вторник, 20 сентября 2016 г.

Հայոց լեզու գրակ Պատվելի Թամար 3-րդ կուրս

20.09.2016
Ա,օ,ու,ը,ի,ե,
Էե-ի ուղագրությունը
Կանոն 1
Բառասկզբում լսվում է է գրում է ե
Էշ,էրեբունի,էջ,էակ,էլեկտրոն,էլեկրիկ,էներգիա,էկրան,էկսկավատոր,էկսկուրսիա,էրոց,ինչևիցե,որեվիցե,երբեվիցե,առորեական,այժմեական
Բառասկզբում լսվում է յե գրվում է ե
Ելակ,երեվան,եզ,եղո,երեկո,երազ,երգ,եղնիկ,ելեվեջ
Բառամիջում լսվում է գրվում է ե
Հրեշ,գոմեշ,հրեշտակ
Բառամիջում գրվում է է, եթե դա մի առանձին բառի սկզբնատառ է
Առեջ,վայրեջք,լուսնեջ,գոմեշ
ելևեջ,վայրեջք,առեջ,լուսնեջք,էակ,մանրե,հնեաբան,մանրաբան,մանրաբանություն,ովևե,որևե,երբեվե,ինչևե,անեական,անեացավ,երվել,երոց,դողերոցք,
հեկ,ջեկ,ավոտոէլեկտրիկ
վարժություն
երազ-5 հնչյուն,4 տառ
հարևան-6 տառ,7 հնչյուն
կարևոր-6 տառ,7 հնչյուն
տերև-4 տառ,5 հնչյուն
պարգև-5 տառ,6 հնչյուն
կիսաեփ-6 տառ,7 հնչյուն
անեփ-4 տառ,4 հնչյուն
04.10.2016

ը-ի ուղագրություն 
բառասկզբում լսվում է ը գրվում է ը 
ընկեր ընտանիք ընկերուհի ընտիր ընկնել ընկալել ըբոշխնել ընձյուղ ընկույզ ընձուխտ ընթացք 

ընդ Նաղդի 

ընդարձակ ընդմիշտ ընդհուփ ընդամենը ընդհանուր ընդհունել և այլն 

բառամիջում ը գրվում է այն դեպքում երբ վերևում թվարկված բառերի սկզբնատառն է լինում 


 1. խաղընկեր, դասընկեր,գործընկեր,պարընկեր,զուգընկեր
 2. անընտանիք
 3. հատընտիր,ազգընտիր,նորընտիր
 4. գահընկնել,չնկնել,համընկնել,ժայռընկեց
 5. հյուրընկալ,անհյուրընկալ,դյուրընկալ,դժվարընկալ
 6. չմբոշխնել,անընբոշխնելի
 7. վերընձյուղվել
 8. անընկույզ
 9. սրընթաց,ճեպընթաց,արագընթաց,դանդաղընթաց,մակընթացություն
 10. ամենաընթարցակ,հակընդդեմ,մերթընդմերթ,խոջընդոտ,որոտընդոստ,գիրքընխառն
 11. ինքսինքյան,օր ըստ օր էանըստգյուտ,
 12. անընդհունելի անընթեռնելի դյուրընթեռնելի առընթել  


Հայերենի մի շարք բառերում լսվում է ը գաղտնավանկ հնչյունը,որը չի գրվում 


Ակնդետ ակնթարթ ակնկոր ակնկալել ակնբախ մկնդեղ երկնչել ձեռնտու վաղջական մթնկա լուսնակ ձկնկիթ մթնշաղ կորնթարթ հետզըս 

Վարժություն 1 
Անհյուրընկալ ճեպընթաց ձկնկիթ անընդունակ մեջընդմեջ խոյընթաց խոչընդոտ մթնկա որոտընդոստ հոտնկայս վերընձյուղել նախընտրել մթնշաղ անընկճելի լուսնկա զուգընթաց մակընթացություն օրըստօրեն նորընդիր անընդհատ գիրկընդ խառը ինքսըինքյան  
Նոյեմբերի 22 
ժամը 09։39 վարկյան 53

Վարժություն 1

1․ Աղիօղօրմ-աղեկես,դառնակսկիծ,աղեղախարշ,սրտաճմլիկ,աղեկտուր,            կսկիտալի, ստրկակեղեք, դառնագին,սրտաչար,վշտագին
2․ երկյուղել-վախենալ,երկնչել,զարհուրել,սարսափել,սոսկալ,աղաբեկել,               սահմռկել, վախվխել, զարզանդել,դողդողալ։
3․ արգավանդ- հուրթի,բերրի, պտղաբեր,հարուստ, առատ,տող,բարեբեր, բեղուն, արգասաբեր,բեղմնաոր։

Վարժություն 2

1․ Զեփյուռ-սյուք,հովիկ
2․ զզվել-նողկալ
3․ սեգ-հպառտ,խրոխտ
4․տանջանք- տվայտվանք 
5․ստիպել- զոռել
6․ օղ-քեն,վրեժ
7․աժդահակ-Ահռելի,վիթխար 
8․ խարտյաժ-շիկահեր
9․ հրաշալի-ցնցող
10․ հորդ-տեղատարափ 
11․ խարխուլ-վթարային
12․ համարձակ-անվախ,խիզախ

Վարժություն 3

1․ Գիծ-ուղղագիծ,կորագիծ,հեռագիծ,շեղագիծ,հատակագիծ,
գտանկար,գծագիր,գծանկար,գծագրություն 
2․ լույս- Լուսանկարչություն,լուսափոր,լուսատիտիկ,լույսավոր,լույսաշող,լուսամփոփ
3․ քար- քարքարոտ,քարահանք,քարակույտ,քարկտիկ,քարաժայռ
4․ ծաղիկ-ծաղկաման,ծաղկազարթ,բզնածաղիկ,աստղածաղիկ,
յուղածաղիկ,գարնանայինծաղիկ 

понедельник, 5 сентября 2016 г.

3 կուրս Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հիմունքներ

09.05.2016թ.

Սահմանադրություն 32 հոդված
Դեմոկրատ- ժողովրդավարություն

2001թ.Հայաստանը մտավ Եվրոխորհուրդ 

3 կուրս Լուսանկարչություն Մարինե Մկրչյան,Սուսանա

09.05.2016թ.
Անիմալիստներ- Կենդանիներ նկարող
Լուսանկարչությունը ունի 200 տարվա պատմություն
Kamera oxsfer- Մթություն
1826թ. Լուսանկարչության ծնունդ
1839թ. Դագեռ և Ժոսեֆ Լուսանկարչության նախահայրեր
Դագեռոտիպ առաջին կամեռա
Լուսանկարչությունը լինում է 2 տեսակի
1- Գեղարվեստական
2- Դակումենտական,Վավերագրական
հետազոտական լուսանկարչություն
օպեռատիվություն,Արագություն,Հրատարապ
Ճշգրիտ ինֆոռմացիա- Համապատասխանում է ինչպես,որտեղ.երբ Ֆոտոռեպորտաժին

Ֆոտո Պատմություն
Թույլ է տալիս հետազոտություն ֆոտոյի մասին Էմոցիաներ Արտահայտում


09.26.2016
Մակերես-Ֆակտուրա
տարածք կտրող մաս նկարի մեջ

3 օրենք
Գծերի արկայություն
kontrast-բովանդակություն
դատարկ տարածություն
շերտեր-պլաններ,խորություն
նախշեր
հավասարակշռություն
անկյունային
ապարատի տեղաշարժը չապսեր
հայացքի ուղություն
գունային բիծ
կադրում շարժում նկարում տարածություն թողնելпятница, 2 сентября 2016 г.

3-րդ կուրս Գալստյան Արսեն

02.09.2016
Հայկական Լեռնաշխարհ
հարց 1
Որտեղ է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհը

Պատասխան
ԵՎրասյա մայրցամաքի ասյա մայրցամաքի առաջով ասիայի հյուսիսային մասում տարածքը 40 հազար քառակուսի կմ

Հարց 2
.ինչ բարձր լեռնագագաթ գիտեք

Պատասխան
1.Արարատ 5165 մ.
2. Սիփան 4434 Հ.Հ. ամենբարձր լեռնագագաթն է 1. Արագած 4096մ.,                                                                                                                                 2. կապուտ ջուղն է 3906մ.

Հարց 3
Հայկական Լեռնաշխարհում ինչ Խոշոր լճեր կան

Պատասխան
Վանալիճ կամ բզնունյաց ծով,Սևանալիճ կամ գեղամա ծով,ուրմիո լիճ և կապուտան ծով հայտնի լճերից են նաև արճակը,Փարվան,Նազիկ,Այղր և այլն

Հարց 4
ինչ Խոշոր գետեր են հոսում

Պատասխան

Եփրատ,Արաքս,Տիգրիս,Ճորոխ,Հալիս,Գայլ և այլն

Հարց 5
Հայկական լեռնաշխարհի ինչ թագավորություներ են առաջացել

Պատասխան

Առաջին պետությունը եղել է Արատանը Ք.ա. 3-րդ հազարամյակին

երկրորդ պետությունը  եղել է Հայասայի թագավորություն Ք.ա. 2 հազարամյակին

երրորդ պետություն վանի Համահայկական  թագավորություն

Չորորդ Հայկազնուների արարատայան թագավորություն

Հարց 6
Մեծ Հայքը ինչքան տարածք ունի,և քանի նահանգ,տարածք

Պատատսխան

տարածքը 311 հազար
Նահանգ Կամ Աշխարհամաս 15
Գավառ 191

Հարց 7
մեծ հայքի որ նահանգները 2 անուներ ունեն

Պատասխան
1. Ծոփք կամ չորորդ հայք
2. Բարձր հայք կամ կարունահան

Հարց 8

որքան է փոքր հայքի տարածքը

Պատ
80 հազար ք. կմ.

Հարց 9
Բացի մեծ հայքից ու փոքր հայքից ուրիշ որտեղեն թագավորել

Պատասխան
Կիլիկիյա փոքր ասիայից հարավ արևելյան մասում ունի 50 հազար քռ. Կմ.

Հարց 10
Հայ ժողովոիրդը որ լեզվաընտաիքին է պատկանում

Պատասխան

Հնդեվրոպական ընտանիքին

Հարց 11
Ինչ է նշանակում  Հայ-Հայաստան բառը մեզ մեզ անվանում են արմեներ

Պատ
Հայկի անունով մեր երկիրը կոչում են  Հայաստան իսկ Արամի անունով օտարները  կոչում են մեզ Արմեններ
իսկ Վրացիները մեզ կոչում են Արմեխիներ մեր երկիրը Արմեխիա07.09.2016


Հայաստանը 18-րդ դարում  
18 դարի սկզբում Հայաստանը գտնվում է օսմանյան թուրքիայի Շահական տիրապետության տակ այդ ժամանակ շատ Հայեր փորձում էին Հայաստանը ազատագրեր:Օվեքեր էին դրանք Հայթի Կաթողիկոս Հակոբ Ջյուղաեցի,իսկ ավելի ուշ Արցախի Գա նձայի Եսայի հասան Ջալալյան: գործիչների թվում են եղել նաև վաճառական Մահրենի Շահմուրդը Իսրաել օրին,Հովսեփ Էմինը Շահամիր Շահամիրյանը:Ինչ քայլեր կատարվեցին այս ուղղությամբ Խաչատուր Գաղայացելին և մադեսի Շահ մուրադը հանդիպեցին Ֆրանսիայի շահ Լյուդովիկոս 14-րդին 

 • 1677 թ․ Էջմիածնում տեղի ունեցավ գաղտնի ժողով կաթողիկոս Հակոբ Ջուղայեցու գլխաորությամբ։
 • 1678թ․ Հակոբ Ջուղայեցին, Իսրայել Օրին և մի խումբ մարդիկ գնացին Կոստնանդապոլիս որպեսզի այդ տեղից մեկնեին Եվրոպա: Օգնություն խնդրեին եվրոպացիներից Հայաստանը ազատագրելու համար, սակայն ղեկավար Հակոբ Ջուղայեցին մահացավ և պատվիրակությունը վերադարձավ Հայաստան: Եվրոպայում մնաց միայն երիտասարդ Իսրայել Օրին։
 • Իսրայել Օրին գնաց Իտալիա, հետո Ֆրանսիա, որտեղ ստացավ սպայի կոչում, իսկ հետո գնաց Գերմանիա։ Գերմանիայում Իսրայել Օրին հանդիպեց իշխան Հովհան Վիլ Հելմին։
 • Հովանի խորհուրդով Իսրայել Օրին եկավ Հայաստան 1699թ Անգեղակոթի ժողով տեղի ունեցավ  որտեղ Հայ մելիքները համաձայն էին, որ Հովհան Վիլ Հեմը Հայաստանն ազատագրելուց հետո դառնա Հայոց թագավոր, սակայն Հովհան Վիլ Հեմը չհամաձայնվեց:
 • 1701թ Իսրայել Օրին եկավ Ռուսաստան և հանդիպեց ռուսաց թագավոր Պետրոս 1-ի հետ ու նրան ներկայացրեց Հայաստանի ազատագրության իր ծրագիրը: Ռուսական 25 հազարանոց բանակը պետք է գար Հյուսիսային  Կովկաս, որից 10 հազարը Վրաստանի վրայով պետք է մտներ Հայաստանը ազատագրեր։
 • Պետրոս 1-ը համաձայնեց զորք տալ Իսրայել Օրուն:
 • 1708թ Իսրայել Օրին որպես Ռուսաստանի դեսպան գալիս է  Անդրկովկաս: 1709թ.-ին գնաց Պարսկաստան, սակայն 1711թ.-ին ճանապարին մահացավ՝ պարսիկները թունավորել էին Իսրաել Օրուն:
տեղակատվական բառարան  

 • Հայաստան անունը առաջացել է Հայկի անունից 
 • Արմենիա - Հայկի ժառանգ Արամի անունից 
 • Արագած - լեռան անունը առաջացել է Արամանյակի անունից 
 • Արմավիր անունը առջացել է Արամայիսի անունից 
 • Արյարատ անունը առաջացել է Արագեղեցիկի անունից 
 • Գեղամա ծով առաջացել է Հայկի թոռան Գեղամի անունից 
 • Գառնի-Հայկի թոռան Գառնիկի անունից 
 • Շիրակ առաջացել է հայկի թոռան շատակեր Շարայի անունից 
 • սիսիան անունը առաջացել է Հայկի որդի սիսակի անունից 
 • երասխ կամ արաքս գետը Հայկի թոռան անունով է 
 • Հասիս սարը  առաջացել է Հայկի որդի Ամասիայի անունից 
 • 1. Երևան անունը առաջացել է ունի 2 բացատրություն մեկը ըստ Նոյի ջրհեղեղից հետո երբ նա նայել է Արարատ լեռան գագաթից ու ցամաքը տեսել է բացականչում է երևում է 2. Երևան մյուս բառի բացատրություն կապվում է Էրեբունի քաղաքի  հետ: Սկզբում կոչվել է Էրեբունի,էրևանի,Էրևան,Երևան 
 • Վանի թագավորության մայրաքաղաքը կառուցվել է ի պատիվ Տուշպեա թագուհու անունից  

Աշխարհագրական անուներ բացատրություն 

 • Սև ծով նշանակում է  1. Ծովի հատակին աճում է սև գույնի մամուռներ արտացոլվում է ջրի երեսին  2. Հին հույներըիրենց նավերով դուրս են եկել սև ծով խորտակվել են ըստ այդ (սև ծով մահաբեր)
 • Չինաստանից հոսող Յանցզի Հունանհե գետերը իրենց հետ բերում են ահռելի քանակությամբ դեղին գույնի ավազատիղմ և լցնում այդ ծովի միջև այդ ծովի ջուրը դառնում է դեղին 
 • Կարմիր ծովի ողջ ափերի վրա մեծ քանակությամբ կարմիր ավազ կա և դրա արտացոլվում է ծովի վրա 
 • Սպիտակ ծով կոչվում է այն պաճառով որ ծածկում սպիտակ սառույցով 


09.09.2016
միտք 1

ինչ է պետությունը
Պատ
քաղաքական համակարգ ունեցող մարմին է

Միտք 2

ցանկացատ պետություն ունի ցամաքային,օդային և ջրային սահմաներ

Միտք 3
1. օրենս դիր, ազգային ժողով,խորհրդարան
2. գործադիր,կառավարություն
3. Դատական իշխանություն արդարություն09․28․2016
Հայկական քաղաքակրթություներ
Արրատայից մինչև Հայաստանի 3 հանրապետություն
1 քաղաքակրթություն եղել է Արատայի թագավորությունը ՔԱռաջ 3 հազարամյակում։ Այս թագավորության մասին առաջին անգամ հայտնել են Շումեր և Աքադյան արձանագրություններում ըստ որի Արրատայի թագավորության հովանավոր աստվածը եղել է Հայկը Հայ Աստո որդին որի ձեռքերից սկիզբ է առել Տիգրիս և Եփրա տիեզերական ջրերը։
2քաղաքակրթությունը կամ պետությունը Հայկական լեռն աշխարհում եղել է Հայասայի թագավորությունը ՔԱռաջ 2 հազարամյակում։ Այս թագավորության Մայրաքաղաքը եղել է   Անի – Կամախան որը գտնվել է Եփրատ գետի ափին Հայտնի թագավորներ են եղել Հուգանան,Անիայ թագավոր,Կարինան և այլն
Հայասային թագավորությունը պատերազմներ է վարել Փոքր ասիայի շատ պետությունների դեմ օրինակ Խեթական թագավորության դեմ այդ մասին վկայում են հենց խեթական արձանագրությունները։
3քաղաքակրթությունը դա Առաջին համահայկական թագավորություն է եղել դա Վանի արարատյան թագավորությունն է
4քաղաքակրթությունը դա Հայկազուն Երվանդունիների թագավորությունն է եղել որի հիմնադիրը համարվում է Երվանդ 1 սակավակյաց
5 քաղաքակրթություն Արտաշեսյան թագավորություն որի հիմնադիրը եղել է Արտաշես 1-ը
Այս թագավորությունը գոյատևել է 2 դար ՔԱ189-1 թթԱրտաշեսյան թագավորության ամեն հզոր արքան եղել է Տիգրան 2-րդ մեծը որը Հայաստանը դարձրեց Ծովից-Ծով Հայաստան Արտաշեսյան թագավորությունը ունեցել է 2 մայրաքաղաք Սկզբում Արտաշատ որը կառուցվել է Արաքս Մեծամոր գետերի խառնարանում Իսկ հետո Հայստանի նոր մայրաքաղաքէ դարձել Մեծ Հայքի Արձնի նահանգում գտնվող Տիգրանակերտը։
6քաղաքակրտություն Արշակունիների թագավորություն Այս թագավորությունը առաջացել է Քրիստոսից հետո 1-րդ դարում 66թԳոյատևել է մինչև 5 դարը 428թԱռաջին թագավորը եղել է Տրթատ Առաջին Արշակունին իսկ վերջին թագավոր եղել է Արտաշես Արշակունին Այս թագավորության մայրաքաղաքներն են եղել իհարկե սկզբում Արտաշատ հետո Մծուրքը,իսկ դրանից հետո Վաղարշապատն ու Դվինը 
7 Բագրատունյանց թագավորություն Բագրատունյանց թագավորությունը առաջացել է 9 դարի վերջին 885թ կործանվել է 11 դարի կեսին 1045 Առաջին թագավոր եղել է Աշոտ առաջին Բագրատունին Վերիջին թագավորը եղել է Գագիգ 2-րդ բագրատունին Այս թագավորությունը ունեցել է մի քանի մայրաքաղաքներ տարբեր ժամանակներում սկզբում Բագարանը իսկ հետո Շիրակավանը,Այնու հետև Կարսը,իսկ վերջում Անին
Կիլիկիայի քաղաքակրթություները
 Կիլիկիայում եղել են 3 արքայա տոհմեր դրանք են
1 Ռումինյաներ
2 Հետումյան
3Լուսինյան
Կիլիկիայի թագավորության հիմնադիր եղել է Լևոն 1-ը վերջին թագավոր եղել է Լևոն 5-րդը
Իսկ Մայրաքաղաքը եղել Սիսը
Հայ ժողովորդը իր պատմության մեջ ունեցել է 3 հանրապետություն դրանք են
11918-1920թ ՀՀ
2խորհրդային ՀՀ1920-1991

3 1991 Սեպտեմբերի 21 առ այսօր 


10.03.2016

աշխատանքային պայմանագիր


հարց 1
ինչ ենք հասկանում պայմանագիր ասելով, և ինչ տեսակի պայմանագրեր կան:
պատասխան
կողմերի միջև համաձայնության գալուց հետո ստորագրվող փաստաթուտն է սա կոչվում է պայմանագիր:Պայմանագրերը լինում են հիմնականում 2 տեսակի
1.երկկողմանի այսինքն պայմանագիր ստորագրում են 2 հոգի
2.բազմակողմ այսինքն պայմանագիրը ստորագրում են 2-ից ավել կողմերը
3.կա նաև մեկ այլ տեսակ երբ մի կողմը պայմանագիր է կնքում միքանի կողմերի հետ
հարց 2
աշխատանքային պայմագիրը ում միջև է ստորագրվում
պատասխան
ստորագրվում է մի կողմից աշխատողի (աշխատողների) միյուս կողմից գործատույի միջև տնորենի միջև:
հարց 3
ինչ կետեր են ընդգրկում աշխատանքային պայմանագրի մեջ
պատասխան
1.պայմանագրի ժամկետը օրինակ 6 ամսով,1 տարով,5 տարով և այլն:
2.պայմանագրի մեջ պարտադիր կերպով պետք է նշված լինի աշխատողի աշխատաժամանակը
աշխատաժամանակն է նշվում ինչպես նաև շաբաթվա կտրվածքով օրերը օրինակ`
3.աշխատաքային պայմանագրի մեջ պետք է նշված լինի աշխատողի մճարման չափը կարգը ու ձևը
աշխատավարձի ամբողջ գումարը օրինակ` 200.000 հազար դրամ
այխատավարձը լինում է մաքուր աշխատավարձը և պահումներով աշխատավարձ:
կարգը
ըստ սահմանված կարգի այսինքն կարող է լինել ամենօրյա վարձադրություն
կանխիկ թե քարտային սիստեմով:

10.05.2016
Գլխավոր ճակատամարտեր որին մասնակցել են Հայերը 
Միտք 1 
1. Ք.Ա. 331թ. Հոկտեմբերին տեղի է ունեցել Գավգամելայի ճակատամարտը Պարսիկների և Հույների մինչև Պարսիկների ղեկավարներ Դարեհ 2-րդ  իսկ Հույներինը Ալեքսանդր Մակեդոնացին: Հայերը այս ճակատամարտին մասնակցել են Պարսիկների կողմում քանի որ Հայաստանը գտնվում էր Պարսիկների տիրապետության տակ 
2. Տիգրանակերտի ճակատամարտ Ք.Ա. 69թ. Հոկտեմբերի 6-ին Հայերի և հռոմեացիների մինչև Հայերի հրամանատարներ Տիգրան 2-րդ մեծը իսկ Հռոմեացիների հրամանատարը Լուկուլոսը Հայերը պարտվեցին Հռոմեացիները ունեին 80 հազար  զորք իսկ Հայերը 50 հազար զորք 
3. Ք. Ա. 68թ. Սեպտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել Արածանի ճակատամարտը կրկին Հայերի և Հռոմեացիների մինչև այս անգամ Տիգրան մեծը հաղթեց Լուկուլոսին  Արածանի գետի ափին 
4. 297թ. Բասեն գացառի ոսխա գյուղի մոտ Հայերը Ջաղջախեցին Պարսիկներին: Հայերի հրամանատարներ թագավոր   Տրդատ 3-րդ իսկ Պարսիկներինը Սասանյան թագավոր Ներսե Սասանյանը 
5. 336թ. տեղի է ունեց էլ օշական գյուղի մոտ գտնող ցլիգլոխ լեռան շրջանում ճակատամարտ Հայերի ու Պարսիկների մինչև Հայերի զորավարներ Սպարապետ Վաչե Մամիկոնյանը իսկ Պարսիկներիը Շապուհ 2-րդ երկարակյաց Հայերը հաղթեցին 
6. 370 Ատրպատականի մոտ Հայոց 40 հազարանոց բանակաը սպարապետ մուշեղ Մամիկոնյանի գլխավորությամ ջաղջախեց Պարսից արքա Շապուհ 2-րդի զորքին 
7. 371թ. Բագրևվան գավառի ձիրավի դաշտում տեղի ունեցավ Հայերի և Պարսիկների մինչ արյունահեղ ճակատամարտ Հայերի զորքը 90 հազարանոց կրկին Մուշեղ Մամիկոնյանը ջաղջախեց Պարսիկներին 
8. 372թ. Գանգակ քաղաքի մոտ տեղի ունեցավ ճակատամարտ նորից Հայերը հաղթեցին Պարսիկներին 
9. 450թ. տեղի ունեցավ խաղխաղի ճակատամարտը այս անգամ Վարդան Մամիկոնյանը ջաղջախեց Պարսկական զորքերին 
10. 451թ. Մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ ավարյարի ճակատամարտը Հայերի ղեկավարներ Վարդան Մամիկոնյանը իսկ Պարսիկներինը Մուշկան Նիսալավուդը չնայած Հայերը պարտություն կրեցին բայց Պարսիկները իրենց նպատակին չհասան այսինքն նրանք 
ցանկանում էին Հայերին դարձներին կրակապաշտ բայց դա նրանց չհաջողվեց:
11. 481թ. տեղի ունեցավ մասիսի ստորոտում գտնող ակորի գյուղի մոտ տեղիունեցավ այրունահեղ ճակատամարտ Հայոց բանակը ընդհամենը  400 հոգով ջաղջախեց 7000 հազարանոց բակաին 
12. 482թ. տեղի ունեցավ ներևեապատի ճակատամարտ որտեղ Հայոց քաջ զորավոր Վարդան Մամիկոնյանը ջաղջախեց Պարսիկներին 
13. 571թ. տեղի ունեցավ խաղամախեյի ճակատամարտը որի ժամանակ Կարմիր կամ կրցսեր Վարդան Մամիկոնյանը ջաղջախիչ պարտության մատնեց Պարսիկ զորավար Միհրանին 
14. 703թ. Հունվարի տեղի ունեցավ Վարդանակերտի Ճակատամարտը որտեղ Սպարապետ Սմբատ Բագրատունին 2000 հազարանոց զորքով ջաղջախեց արաբական 5000 հազարանոց զորքին 
15. 775թ. Ապրիլի 15-ին տեղի ունեցավ արճեճի ճակատամարտ ցավոք Հայերը պարտվեցին տալով 1500 զինվորական և 4 իշխաններ 
16. 775թ. Ապրիլի 24 տեղի ունեցավ Արձնիյի ճակատամարտը կրկին Հայերը պարտվեցին տալով 3000 զորք 
17. 852թ. տեղի ունեցավ Այրան Լճի ճակատամարտ Վասպուրականում որտեղ Գուրգեն Արծրունեին 900 հոգանոց փոքրաթիվ ջոկատով ջաղջախեց ազգությամբ թուրք Արաբ զորավար Բողայի 15000 հազարանոց բանակին 
18.910թ. ներկայիս Ապարանի շրջանի ձկնավաճառ կոչող վայրում Բագրատունյաց թագավոր Սմբատ      1-ի և նրա որդի աշոտի միջև տեղի ունեցավ ճակատամարտ և Արաբները հաղթեցին Արաբների հրամանատարներ Յուսուֆ Ամիրին:
19. 921թ. տեղի ունեցավ Սևանիճակատամարտ որի արդյունքում Աշոտ երկաթը 70 հոգանոց ջոկատով պարտության մատնեց Արաբ Զորավոր Բեշիր Չորքերին նրա զորքը 3000 հազարից ոչ պակասեր 
20. 1048թ. տեղի ունեցավ Բասենի ճակատամարտը Հայերը Վրացիները Բյուզանդացիները միացյալ ուժերով պարտություն կրեցին Սելջուկ Թուրքերին Թուրք հրամանատարների Գթն Մուշ և Իբրահիմ Յամալը հաղթեցին Դաշնակիցներին:


10.12.2016թ․

Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի առաջին կեսին

Այդ ժամանակաշրջանում Հայկական մշակույթը չնայած չէր կորցրել իր ինքնատիպությունը սակայն գտնվում էր Արևմուտքի Եվրոպայի և Ռուսաստանի մշակութային ազդեցության տակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հայկական մշակույթը գտնվում էր ԵՎրոպայի ազդեցության տակ որը ավելի շատ գտնվում էր  իդաիալիստական գաղափարախոսության ազդեցության տակ իսկ Արևելա Հայ մշակույթը գտնվում էր Ռուսական Ռեալիստական մշակույթի ազդեցության տակ նշված ժամանակաշրջանում բացվեցին բազմաթիվ Հայական դպրոցներ այսպես
1 1810թԱստրախան քաղաքում Հայ մեծահարուս Աղաբաղյանը բացեց Աղաբաբյան դպրոցը այս դպրոցը հատկապես վերելք ապրեց տեսուչներ Քրոբվե պատկանյանին  և Հարություն Ալամդարյանի օրոք
21815թ Մոսկվայում  Հայ մեծահարուստ Հովհաննես Լազարյանի կտակի համաձայն բացվեց Լազարյան ճեմարանը այստեղ սովորում էին ոչ միայն Ռուստանում բնակվող հայերը այլ աշխարհի տարբեր գաղթոջախներում բնակվող Հայերը այս ճեմարանը ուներ Արևելագիտական ուղվածություն այստեղ ուսումնասիրում էին Արաբագիտություն, Թուրքագիտություն, Իրանագիտություն Լազարյան ճեմարանը  ուներ իր տպարանում տպագրվում էին 13 լեզուներով գրքեր
1Ռուսերեն
2 Անգլերեն
3Իտալերեն
4Գերմաներեն
5Ֆրանսերեն
6Լեհերեն
7Վրացերեն
8Թուրքերեն
9Պարսկերեն
10Արաբերեն
11Ուկռայներեն
12Ռումիներեն
13Հրեաներեն
Այս ճեմարանում սովորել է և ավարտել է Հայ մեծանուն նշանավոր մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյան
31824 թԹիֆլիսում Հայ նշանավոր Ազգային գործից Հոգևորական Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Ներսես Աշտարակեցին Հիմնադրեց Ներսիսյան դպրոցը որը գոյատեվեց շուրջ 1 դար
41837թերևանում բացվեց թեմական դպրոց
51838թՇուշիում բավեց թեմական դպրոց։
Հայկական դպրոցներ բացվեցին նաև ախալքալաքում Մեսրոպյան դպրոցը և Ախալցխայում Կարապետյան դպրոցը
Արևմտյան Հայաստանում հայտնի դպրոցներ են եղել Մշո Սուրբ կարապետ վանքի դպրոցը,Մշո սուրբ Առաքելոց Վանքի դպրոցը,Վանի այգեստանի նշանավոր դպրոցը,Վանի վարակա վանի դպրոցը,Վանի քաղաքա միջի դպրոցը,ինչպես նաև Կարինի Սանասարյան վարժարանը։ Թուրքայի Մայարաքաղաքում ԿՊԿար 2 մեծ նշանավոր հայակական դպրոցներ     1Սկյութարի դպրոցներ
2 Խաս գյուղի դպրոց
Զմյուռնիայում այժմ  Իզմիրում Գործում էր Նշանավոր Մեսրոպյան Վարժարանում
Փարիզում Մուրադյան Վարժարանում
Իտալիայի Վենետիկում Ռաֆաելյան Վարժարանում հետագայում Փարիզի մուրադյան վարժարանը տեղափոխվեց վենետիկ ու Միավորվեց Ռաֆելյան Վարժարանին ու Վերանվանվեց Մուրադ Ռաֆաելյան Վարժարան։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք կահիրեում Հայկական դպրոցներից հայտնի էր  Մելքոնյան Վարժարանը Հնկաստանի Կալկաթա քաղաքում գործում է Մարդասիրած Վարժարանը։Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...