понедельник, 7 ноября 2016 г.

Ընդհանուր առաջադրանքներ Հայոց Լեզու Գրականություն Պտվելի Թամար

11․05․2016

Հարցաշար 

Լրացրեք բաց  թողնված  տառերը,  երկհնչյունները:                                                     

Ելև-ջ,  վայր-ջք,  առ-րյա,  բար-րություն,  խոչ-նդոտ,   մերթ-նդմերթ,   հն-աբան,            մանր-աբանություն,   կիրակն-րյա,   լուս-նկա,  պարզ-կա,   կրթ-ջախ,   մեղմ-րոր,   մեղմ-րեն,   քնքշ-րեն,   խավ-ար,   մատ-անփաս-ան,   հր-ա,  ինքն-ստինքյան:

Ելևէջվայրէջքառօրյաբարօրությունխոչնդոտմերթնդմերթհնէաբանմանրէաբանությունկիրակնօրյալուսնկա,պարզնկա,կըրթօջախմեղմորորքնքշորենխավիարմատյանփասյանհրեաինքնստինքյան:

Գրեցեք   մեկ  հոմանիշ,  մեկ  հականիշ  տրված    բառերի    համար:
Կեղծավոր –            , Կարծր –         , Քնքուշ –        , Ծածուկ –           , Մոլեգին —

Կեղծավոր - հոմանի – անկեղծ 
Կեղծավոր-հականիշ-շողոքորթերկերեսանիքծնող

Կարծր – հոմանիշ-փափուկ 

Կարծր-հականիշ- պինդամուր

Քնքուշ-հոմանիշ – սիրալիրնուրբ 

Քնքուշ–Հականնիշ- կոպիտխիստ

Ծածուկ – հոմանիշ- գաղտնիթաքուն

Ծածուկ-հականիշ – բացակնհայտ

Մոլեգին – հոմանիշներ- Մոլի, վայրագ, խելահեղ, խելացնոր, ամեհի, մոլեկան, դիվային, կատաղի, վայրենի, գազանային, մոլեգնոտ ,Բուռն, սաստիկ, ուժգին, կրքոտ, ծայրահեղ: Ցասկոտ, զայրագին, զայրացկոտ: 

Մոլեգին- հականիշներ-


Որտեղ   հարկավոր  է,  գրեցեք   մեծատառերով:
վահագն վիշապաքաղ,    սուրբ  հեղինեի  կղզի,   կենտրոնական  ասիա,   խաղաղության  համաշխարհային   կոմիտե,  աշոտ  բռնավոր,  իրանի   իսլամական   հանրապետություն,   ախուրյան   գետ,   հայկական   պար  լեռնաշղթա,     դավիթ  անհաղթ,    գևորգյան  ճեմարան:

Վահագն ՎիշապաքաղՍուրբ Հեղինեի կղզիԿենտրոնական ԱսիաԽաղաղության Համաշխարհային ԿոմիտեԱշոտԲռնավորԻրանի Իսլամակ հանրապետություն , Ախուրյան գետ , Հայկական Պար լեռնաշղթաԴավիթ ԱնհաղթԳևորգյանճեմարան :

Կազմեք   վեց   բառ  քար  արմատով:
քարայծքայքայված,  ադամանդեքար,ոսկեքար, երկնաքարքարեկուտյքարանձավքարեդարդ

Կազմեք   վեց  բառ   –վածք  ածանցով:
Վիժվածքդաջվածք,նստվածքպատռվածքճեղքվածք, դառձվածքշեղվածքկառուցվածք , վնասվածք,դարձվածք

Դարձվածքների  իմաստները  գրեցեք  մեկ  բառով:
Ոտքերն  ընկնել,   ոտքից   գլուխ,   ճակատը  պարզ,   ծաղիկ  հասակ,  արյունը  գլխին  խփել,   սիրտ  առնել,    քամի  անել:
Ոտքերն ընկնել – խնդրել , ոտքից գլուխ – ամբողջովին
Ճակատը պարզ – անմեղ ,  սիրտ առնել – խիզախելքամի անել – ստել
Ծաղկի հասակ – դեռահաս , արյունը գլխին խփել – բարկանալ

02.14.2017


Օրը պարզ, էր ամպի կտոր անգամ չէր երևում երկնքում, կեսօրվա արևը ոսկեզօծել էր ծառերի սախարթները: Թեպետ ցուրտն զգալի էր, և քամին փչում էր հաճախ, սակայն երկինքը վճիտ էր ու անամպ: Երբ Պետրոսը ինձ բաց թողեց գրկից, թվում էր՝ այդ վերջին համբույրով ինձ ինձնից ամբողջովին գողացավ, իսկ Գրիքորը ասաց որ, այդպիսի կին ունենալու դեպքում ինքը մինչև աշխարհի ծայրը կգնար: Լռելյայն անցնելով խավարչտին փողոցներով՝ այդ դեռատի կինը՝ Որմիզդուխտը, համպշտապ մտավ իր օթևանը և պառկեց մահճակալին. հոգնած էր և՜ հոգով և՜ մարմնով: Ամպամած երկնքում կուտակված թուխպերը ցրվեցին, և լուռ երկնակամարում ժպտաց արեգակը՝ իր ոսկեդեղձան ճառագայթները սփռելով լեռների՝ ձյունով ծածկված կատարներին:
21.02.2017
Հոմանիշներ կախարդ - վհուկ հոգաբարձու - խնամակալ հայդուկ - ֆիդային հարևան - դրկից մանկլավիկ - սպասաոր հոմանի - սիրեկան մրրիկ - փոթորիկ մուշտակ - քուրք սկուտեղ - մատուցարան մագիլ - ճիրան վզնոց - մանյակ մշուշ - շամանդա խլեզ - մողես շանթ - կայծակ արահետ - կածան ձեռնափայտ - գավազան շեղջ - կույտ ականջօղ - գինդ ձու - հավկիթ նեցուկ - հենարան ճաճանչ - ճառագայթ թարթիչ - արտևանուք վիհ - անդունդ աշտանակ - ճրագակալ շատախոս - շաղակրատ պանդուխտ - թափառական թերուս - իմաստակ լկտի - անպարկեշտ թխակն - սևաչյա ոխչամիտ - խոհեմ

Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...