вторник, 26 апреля 2016 г.

Քարոլորտ

Քարոլորտ 
Տեղեկություն 

Երկրագունդն, ըստ ներքին կառուցվածքի, բաժանվում է երեք հիմնական մասերի։ Կենտրոնում միջուկն է, նրանից վերև՝միջնապատյանը, ապա՝երկրակեղևը:
Միջուկը կազմված է երկու շերտից ՝ներքին և արտաքին: Միջուկի ջերմաստիճանը հասնումէ 5000 աստիճանի: Միջուկից դեպի երկրակեղև ջերմաստիճանը նվազում է: Ներքին միջուկը պինդ վիճակում է, արտաքինը’ կիսահեղուկ: Միջուկը կազմված է հիմնականում երկաթից և նիկելից:
Միջնապատյանը զբաղեցնում է Երկրի ծավալի մոտավորապես 4/5 մասը: Չնայած միջնապատյանի ջերմաստիճանը բավականին բարձր է’ մինչև 2900 °C, սակայն բարձր ճնշման պատճառով այն հիմնականում պինդ վիճակում է: Նրա վերին մասում փափկավուն շերտն է, որտեղ նյութերը կիսահալված, հրահեղուկ վիճակում են:
Երկրակեղևի հաստությունը ցամաքում կազմում է 30-80 կմ, իսկ օվկիանոսների հատակին’ 5-10 կմ: Այն կազմում է Երկրի ծավալի 1/100 մասը:
Երկրակեղևը կազմված է կարծր և փխրուն ապարներից: Կարծր ապարներեն, օրինակ’ քարերը, քարածուխը, քարաղը, փխրուն ապարներից են կավը, ավազը, տորֆը:
Ժողովրդական տնտեսության մեջ օգտագործվող ապարները կամ հանքանյութերն անվանում են նաև օգտակար հանածոներ:
Օգտակար հանածոներից են, օրինակ’ նավթը, քարածուխը, տորֆը, բնականգազը: Դրանք վառելանյութեր են:
Կարևոր օգտակար հանածոներ են նաև մետաղները։
Ապարներում կան նաև այնպիսի հանքանյութեր, որոնք իրենց բացառիկ գեղեցկության և եզակիության շնորհիվ համարվում են թանկարժեք քարեր: Այդպիսիք են, օրինակ’ ալմաստը, սուտակը, զմրուխտը:
Բնության ամենակարևոր պաշարներից է նաև հողը: Հողի կազմության մեջ գերակշռում են քայքայված լեռնային ապարների մասնիկները և հումուսը (բնահող): Վերջինս առաջանում է հարյուրամյակների ընթացքում կենդանական ու բուսական մնացորդների քայքայումից: Հողային շերտով ծածկված է Երկրի ցամաքային մակերևույթի գրեթե 9/10 մասը:
Երկրակեղևը և միջնապատյանի վերին մասը միասին կազմում են քարոլորտը: Այն Երկրի բաղադրիչներից է:
Օվկիանոսներն ու ծովերը, լճերը, գետերը, աղբյուրները, արհեստական ջրամբարներն ու ստորերկրյա ջրերը կազմում են Երկրի ջրային բաղադրիչը’ ջրոլորտը:
Երկրի օդային բաղադրիչն անվանում են մթնոլորտ:
Կենդանի օրգանիզմներն իրենց միջավայրով հանդերձ կազմում են կենսոլորտը: Ինչպես տեսաք, Երկրի կառուցվածքի բաղադրիչներ են քարոլորտը, ջրոլորտը, մթնոլորտը, կենսոլորտը:
Հնուց ի վեր մարդիկ ձգտել են իմանալու, թե ինչ կա մեր մոլորակի ընդերքում: Այդ նպատակով դիմել են ուսումնասիրման տարբեր եղանակների: Օրինակ’ Երկրի ընդերքը հետազոտել են խոր հորատանցքեր փորելու միջոցով: Երկրի ընդերքի մասին տեղեկություններ ստացել են նաև բնական երևույթների ուսումնասիրության ընթացքում: Օրինակ’ հրաբուխների ժայթքումները և տաք աղբյուրների գոյությունը հիմք են տվել եզրակացնելու, որ Երկրի խորքում նյութերը տաք և հալված վիճակում են:


04.05.2016

Դասատույի թելադրած
Քարոլորտ

Երկրակեղեվը եվ միջնապատյանի վերին կարծր շերտը միասին անվանում ենք քարոլորտ՝ լիտոսֆերա։ Քարոլորտից դեպի երկրի կենտրոն ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Երկրակեղեվն ունի երկու տեսակ՝ մայրցամաքային եվ օվկիանոսային։ Ցամաքային կեղեվը կազմված է երեք շերտից՝ վերեվի շերտը նստվածքային, հաջորդը՝ գրանիտային, երորրդը՝ բազալտային, այնուհետեւ միջնապատն է ու միջուկը։ Մայրցամաքային երկրակեղեվի հաստությունը 60-80 կմ է։ Օվկիանոսային շերտը կազմված է երկու շերտից՝ նստվածքային եվ բազալտային։ Հաստությունը՝ 5-10 կմ է։ Երկրագնդի շառավիղը 6370 կմ է։ Քարոլորտից դեպի երկրի կենտրոն ջերմաստիճանը բարձրանում է, այդ պատճառով նյութերը գտնվում են հալված վիճակում։ Երկրակեղեվը միջուկային ջերմաստիճանը մոտավորապես 6000 աստիճան է։ Քարոլորտը բաղկացած է հսկայական բեկորներից՝ սալերից, որոնք 7 հատ են։ Քարոլորտի սալերը շարժվելով որոշ տեղերում մոտենում են իրար եվ որոշ տեղերում առաջացնում են լեռներ։ Իսկ երբ հեռանում են իրարից առաջացնում են իջվածքներ, ճեղքեր, խոռոչներ եվ կիրճեր։ Երկրակեղեվը կազմված է տարբեր նյութերից՝ ավազից, կավից, քարածխից, կրաքարի, բազալտից եվ տուֆից։ Հողի մասին Քարոլորտի կարեվոր բաղադրամաս է։ Հողը հատուկ բնական համակարգ է, որն ունի կենդանի եվ անկենդան բնությանը բնորոշ բազմաթիվ հատկություններ։ Հողում փոխազդում են կենսոլորտի հիմնական տարրերը՝ ջուրը, օդը եվ կենդանի օրգանիզմները։ Հողը կազմված է լեռնային ապարների, կլիմայի, բուսական եվ կենդանական օրգանիզմների բարդ փոխազդեցությունների հետեվանքով առաջացած մի քանի շերտերից։ Վերին շերտը կազմված է կենդանիների մնացորդներից, որոնք էլ առաջացնում են ՀՈՒՄՈՒՍ։ Հողի կենդանի մասը կազմված է մանրէներից, անողնաշարավորներից եվ փորող ողնաշարավորներից։ Հողի մեկ հեկտարի վրա՝ բերրի շերտում, բակտերիաների և սնկերի ընդհանուր զանգվածը մոտավորապես կազմում է 5 տոննա։ Մարդիկ օգտագործում են ցամաքի 10% որպես վարելահող, իսկ 20%՝ արոտավայր։ Հողի էրոզիա Հողի էրոզիան կատարվում է քամու և ջրի միջոցով։ Վերջին տարիներին տեղի է ունենում հողի քայքայում հետևյալ պատճառներով՝ Քաղաքների, գործարանների և ճանապարհների շինարարություն Արտադրական և կենցաղային թափոններով աղտոտում Թթվային անձրևներով աղտոտում Անգրագետ պարարտացումով Ատոմակայանների վթարներ։


четверг, 21 апреля 2016 г.

թարգմանաություն

մասնագիտություններ

Բժիկ (ուհի)

Փորձագետները ոլորտում բժշկության միշտ լինի պահանջարկ: Խմբի ղեկավար HR ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Աննա krylova ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ կոչ է անում առավել արագ զարգացող եւ հեռանկարային ոլորտներում ռուս մասնաճյուղերի գործունեության դեղագործության եւ բժշկության.

Հոգեբանները եւ մասնավոր խորհրդատուներ

Փորձագետները կանխատեսում են, որ ընկերությունը «Heidelberg ԱՊՀ» Սվետլանա Getmanova ի առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում, մեկը ամենատարածված մեր երկրում կլինի հոգեբանի մասնագիտության: «Վաղ թե ուշ մենք կսկսենք ավելի հեշտությամբ վերաբերում է, թե ինչ պետք է գնալ խորհուրդ նրանց խնդիրների մասին մի մասնագետ:

ոլորտում տրանսպորտային եւ լոգիստիկ մասնագետների

Մեր կյանքը դառնում է ավելի արագ, դժվար թե որեւէ մեկը վիճարկել այս խմբին: Բնականաբար, փորձագետները ոլորտում տրանսպորտի կպահանջվի արագացում աշխարհը. Որպեսզի դա անել ամեն ինչ, որ դուք պետք է առաջ շարժվել արագ.

ՏՏ մասնագետներ

Այսօր, աշխատանքը գրեթե ցանկացած ընկերության անհնար է առանց ՏՏ ոլորտի մասնագետների. Եւ համակարգչային գիտնականները կլիներ դեռեւս մեջ բարձր հեղինակություն վայելող առնվազն հաջորդ տասնամյակում: Մինչ զարգացած երկրներում իրենց գործառույթները փոխանցվում են ավելի «էժան» Չինաստանում եւ Հնդկաստանում: Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում, օրինակ, դժվար թե որեւէ մեկը համարում է խոստումնալից կարիերան որպես ծրագրավորող: Բայց նրանք դեռ ուր դիմել է ռուսերեն ...

Managers

A մասնագետը ոլորտում սոցիալական կառավարման եւ զանգվածային հաղորդակցությունների, biznestrener Silanteva Oksana կարծում է, որ առաջիկա տասնամյակում Ռուսաստանը կարող եք զգալ աճող պահանջարկը պրոֆեսիոնալ մենեջերների բարձր մակարդակի վրա: Այսպիսի մասնագետը պետք է լինի ոչ միայն մենեջեր, այլեւ լավ ընկալումը տարածքում, որը կապված է նրա աշխատանքից:

nanotechnologists

Ապագայում, Աշխատանք կապված Նանոտեխնոլոգիա, վստահեցրեց, Բոլոր հարցված կադրային սպաներին: Ի վերջո, ծրագիրը անսպառ տեխնիկական, համակարգչային տեխնոլոգիաների, սննդի արդյունաբերության, բժշկության. Նանոտեխնոլոգիա օգտագործվում է արտադրության ծանր սկավառակների համակարգիչների, bandaging նյութերի, բաղադրիչների ներքին այրման շարժիչների, թենիսի գնդակների հետ երկար սպասարկման կյանքում, գործիքներ կտրում մետաղների, antistatic ծածկույթներ զգայուն էլեկտրոնային սարքավորումների ... դուք թվարկել այն.

Biotechnology

Այս պրոֆեսիոնալներ արդեն գտնելու օգտագործման մի շարք ոլորտներում, սկսած բժշկության եւ դեղագործության, ինչպես նաեւ հանքարդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում:

Մասնագետները գյուղատնտեսության եւ սննդի արտադրողների

Չնայած նրան, որ այս փուլում գյուղատնտեսության, եւ դա է ավերակ, բայց դա չի կարող հավերժ տեւել: Եվ Ռուսաստանի կառավարությունը դնում այս հատվածը տնտեսության կատեգորիայի առաջնահերթություն: Այնպես որ մոտ ապագայում մենք կարող ենք կանխատեսել պահանջարկը հմուտ գյուղատնտեսական եւ արտադրական արտադրանք. Բնապահպանները, փորձագետներ բնապահպանական տեխնոլոգիաների

«Գաղափարը պատասխանատու սպառման եւ արտադրության, շրջակա միջավայրի պարզապես սկսում է իր ճանապարհը դեպի Ռուսաստան, - ասում է Վլադիմիր Weiner տնօրեն գովազդային հետազոտական ​​Գրան պրիի: - Ից հայտարարագրերում պետք է առաջ շարժվել դեպի իրական ծրագիր »: Քանի դեռ սոցիալական պատասխանատվության բիզնեսի, աճող ուշադրությունը պետության պաշտպանել շրջակա միջավայրը կդարձնի շրջակա միջավայրի մասնագետներ պահանջարկ ունի Ռուսաստանում:

արտադրություն

Որոշ ընկերության ղեկավարության պատրաստ է վճարել աշխատավարձը մի վարպետ, աշխատավարձ, համեմատելի է միջին կառավարման. Եվ հեղինակությունը աշխատանքային արհեստների սկսեց կամաց - կամաց բարձրանալ.

ՆՈՐ ՏԵՍՔ

Գնահատական ​​10 հիմնական զբաղմունքը ապագայում ին հրապարակված հոդվածում կայքում Vyrkovskogo Andrew Forbes ամսագրի է զգալիորեն տարբերվում է նախորդներից, երեւաց մի մասնագիտություն, որը կարող է անհրաժեշտ, մեծ մասը ընթերցողները հավանաբար չեն էլ մտածել այդ մասին:

Ունիվերսալ զինվորը

Ապագա պատերազմներ դիմել է մատնանշեք գործողությունները, «Խաղաղություն կատարումը», «վերականգնում սահմանադրական կարգը»: Դեմ պայքարի ահաբեկիչներին եւ ապստամբները պետք »զինվորներին ապագայի»: Սրանք զինվոր մասնակցող արշավախմբային քարոզարշավների պատրաստված, պատրաստ է ոչ ստանդարտ խնդիրների. Իրավասությունը Մասնագետի կլինի գերազանց իմացություն տեղական պայմաններին, որ հոգեբանությունը տեղացիներից, հնարավորություն է բացթողումը ծանր զենքի.

GR-մենեջեր

Տնտեսագետները համաձայն են, որ ճգնաժամը կհաղթահարվի, շատ տարիներ: Հետեւաբար, կառավարության դերը տնտեսության մեջ բարձր կլինի: Ընկերությունները պետք է մարդկանց, ովքեր կզրուցեն պաշտոնյաների հետ եւ ծեծել նախասիրությունների:

Բուժքույր, gerontologist

Ռուսաստանում, բնակչությունը ավելի քան 65 տարիների ընթացքում կաճի մինչեւ 2030 թվականը 27 միլիոն դոլար: Man: Ուսումնասիրությունը իրականացվել է հետազոտողների համալսարանի Հարավային Դանիայի, ցույց է տալիս, որ ավելի քան կեսը երեխաների համար, ովքեր ծնված այսօր զարգացած երկրներում կապրեն 100 տարի:

Առողջություն տարեց մարդկանց կբարելավվի, բայց իրենց սեփական հաղթահարել թուլություններից եւ հիվանդությունը վիճակված չէ բոլորի համար. Ըստ դանիացի հետազոտողների, բոլոր 30-40% -ը շատ հին տղամարդկանց կարող են ապրել առանց օգնության: Մնացած խնամքի կարիք:

բնագավառում այլընտրանքային էներգետիկ փորձագետի

Պաշարները ածխաջրածինների աշխարհում մեծ են, բայց ոչ անսահմանափակ: ՀՀ էներգետիկայի արտադրվել է վերականգնվող աղբյուրներից փոխարինել «նավթային» եւ «ածուխ»: Մոտ ապագայում մասնագետների այլընտրանքային էներգիայի բարձր կլինի պահանջարկ: Արտադրության արեւային բջիջների արտադրությունը Սիլիկոնային, որը հանդիսանում է հիմնական սպառողը արեւային էներգիայի, ազատ արձակել thermocouples եւ այլ նախագծերի: Բոլոր սկսնակ պահանջում աշխատակիցներին - ից մենեջերների ինժեներների եւ աշխատողների.

A մասնագետ գործարարությամբ զբաղվելու Աֆրիկայում

Աֆրիկա - մի մայրցամաքում, որը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը աշխարհում պաշարների բոքսիտներ, քրոմիտների, կոբալտի, արդյունաբերական ադամանդների, պլատինի խմբի մետաղներից, Ցիրկոնիում. Բայց նրա ընդերքը են զարգացած բավարար. Մեղադրում են նախ անկայուն քաղաքական իրավիճակը շատ երկրներում տարածաշրջանում. Ստացեք պայմանագրերի արտադրական ընկերությունները կարող են միայն ռեսուրսներ, որոնք կարող եք գտնել ընդհանուր լեզու տեղական էլիտաների: Որպեսզի դա անել, նրանք պետք է փորձագետներ եւ միջնորդների նրանց, ովքեր ի վիճակի են խորհուրդ տալ եւ գործարարությամբ զբաղվելու Աֆրիկայում:

Լրագրող ագրեգատորը

Օրագրեր հաղթել, ետ ավելի ու ավելի է տեղեկատվական տարածք ավանդական ԶԼՄ-ների: Խոշոր հրապարակումները գրավել ընթերցողներին կողմից փակցնում վերաբերյալ կայքերի հայտնի դիրքերը բլոգերների. Ապագայում, լրագրության, հիմնված կազմելու արդեն գոյություն ունեցող տեղեկատվության կլինի հիմնական մրցակից ավանդական ԶԼՄ-ների: Հմուտ Կազմողի բաղադրիչի husks են բնագրի, կանգնած տարբեր ճակատներին պաշտոնը, ԽԱՌՆԱԿԻՉ անսպասելի բանավեճի մեկ այլ հեռանկարային մասնագիտության:

ըստ trudnodobyvaemym նավթի պաշարները մասնագետ

Ապացուցված նավթի պաշարները աշխարհում մի շատ, բայց դա ավելի ու ավելի դժվար է ձեռք բերել. Օյլերզ ապագան ստիպված կլինի զբաղվել ծանր նավթի նավթի Sands ավանդների վրա Arctic ելուստը զարգացման եւ այլ ոչ-ստանդարտ դեպքերի. Մասնագետները ծայրահեղ մեթոդների էներգիայի արտադրության չի ձանձրանում:

Բուսաբույծը համար բույսերի գենետիկական ինժեներական մասնագետին

քաղց խնդիրը չի հեռու գնալ: բնակիչների թիվը Երկրի աճում է արագ. Գյուղատնտեսություն այն ձեւով, որով այն գոյություն ունի այսօր, ի վիճակի չէ կերակրել աճող բնակչությանը: Բույսերի նոր սորտերի, այդ թվում նրանց, ովքեր ստեղծել գենային ինժեներիայի միջոցով, եւ ժամանակակից մեթոդներ Գյուղատնտեսություն - թերեւս միակ ճանապարհն է փրկել մարդկանց աղքատ երկրներին սովից. Գյուղատնտեսների, բուսական breeders, գենետիկները, դնելով նոր տեսակի գյուղատնտեսական բույսերի եւ դրանց դերը նոր գյուղատնտեսության կլինի անգնահատելի է:

Urbanist մասնագետ զարգացման տարածքների

Երկրի արագորեն դառնում մի քաղաք է մոլորակի, ոչ գյուղերի: Է պլանավորել, կառուցել եւ պահպանել նոր, արագ աճող Mega-քաղաքներ ունենալու է դաս մասնագետների, որոնք կարող են ստեղծել հարմարավետ քաղաքային միջավայր: Այն երկրները, կձեւավորեն բարձր պահանջարկը մասնագետների ինտեգրված շրջանների զարգացման (տրանսպորտի, սոցիալական ոլորտի, ներդրումների ներգրավման, եւ այլն: P.), հատկապես քաղաքային բնակավայրերում:

Կլանում փորձագետ, ազգային եւ կրոնական հակամարտություններ

Թերեւս առավել ցավալի հարց կրոնական. Հատկապես դժվար են հարաբերությունները հետեւորդների իսլամի. Եվրոպայում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում, ավելի ու ավելի ներկայացուցիչների եւ այլոց նոր տարածաշրջանի կրոնների `Հինդուիզմ, Sikhism, բուդդիզմ. Երեւում է, որ մի շարք իրենց կողմնակիցների կաճի շատ արագ, քանի որ ներգաղթի եւ համեմատաբար բարձր ծնելիության: Գալիս հակամարտության հետ ավանդական կրոնների անխուսափելի են: Մենք պետք է անկախ միջնորդների ընդունակ է երկխոսության միջեւ faiths. Թերեւս դա մի նոր տեսակ սոցիալական աշխատողի, համատեղում հատկություններ դիվանագետ, բանակցող եւ բիզնես հոգեբանի:

Hiring այդպիսի մասնագետներ կլինի երկու պետական ​​գործակալությունները եւ խոշոր մասնավոր ընկերությունների, որպեսզի խուսափի հակամարտությունների միջեւ, իր աշխատողների տարբեր երկրներում:

Тексты для обсужденияПрофессии

Медики

Специалисты в области медицины будут всегда востребованы. Руководитель группы подбора персонала кадрового центра ЮНИТИ Анна Крылова называет одними из наиболее быстро развивающихся и перспективных в России отраслей сфер деятельности фармацевтику и медицину.

Психологи и личные консультанты

По прогнозам специалиста компании «Гейдельберг СНГ» Светланы Гетмановой в ближайшие 5–10 лет одной из самых популярных в нашей стране станет профессия психолога: «Рано или поздно мы начнем более спокойно относиться к тому, чтобы пойти за советом относительно своих проблем к специалисту.

Специалисты в области транспорта и логистики

Наша жизнь становится все быстрее, вряд ли кто-то будет оспаривать это. Естественно, что в ускоряющемся мире будут востребованы специалисты в области транспорта. Чтобы все успеть, надо быстро двигаться.

IT-специалисты

Сегодня работа фактически любой компании невозможна без IT-специалистов. И компьютерщики будут у нас по-прежнему в почете – по крайней мере, в ближайшее десятилетие. Хотя в развитых странах их функции переводятся в более «дешевые» Китай и Индию. В Европе и США, например, вряд ли кто-то сочтет перспективной карьеру программиста. Но в России им есть пока где развернуться…

Менеджеры

Специалист в области социального менеджмента и массовых коммуникаций, бизнестренер Оксана Силантьева считает, что в ближайшее десятилетие в России будет наблюдаться повышенный спрос на профессиональных менеджеров высокого уровня. Такой специалист должен быть не только управленцем, но и хорошо разбираться в той области, с которой связана его работа.

Нанотехнологи

В будущем профессий, связанных с нанотехнологиями, уверены все опрошенные кадровики. Ведь приложение неисчерпаемо: машиностроение, компьютерные технологии, пищевая промышленность, медицина. Нанотехнологии используются при производстве жестких дисков компьютеров, перевязочных материалов, элементов двигателей внутреннего сгорания, теннисных мячей с длительным сроком службы, инструментов для резки металлов, антистатических покрытий для чувствительной электронной аппаратуры… Всего не перечислить.

Биотехнологи

Такие специалисты уже находят применение в самых разных областях деятельности – от медицины и фармакологии до горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Специалисты сельского хозяйства и производители продуктов питания

Хотя на данном этапе сельское хозяйство и находится в запустении, но так не может продолжаться всегда. Да и правительство России ставит эту отрасль экономики в разряд приоритетных. Так что в ближайшее время можно прогнозировать спрос на квалифицированных специалистов сельского хозяйства и производства продуктов. Экологи, специалисты природоохранных технологий

«Идея ответственного потребления и производства, экологии только начинает свой путь в России, – говорит Владимир Вайнер, директор Центра рекламных исследований Gran Prix. – От деклараций придется переходить к реальным программам». Если не социальная ответственность бизнеса, то возрастающее внимание государства к охране окружающей среды сделает специалистов-экологов востребованными в России.

Рабочие профессии

На некоторых предприятиях руководство уже готово платить квалифицированным рабочим зарплату, сравнимую с зарплатой менеджера среднего звена. Да и престиж рабочих профессий начал потихоньку подниматься.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Рейтинг 10 главных профессий будущего опубликованных в статье Андрея Вырковского на сайте журнала Forbes заметно отличается от предыдущих, здесь появились профессии о возможной необходимости которых, большинство читателей скорее всего даже не задумывались:

Универсальный солдат

Войны будущего превратятся в точечные операции по «принуждению к миру», «восстановлению конституционного порядка».  Для борьбы с террористами и мятежниками, нужны «солдаты будущего». Это профессиональные бойцы, участвующие в экспедиционных кампаниях, — специально обученные, готовые к нестандартным задачам. В компетенции такого специалиста будет: отличное знание местных условий, психологии местных жителей, умения обходиться без тяжелого вооружения.

GR-менеджер

Экономисты сходятся во мнении, что последствия кризиса будут преодолеваться многие годы. Значит, роль государства в экономике будет высокой. Компаниям понадобятся люди, которые будут общаться с чиновниками и выбивать преференции.

Сиделка, геронтолог

В России численность населения старше 65 лет вырастет к 2030 году до 27 млн. человек. Исследование, проведенное учеными из Университета Южной Дании, свидетельствует, что более половины детей, которые сейчас рождаются в развитых странах, доживут до 100 лет.

Здоровье пожилых людей будет улучшаться, но самостоятельно справляться с немощью и болезнями суждено не всем. По данным датских ученых, всего 30-40% глубоких стариков могут жить без посторонней помощи. Остальным нужен присмотр.

Эксперт в сфере альтернативной энергетики

Запасы углеводородов в мире велики, но не безграничны. Энергия, добываемая из возобновляемых источников, будет вытеснять «нефтяную» и «угольную». В ближайшее время специалисты по альтернативной энергетике будут весьма востребованы.  Производство солнечных батарей, производство кремния, главным потребителем которого является солнечная энергетика, выпуск термоэлементов и другие проекты. Всем создаваемым предприятиям потребуются кадры — от управленцев и инженеров до рабочих.

Специалист по ведению бизнеса в странах Африки

Африка – континент, занимающий второе место в мире по запасам бокситов, хромовой руды, кобальта, промышленных алмазов, платиноидов, циркония. Но ее недра разрабатываются недостаточно. Виновата в первую очередь нестабильная политическая ситуация во многих странах региона. Получить контракты на добычу ресурсов смогут лишь компании, которые найдут общий язык с местными элитами. Для этого им понадобятся эксперты и посредники — те, кто способен консультировать и вести дела в Африке.

Журналист-агрегатор

Блоги отвоевывают все больше информационного пространства у традиционных СМИ. Крупные издания привлекают читателей, размещая на своих сайтах посты известных блогеров. В будущем журналистика, основанная на компиляции уже существующей информации, станет главным конкурентом традиционных медиа. Искусный компилятор, составляющий выжимки из оригинальных текстов, сталкивающий лбами разные позиции, подстрекатель к неожиданным дискуссиям — еще одна перспективная профессия.

Специалист по труднодобываемым запасам нефти

Разведанных запасов нефти в мире пока много, но добывать ее все труднее. Нефтяникам будущего придется иметь дело с трудноизвлекаемой нефтью из нефтеносных песков, разработкой месторождений на арктическом шельфе и прочими нестандартными случаями. Специалистам по экстремальным способам добычи энергоносителей скучать не придется.

Селекционер, специалист по генной инженерии растений

Проблема голода никуда не делась: число жителей Земли быстро растет. Сельское хозяйство в той форме, в которой оно существует сейчас, не сможет прокормить растущее население. Новые сорта растений, в том числе созданные путем генной инженерии и современные методы ведения сельского хозяйства — едва ли не единственный способ спасти население беднейших стран от голода. Агрономы, селекционеры, генетики, выводящие новые сорта сельскохозяйственных растений, их роль в вопросах нового сельского хозяйства будет неоценима.

Урбанист, специалист по развитию территорий

Земля быстро становится планетой городов, а не деревень. Планировать, строить и обслуживать новые, быстро растущие мегаполисы, должен будет класс специалистов, умеющих создавать комфортную городскую среду. Страны будут формировать большой спрос на специалистов по комплексному развитию территорий (транспорт, социальная сфера, привлечение инвестиций и т. п.), особенно в городских поселениях.

Эксперт по абсорбции, национальным и религиозным конфликтам

Едва ли не самый болезненный вопрос — религиозный. Особенно сложно складываются отношения с последователями ислама. В Европе и Северной Америке все больше представителей и других новых для региона религий — индуизма, сикхизма, буддизма. Судя по всему, число их приверженцев будет быстро расти из-за иммиграции и сравнительно высокого уровня рождаемости. Грядущие конфликты с представителями традиционных религий неизбежны. Понадобятся независимые посредники, способные вести диалог между конфессиями. Возможно, речь идет о новом типе социального работника, сочетающего в себе качества дипломата, бизнес-переговорщика и психолога.

Нанимать таких специалистов будут как государственные структуры, так и крупные частные компании, дабы избежать конфликтов между своими сотрудниками, работающими в разных странах.

понедельник, 18 апреля 2016 г.

Համո Սահյան Բանաստեղծություն <Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ Վերլուծություն>

Համո Սահյանը գրել էր կարոտի մասին, թե ինչպես են հայերը արտագաղթել Արևմտյան Հայաստանից։ Այս բանաստեղծությունը շատ գեղեցիկ էիր  բառերով, իր պատկերներով հանդերձ
Ես այս բանաստեղծությունը շատ հավանեցի հավես են տողերը, բառերը,բառերի իմաստը։ Բանաստեղծություն մի քիչ ուրախ, մի քիչ էլ տխուր, բայց հիշարժան է։
Հայրենիքը թանկ է ինձ և  Համո Սահյանի համար,  նաև բոլոր հայրենասերների համար:

вторник, 12 апреля 2016 г.

Համո Սահյան Կենսագրություն


1914 – 1993

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բանաստեղծ Համո Սահյանը (Հմայակ Սահակի Գրիգորյան) ծնվել է Սիսիանի շրջանի (այժմ՝ Սյունիքի մարզ) Լոր գյուղում: 1937 թ.ավարտել է Բաքվի երկամյա հայկական ուսուցչական ինստիտուտը: Մասնակցել է Հայրենական մեծ պատերազմին: Աշխատել է մի շարք թերթերում և ամսագրերում, որոնց թվում Բաքվի «Խորհրդային գրող» ամսագրում, «Կոմունիստ» և «Ավանգարդ» թերթերում, «Ոզնի» հանդեսում: 1965 – 1967 թթ. եղել է «Գրական թերթի» գլխավոր խբագիրը:
Հ. Սահյանի բանաստեղծությունները տպագրվել են դեռևս 30-ական թվականներից, սակայն նա համընդհանուր ճանաչման է արժանացել ռազմաճակատում գրած «Նաիրյան դալար բարդի» բանաստեղծությամբ, որը հատկանշվում է Հայաստան երկրի հանդեպ կարոտի հուզական բռնկումով և անմիջականությամբ:
Համո Սահյանի առաջին գիրքը` «Որոտանի եզերքին» բանաստեղծությունների ժողովածուն տպագրվել է 1946 թ.: Այստեղ դրսևորվում էր Սահյանի բանաստեղծական ընդհանուր ուղղվածությունը` սեր հայրենի բնաշխարհի ու մարդու նկատմամբ: Հաջորդ` «Առագաստ» (1947), «Սլացքի մեջ» (1950), «Ծիածանը տափաստանում» (1953), «Բարձունքի վրա» (1955), «Նաիրյան դալար բարդի» (1958) ժողովածուներում ավելի է ընդլայնվում Համո Սահյանի պոեզիայի թեմատիկ ընդգրկումը:
1972թ.  լույս է տեսնում Սահյանի «Սեզամ, բացվիր» ժողովածուն, որի համար 1975թ նա արժանանում է պետական մրցանակի: «Իրիկնահաց» (1977), «Կանաչ, կարմիր աշուն» (1980), «Դաղձի ծաղիկ» (1986) ժողովածուներով հեղինակը բերում է մարդկային դրամատիկ ապրումների ու ճակատագրի քնարերգությունը` բանաստեղծության բնապաշտական տարերքը հագեցնելով նոր, առավել անհատական, մտերմիկ բովանդակությամբ:
Համո Սահյանի ստեղծագործության մեջ մեծ թիվ են կազմում անցյալին, մանկությանը նվիրված բանաստեղծությունները, որոնք ունեն արդիական իմաստավորում, հասարակական հնչեղություն: Նա իրեն հատուկ բառամթերքով անդրադարձնելով իր զգայական աշխարհը` հասնում է լեզվաոճական ինքնատիպության ու կայունության: Նա թարգմանել է Ա. Պուշկինի, Ս. Եսենինի, Գ. Լորկայի և այլ բանաստեղծների ստեղծագործություններից:
Պարգևատրվել է Հոկտեմբերյան հեղափոխության, Աշխատանքային Կարմիր դրոշի և «Պատվո նշան» շքանշաններով:
1998թ. հետմահու լույս է տեսնում Համո Սահյանի «Ինձ բացակա չդնեք» անտիպ բանաստեղծությունների ժողովածուն:

Ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ


Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ:
Ախր ուրիշ տեղ հայրեննե՛ր չկան,
Ախր ուրիշ տեղ հորովե՛լ չկա,
Ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում
Սեփական հոգին խորովել չկա,
Ախր ուրիշ տեղ
Սեփական բախտից խռովել չկա:
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ:
Ախր ուրիշ տեղ
Հողի մեջ այսքան օրհնությու՛ն չկա,
Այսքան վաստակած հոգնությու՛ն չկա:
Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ՝ արև՛,
Եվ արևի մեջ այսքան ձյու՛ն չկա:
Ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած,
Եկած ուսերով Արագած սարի
Ուսերին հենված Սասնա տուն չկա:
Ախր ուրիշ տեղ
Ամեն մի քարից, առվից, ակոսից
Իմ աչքերով իմ աչքերին նայող
Մանկությու՛ն չկա
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ,
Ախր ես ինչպե՞ս ապրեմ առանց ի՛նձ

суббота, 9 апреля 2016 г.

Համո Սահյան – Պտուղդ քաղող չկա

ՊՏՈԻՂԴ ՔԱՂՈՂ ՉԿԱ
Պտուղդ քաղող չկա,

Մասրենի, սարի մասրենի,

Պատիվդ պահող չկա,

Մասրենի, բարի մասրենի։

Ասում են՝ էլ մարդ չկա,

Որ փնտրի քնքշանքդ փշոտ,

Քեզ գրկի ու տաքանա,

Մասրենի, ժայռի մասրենի։
Երեսիդ նայող չկա,

Մասրենի, վայրի մասրենի,

Կրքերիդ կրակը քեզ

Թող այդպես այրի, մասրենի…

Կանգնել ես քո բարձունքին,

Մեկուսի, մենակ, մենավոր…

Իմ երես առած դարում

Դու լքված այրի, մասրենի։

четверг, 7 апреля 2016 г.

«Ժամանակն է ամեն հարցում ...»

«Ժամանակն է ամեն հարցում ...»


Ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, եւ ժամանակն է յուրաքանչյուր նպատակի երկնքի տակ:
    Ժամանակն է, որ ծնվել և ժամանակն է մեռնել, մի անգամ է տնկել, և ժամանակն է մաքրել մինչև տնկել:
    Մի ժամանակ սպանել, և մի անգամ է բուժել. Ժամանակն է կոտրել ներքև, և ժամանակն է կառուցելու.
    Մի անգամ լաց, և ժամանակն է ծիծաղել. * Մի ժամանակ սգալու և ժամանակը պարել.
    Ժամանակն է գցել հեռու քարեր, և քարեր հավաքելու ժամանակը միասին, ժամանակն է ընդունել, և մի ժամանակ է ձեռնպահ մնալ փարված,
    Ժամանակն է որոնել և ժամանակն է կորցնել. մի անգամ պահել, և ժամանակն է գցել հեռու,
    Մի անգամ պառակտեն, և ժամանակն է կարել; Ժամանակն է լռում, և ժամանակն է խոսել.
     ժամանակն է սիրում, եւ ժամանակն է ատել. ժամանակն է պատերազմի և խաղաղության ժամանակը:
    Դուք ավելի լավ է ոչ թե խոստանում, քան խոստանում ու չի վճարել:
    Ան որ կը սիրէ արծաթե չպետք է բավարարվել արծաթով. եւ նա, ով սիրում է հարստությունը, որ չկա օգուտ դրանից: Եվ դա է, ունայնություն.
    Վերջ բաներ ավելի լավ է, քան սկիզբը: հիվանդը ավելի լավ է, քան հպարտության:
Մի շտապիր քո ոգին, որ զայրացած. զայրույթի հենվում է ծոցում եւ հիմար **.
Չեն կարող լինել շատ խիստ է, և ոչ էլ դարձնել դուն քեզ ավելի իմաստուն: Ինչու պետք է ոչնչացնել ինքներդ.
Ով դիգս է փոս պիտի իյնան դրանից, և ով խախտում է, ցանկապատ օձը պիտի կծում նրան.
    Բառեր են բերանից իմաստուն է շնորհով, եւ շուրթերին մի հիմարի կուլ իր սեփական.
    Հացդ ջրերի երեսին, որովհետեւ շատ օրեր անց եք գտնել նրան կրկին.
    Հետեւաբար հեռացնել տրտմութիուն քո սրտում, եւ դրեց հեռու չարիք քո մարմնից, որովհետև մանկության և պատանեկություն - ունայնություն.

“ВРЕМЯ ВСЯКОЙ ВЕЩИ…”

Всему свое время и время всякой вещи под небом.
    Время рождаться и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное.
    Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
    Время плакать, и время смеяться; время сетовать* и время плясать;
    Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
    Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
    Время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
    Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
    Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить.
    Кто любит серебро, тот не насытится серебром; и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это - суета!
    Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.
Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится** в сердце глупых.
Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым: зачем тебе губить себя?
Кто копает яму, тот упадет в нее; и кто разрушает ограду, того ужалит змей.
    Слова из уст мудрого - благодать, а в устах глупого губят его же.
    Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его.
    И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета.

среда, 6 апреля 2016 г.

Ալիևը պատժվելու է դուդուկիս ձայնը հասնելու է նրան

Սոցիալական Էկոլոգիա անհատական հետազոտական աշխատանք <Երեխաներն ու համակարգիչները >

<Երեխաներն այժմ այլ են> <Մենք չենք> պետկերացնում որ հնարավոր է չլսել ծնողի խոսքը,չհարգել մեծահասակին> <Այս սերունդն ուղղակի անկառավարելի է > այս և նման բազմաթիվ այլ արտահայթություններ հաճախակի  կարել է լսել, երբ խոսվում է ժամանակակից սերնդի մասին։ Իսկ որքանով են այդ խոսքերն համապատասխանում իրականությանը, Արդյոք իսկապես <փոխվել> է սերունդը, թե դա ընդամենը                              << Ծնող-երեխա>> հարատև կոլֆլիկտի արտահայտումն է։ 21-րդ դարը հաստատականորեն կարելի է անվանել տեխնիկական առաջընթացի ժամանակաշրջան,երբ արդեն անհնար է դառնում անգամ պատկերացնել կյանքն առանց համակարգչի և համացանցի։ Եթե ընդհամենը տասնհինգ տարի առաջ երեխաները համակարգչին առաջին անգամ ծանոթանում էին դպրոցում (եթե այստեղ առկա էր համակարգչային դասարան),այժմ երեք-չորս տարեկան երեխան ինքնուրույն կարողանում է միացնել այն,ընտրել իր ցանկալի խաղը կամ մուլտֆիլմը և ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնել էկրանին։ Մենք մուտք ենք գործում ժամանակաշրջան, երբ դպրոցում այբբենարանին փոխարինման են գալիս պլանշետները։Ապա հարց է ծագում, թե ինչ ազդեցություն է ունենում Էկրանը մեր երեխաների զարգացման վրա։ Հոգեբանին հայտնի է, որ նախադպրոցական տարիքում երեխաների մոտ կամային ուշադրությունը նոր է սկսում զարգանալ , և երխան չի կարող երկար ժամանակ պահել այն մեկ առարկային կամ գործունեության վրա։ Դա իր հերթին պայմանավորված է նյարդային համակարգի հասունացմամբ։ Ժամանակակից  համակարգչային խաղերը և մուլտֆիլմերը ամբողջությամբ կլանում են երեխայի ուշադրությունը,քանի որ հագեցած են վառ,տաք գույներով,արագ ՝ հաճախ անկազմակերպ և քաոսային շարժումներով,որոնք,ստիպելով կենտրոնանալ իրենց վրա, ստեղծում են յուրահատուկ հոգեվիճակ,որն իր բնութագրով մոտ է տրանսային վիճակին։Որք՜ան հաճախ են նման դեպքերում երեխաների հարազատներն առնչվում խնդրի հետ,երբ երեխան կլանված խաղում է կամ նայում մուլտֆիլմ և ուղղակիորեն չի լսում, երբ իրեն բազմիցս կանչում են։ Նաման իրավիճակի արդյունքում նյարդիայն համակարգը իրականացնում է  մի գործառույթ, որին դեռ պատրաստ չէ։ Ուշադրության նմանատիպ երկարատև կենտրոնացումը սպառում է նյարդային համակրգը, երեխան դառնում է դյուռագռգիռ , իսկ եթե մուլտֆիլմերում    առկա է նաև ագրեսիվություն (իսկ ժամանակակից մուֆիլմերում և խաղերում դա անսպառ է ), ապա նաև կարող է կրկնօրինակել հերոսների վարքը։ Այսինքն խոսքն արդեն գնում է ոչ միայն նյարդային պրոցեսների և հուզակամային ոլորտի ոչ նորմալ զարգացման, այլ նաև երեխայի մոտ աշխարհաընկալման այնպիսի մոդելի ստեղծման մասին, որտեղ իրար հանդեպ ագրեսիան,ուժի գործադրումն ընդհուպ մինչև սպանություն,<Լենիգրադում > շատ հաճախ ուղղակիորեն արդարացված է։ Միևնույն ժամանակ ևս մի հարց է ծագում ինչու են ծնողները թույլ տալիս երեխաներին այդքան շատ ժամանակ անցկացնել հեռուստացույցների և համակարգիչների էկրանների առջև, եթե,օրինակ, վերջինս դիմաց մասնագետների խորհուրդով երեխան շաբաթվա ընթացքում պետք է նստի ընդհամենը երկու անգամ 15-20 րոպեով։ Ցավալի է,սակայն երիտասարդ ծնողների մոտ հաճախ նկատվում է այն միտումը,որ նրանք էլ, իրենց հերթին, ունենալով տարատեսակ զբաղմունքներ,գերադասում են շեղել երեխաների ուշադրությունն իրենցից և այս պարագայում համակարգիչն ու հեռուստացույցը լավագույն օգնականներն են ․․․
Համակարգչային խաղերի վտանգն իրականում չի սպառվում նաև նախադպրոցական տարիքում։ Երեխաների հոգեկան զարգացումը դպրոցական տարիքում նշանավորվում է ինչպես սոցիալական <ես>- ի, այդպես էլ նվաճումների և նպատակների համակարգի ձևավորմամբ։ Համակարգչային խաղերը, իսկ հետագայում նաև շփումները սոցիալական ցանցերի միջոցով թույլ են տալիս ստեղծել իրականություն,որտեղ երեխան իրեն կայացած է զգում, հաղթող,սոցիալական շարժումներում ՝ ըդունված և հարգանքի արժանի,սակայն շատ հաճախ այդ որոկները հնարավոր չի լինում փոխանցել իրական կյանք, և երեխան սովորում է բավարարվել համակարգչում այդքան հեշտությամբ ձեռք բերված նվաճուներով,իսկ իրական կյանքում դառնում է անտարբեր կամ թուլակամ։ Խոսելով երեխաների զարգացման մասին ՝ չի կարել անտեսել և սեռական հասունացման հիմնախնդիրը։ Այստեղ ևս համակարգիչն ու համացանցը կարող են խիստ բացասական ազդեցություն ունենալ երեխայի աշխարհաընկալման վրա, քանի որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ համացանցում շատ հեշտությամբ կարելի է հանդիպել սեռական բնույթի աղավաղված տեղեկատվության, որոնք ոչ միայն կարող են խիստ սթրեսային ազդեցություն ունենալ երեխաների վրա, այլ նաև զգալի վնաս պաճառել դեռահասի նոր ձևավորվող սեռականությունը։ Չնայած բոլոր նշված վտանգներին համակարգիչն ու համացանցն ահռելի հնարավուրություն են ստեղծում անհատի բազմակողմանի զարգացման համար, քանի որ վերջապես հնարավորություն է ընձեռվել ի մի բերել մարդկության զարգացման ընթացքում կուտակված ամբողջ տեղեկատվությունն ու լայնորեն բացել այդ  <պատուհանը> յուրաքանչյուրի առաջ։ Ուղղակի պետք է հիշել,որ, անկախ տեխնիկական առաջընթացից, գերագույն արժեքները միշտ մարդկային են և կապված են մարդկային հարաբերությունների հետ,իսկ երեխաները ամենից առաջ այն հողն են,որտեղ պետք է ցանել այդ արժեքները։

Աղբյուրը Մեդի միջոցներից

Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...