաքագրում են անհատ մարդկանց ձեռնարկությունների դրամական միջոցները կամ խնայողություները և ավելի բարձր տոկոսով    տրամադրում են տարբեր մարդկան տարբեր տնտեսվարող սյուբեկից։
Միտք 2
04․18․2016թ․ 
Սոցոլոգիա 

Հատուկ կարիքավոր երեխաներ և ներարական կրթություն 
միտք1 
Ինչ է ներարական կրթությունը Պատ 
կրթություն այն է որ ուսումնական պրոցեսը իրականացնում է ֆիզիկական և մտավոր թերություներ կամ արատներ ունեցող աշակերտների կամ սովորողների նկատմամբ։ 
միտք 2 
ինչ նկատի ունենք որ ասումենք հատուկ կարիքներով  երեխաների կրթություն 

Պատ 
Հատուկ կարիքներով երեխաները նշանակում է որ նրանց զարգացումը շեղվում է նորմալ վիճակից և այդ շեղումը սկսվում է ամենա վաղ տարիքից նույնիսկ սահունային վիճակից դրանք կարող են լինել տեսանելի և անտեսանելի 

միտք 3 
իսկ ինչից կարող են առաջանալ երեխայի մոտ այդ խնդիրները 

Պատ 
1․Դրանց պաճառները շատեն օրինակ Մայրիկի  կամ երեխայի մոտ առաջացած վիռուսային հիվանդությունը 
Վիռուսային հիվանդության դեպքում օրինակ 
2․սուր գրիպի արդյունքում պտուղի մոտ առաջին հերթին լսողություն է խանգառվում։
3․Հնարավոր է նաև խոսքի զարգացման դժվարություններ այդպիսի երեխանեը դժվարանում են խոսել հաղորդակցվելու ժամանակ ցուցաբերում են ունակություներին չտիրապետելու վարքագիծ 

միտք 4
իսկ ինչ պետք է անի հասարակաությունը 
այդպիսի սովորողների,երեխաների նկատմաբ 
Պատ 
1․ Նրանց ինտեգրում է այսինք  ներգրավում է մարդկանց մեջ այսինք սոցիալականացնում է 
միտք 5 
Իսկ ինչպես ինտեգրենք 

Պատ 
Օրինակ 
եթե թերությունը տեղաշարժելու մեջ է պետք նրա համար ստեղծել քաղաքում,պողոցում,դպրոցում,Բակում տեղադրեն  թեքահարթակներ,Հատուկ մուտքեր,Վերելակներ,                  Ինքնագնաց աստիճաներ,Հատուկ ինքնաշատ սայլակներ 

միտք6 
Իսկ տեսողության խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար գոյություն ձայնագրված կամ բրայլի մեթոդը այսինք ըստ այդ մեթոդի կան տպագրված գրքեր,գրականություն որի միջոցով կույրը ձեռքի շփումով կարողանում է կարդալ տեքստը տառաշարը ուղուցիկ է և ձեռքի շփվելու միջոցով կարողանում է կարդալ տեքստը 
լսողության խանգառումներ ունեցող մարդկանց համար կիռարվում է սուրդո թարգմանություն ինչպես նաև կիրառվում է առանց ձայնարկության ֆիլմեր մուլտֆիլմեր Զլմ և այլն 
միտք  7Հատուկ կարիք ունեցող երեխաների մարդկանց կրթությունը որտեղ է իրականցավում 
Պատ 
1․ Առանձին մասնագիտացված ուսումնական հաստատություներում որոնք կոչվում են հատոտ գերնեռարական դպրոցներ կան այդպիսի մանկապարտեզներ ինչպես նաև մանկատներ բայց միևնույն է այս քայլելը լիարժեք չեն կարողանում ապահովել այդպիսի մարդկանց ինտեգրումը առավել հանդուրժող մարդասիրական հասարակությունը պետք է յուրաքանչյու կարիքավոր երեխայի համար ստեղծի բոլոր հնարավարություները որպեսզի այդ մարդը կամ երեխան 
1 դառնան և զգա իրեն հասարակության լիրավ անդամ 
2․ յուրաքանչյուրը իր հնարավաորություների չափով մասնակցի հասարակական կյանքի 
3․ իր հնարավորություների չափով հոքա իր կարիքները այդհնարավորություները դրանք են 
1․  պետության կողմից հատկացված հաշմանդամներին տրվող թոշակները, նպաստները,Արտոնություները 


0425․2016
Սոցոլոգիա

Վարկեր
Միտք 1
Ինչ է վարկը
Պատ
Վարկը դա դրամական կապիտալ է որը տրամադրվում է անհատ անձանց կամ անհատներին,ձեռնարկություններին
Գյուղական,բնակավայրերին,ավաներին,քաղաքներին, շրջաներին,մարզերին,պետություներին։
Միտք 2
Ինչն է բնորոշ վարկին
Պատ
Վարկը պարտադիր կերպով վերադարձվում է և ունի ժամկետ  իհարկ է վարկը տրվում է %-ով որի չափը կոչվում է տոկոսադրույք օրինակ քաղաքացի Վարդան Վարդանյանը մոտենում է բանկին որ բաժին է տրամադրում վարկային կապիտալ։
Միտք 3
Վարկը ինչ գործառություն ունի
Պատ
1ապահավում է տնտեսական զարգացումը։ Եթե
 ձեռներեցը տեսնում  է որ իրա ապրաքանիշի պահանջարկը մեծանում է նա բանկից վերցնում է վարկ և ընդլայնում իր արտադրանքը։
2Արտադրության ռեսուրզների ոլորտների ավելացումը և մեծ եկամուտ ապահաովելն է

3այս գործառույթը մարդը իր ստացած եկամտի մի մասը որ համարվում է խնայողություն  ազատ  ինքը   այդ գումարը ավելացնելու նպատակով   %-ով տալիս է բանկին։ 


05102016թ
Պատմական անուների բառարան
Ա
1Աբաս Բագրատունի Հայոց արքա 928-953թթ
Ինչ է արել
1Կարսը դարձրեց Հայաստանի մայրաքաղաք

2948թ Կաթողիկոսական աթոռը աղթամարից տեղափոխեց Անից Հյուսիս գտնվող Արգինավանք
2  Աբգար Հայոց թագավոր նաթագավորել է Հյուսիսային միջագետքում  եդեսիայի

3 Աբգար Թոխաթեցի նույ ինքը  Աբգար դպիր  Հայ տպագրիչ 1565 թԻտալիայի վենետիկ քաղաքում տպել է Հայերեն գրքեր Տոմարի և Սաղմոսարանի մասին դրանից հետո Աբգար դպիրը տեղափոխվել է Կոստանդինա պոլիս
Որտեղ հիմնել է տպարան 1568-1569թթնա տպել է 6 գիրք
1Պարզատումար
2 Ժամ գիրք Պատարագամատոյց
3 տոնացույց
4 Տաղարան
5 Մեսրոպ Մաշտոց

4Աբելյան Հովհաննես  Հայ նշանավոր դերասան նա կատարել է 500 դեր 20 դարի սկզբում։ Նրա անունով է կոչվում Վանաձոր դրամատիկական թատրոնը

5 Աբովյան Խաչատուր  Հայ նշանավոր մանկավարժ գրող լուսավորիչ  1829թ Առաջին Հայն է եղել որ բարձրացել Արարատ Լեռ Պրոֆեսոր Պարոտի հետ
Նրա գլոխ գործոցն է եղել վերք Հայաստանի Վեպը տիրապետել է 8 լեզու առ այսօրել հայտնի չէ եղել իր մահվան փաստը

6 Աբրահամ Երևանցի 18 դարի Հայ նշանավոր պատմիչ նա գրել է նաև Երևանի մասին 

7Ագթանգեղոս Հունարեն նշանակում է բարի հրեշտակ    5 դարի Հայ պատիչ  նա գրել է Գրիգոր Լուսվորչի և 
Տրդատ 3-րդի մասին


8Ադամյան Հվհաննես Ֆիզիկոս նա ստեղծել է գունավոր հեսռուստատեսությունը առաջին անգամ կիռարվել է Լոնդոնում 1928թ

9Ադոնց Նիկողայոս պատմաբան,բանասեր նա գրել է 80 արժեքավոր աշխարհագրություներ Հայերեն,Ռուսերեն,Ֆրանսերեն
Ծնվել Մահացել 1871-1942թթ


10Անդրանի Օզանյան զորովոր,Հայֆիդային,

Գենեռալ-Մայոռ նա պրկել է տասնյակ հազարավոր Հայերի այժմ տաղված է Երևանի եռաբլու գերեզմանատանը 05232016թ
Արտաքին քաղաքականությունը ևպետության արտաքին գործառույթները

Հարց 1
քաղաքականության ինչ տեսակներ գոյություն ունեն
պատ
աշխարհի գրեթե բոլոր պետություներում   իրականացվում են տարբեր տեսակի և ձևի քաղաքականության գործառույթներ:
այդ քաղաքականության տիպերը
ամենա տարածվածը

 Հարց 2
Համարոտ նկարագրել արտաքին քաղաքականության գործառույթը
Պատ
Միջազգային հարաբերություների գործունեության հիմնական գործունեությունըՀարց 3
Պետության արտաքին քաղաքականության գործառույթները քանիսն են
Պատ
1 երկրի պաշտպանության գործառույթը այսինքն պետությունեը ապահովում է երկրի անվտանգությունը և պաշտպանությունը որի գլխավոր նպատակն է պետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանություն է
2 դիվանագիտական գործառույթները դիվանագիտական առաքելություն է այիսնք դեսպանատների յուպատոսություների ստեղծումը աշխարհի երկրներում պետություներում 
3   Միջազգային անվտանգության  խաղաղության ապահովման գործառույթը ՀՀ-ը ունի խաղաղապահ զորքեր Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունում  կազմում
4 միջպետական ֆինասատնտեսական համագործակթույթը  դա առեքտուրն է աշխարհի երկրների հետ
5 Միջպետականգիտամշակույթային տեղեկատվական  իմֆորմացիա էկոլոգիական համագործակծության գործառույթը
6 համաշխարհային իրավակարգի պահպանության գործառույթը պայքար միջազգային հանցավորություն դեմ    


05․24․2016թ
Մարդու իրավունքների Եվրոդատարան

Հարց 1
Մարդու իրավունքներ Եվրոպական դատարանը ինչու համար է ստեղծվել և որտեղ է գտնվում
Պատ
Այս դատարանի նպատակն է պաշտպանել մարդու իրավունքները և ազատություները այն գտնվում է Ֆրանսիայում Ստրաս բուրգ քաղաքում

Հարց 2
Որ մարմնի կողմից են ընտրվում  մարդու իրավունքների դատարնի դատավորները  
Պատ
Դատավորները ընտրվում են Եվրոխորհրդի խորհրդանակարան հանձնաժողովի կողմից 6 տարի ժամկետով դրանից հետո այդ  դատավորները նորից վերընտրվելՀարց 3
Եվրոխորհրդի անդապ պետություների կողմից քանի դատավոր թեկնածու է առաջադրվում
Պատ
3 թեկնածու վորոնցից մեկը քվիարկության մեծամասնության արդյունքում ընդունվում է դատավոր
Դատավորները պետք է լինեն գիտակ իրավաբաներ,Բարձրբարոյական արժանապատվություն
Հարց 4
 Մինչև քանի տարեկան կարող է աշխատել Եվրոդատարանի դատավորը
Պատ
70 տարեկան 

Հարց 5
Ինչ կառոցվածք ունի Եվրոպական դատարանը
Պատ
Եվրոդատարանը կառոցված է հետևանալ մասերից
1Լիագումար նսիտ այսինք  բոլոր անդամների ժողովը
2Դատարանի նախագահ
3Մեծ պալատ
4Բաժանմունքներ
5Պալատներ
6Կոմիտեներ
Հարց 6
Եվրոպական դատարանը ինչ հարցեր կարող է քնարկեր
Պատ
1Անհատ մարդկանց դիմումներ
2Միջպետական Վեճեր այսինքն 2-ու պետություները տարածքների համար վիճում են հարդեցնելու համար
Հարց 7
Եվրոպական դատարան դիմելու պայմաները որոնք են
Պատ
Եվրոպական դատարանին դիմելու համար կարող է դիմել ոչ միայն չապահաս մարդիք այլ նաև անչապահաս մարդիք,Սահմանափակա գործունակ կամ անգործունակ մարդիք ինչպես նաև բանտարկյալները

Հարց 8
Որն է դիմելու կարքը
Պատ
Տուժողը սահմանված կարքի համաձայն գրում է դիմում որտեղ պետք հստակ նշված լինի այն հոդվածը որ ըստ դիմողի խախտվել է դիմումը պարտադիր պետք է լինի անուն ազգանուն հայրանունով կոնկրետ հասցեով դա կլինի էլեկտրոնային հասցե բնակավայրի հասց է և հառակապը  դիմումը պետք լինի ապայման նախորդ դատարաների որոշումների հետ որ քեզ մերժել են

Հարց 9
Ինչ վիճակագրական տվյալներ կան Եվրոդատարանում
Պատ
11998-2001թթԵվրոդատարանեն ներկայացրել 28 հազար դիմում
Սակայն ընդունվել է միայն 2300-ը մնացած դիմումները մերժվել են
Հարց 10
Քանի հոգի են լսում գործը
Պատ
1Հիմնականում մեծ մասի 99 տոկոսը 3 դատավորները
2Գործը լսելուց հետո դատարանաը 2 կողմերին առաջարկում է հաշտվել
Եթե չեն հաշտվում ապա դատարանը պարտավոր է գործը քննել ըստ էության։
3Դատական նիստը բաց է
4կողմերը կարող են ունենալ իրենց պաստաբանը


Հարց 11

Երբ դատարանը կարող է դադարեցնել գործի քննությունը
Պատ
1Երբ դիմողը խնդրում է դաթարացնել
2  երբ դիմող շահագռգռված չէ քնության շարունակության մեջ
3Երբ կողմերը հասել են խաղաղ կարգավորման

Հարց 12
Համաձայնագրի մասնակից պետություները դատարանի որոշումը կատարելիս պարտավոր են
Պատ
1Վճարել  դատարանի որոշմամբ նախատեսված ծախսերը
2Իշահ դիմում տվողի դատարանը կարող է վերականգնել դիմում տվողի կրած նյութական վնասը
3 իրականացնել միջոցառումներ որ հակասող օրենքները որոշումները ու ակտերը չկրկնվել 


Հարց 13
Ինչ է դատական նախադեպը
Պատ
Դա շատ տարածված երևույթ է նշանակում է հետևյալ եթե նախկինում եղել է նմանատիպ խախտումներ այսինք նույն խախտումից կրկնվել է ապա գործը ուսումնասիրելուց հետ ապա կարող է կայացնել  նախաորդ դատի վճիռը։

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...