вторник, 28 февраля 2017 г.

Հայոց լեզու


Եղեն - քաղցրեղեն, ընկուզեղեն, ընդեղեն, արծաթեղեն, ոսկեղեն անք - աշխատանք, ապաշխարանք, տանջանք, ափսոսանք, զբոսանք եղ - ուժեղ, զորեղ, հնչեղ, համեղ, հյութեղ, ահեղ վածք - գործվածք, հյուսվածք, դարձվածք, վիժվածք, դրվածք ելի - երևելի, պատվելի, սիրելի, զզվելի, սքանչելի ալի - նողկալի, տառապալի, սիրալի, տաղտկալի, զվարճալի ցավատանջ - հոդացավ որակազրկում - բարձրորակ մտավախություն - սրամիտ հոգատար - մտահոգ տեսագրություն - լավատես նենգամիտ - չարանենգ դրամապանակ - մանրադրամ արշավախումբ - ձիարշավ պատվարժան - մեծապատիվ պատնեշ - ձյունապատ լուսաժպիտ - արշալույս ապակեպատ - ճենապակի քարը քարին չթողնել - ավիրել ափերից դուրս գալ - ջղայնանալ խելքը գլուխը հավաքել - խելոքանալ պատի ծեփ դառնալ - սփրթնել արյունը գլխին խփել - զայրանալ աչքերի առաջը սևանալ - ուշաթափվել

суббота, 11 февраля 2017 г.

2017 թ․ Սոցոլոգիա և տնտեսագիտություն

Սոցոլոգիա
02 10 2017
Կոնֆլիկտների սոցիոլոգիա
Հարց 1

Ի՞նչ ենք հասկանում կոնֆլիկտ ասելով։
Պատ
Կոնֆլիկտը սոցիալ-հոգեբանական երևույթ է, որը դրսևորվում է հասարակական հարաբերությունների ժամանակ։
Հարց 2

Որո՞նք են կոնֆլիկտների պատճառները։
Պատ
Կոնֆլիկտը մարդկանց միջև եղած անհամաձայնությունն է, որևէ հարցի շուրջ։
Հարց  3
Կոնֆլիկտը ինչպե՞ս է դրսևորվում։
Պատ
 Խոսքի, վիրավորանքի, հայհոյանքի։
Հարց  4
 Ինչպե՞ս կարելի է կանխատեսել կոնֆլիկտը։
Պատ
Մինչև կոնֆլիկտի առաջացումը երրորդ կողմն արդեն կանխում է կոնֆլիկտը։ Կոնֆլիկտի երկրորդ փուլը՝ կարգավորումն է։ Երբ երրորդ կողմին չի հաջողվում կանխարգելել, այդ ժամանակ երրորդ կողմն այնպիսի գործունեություն է ծավալում, որ արդեն ընթացքի մեջ գտնվող կոնֆլիկտը սկսում է թուլացնել, սահմանափակել։

Հարց 5
Ի՞նչ է կոնֆլիկտի լուծումը։
Պատ  
Հաշտեցում։
Հարց 6
Կոնֆլիկտի լուծման ի՞նչ ձևեր կան։
Պատ 

 Կառուցողական ձև։ Ապակառուցողական։ Երբ երրորդ կողմը ամեն կերպ ձգտում է կոնֆլիկտի լուծումը լուծել ոչ թե հաշտեցման ճանապարհով, այլ ընդհակառակը լուծումը տեսնում է վերջնական, մեկը մյուսին վնաս հասցնելու միջոցով։ Կոնֆորմիստական ձև։ Այս ձևը երրորդ անձին չի վերաբերվում։ Վերաբերվում է կողմերից մեկին։ Կողմերից մեկը գնում է զիջումների։
02 14 2017թ․ 

Տնտեսագիտություն 
Տնտեսական աճ                                                                                                                                                  Հարց  1
Ինչ է տնտեսական աճը 

Պատ 
մեկ տարվա ընթացքում համախառն ներքին արտադրանքի արդյունքը 
Օրինակ 
եթե երկու հազար տասնվեց թ․ արտադրվել է հազար զույգ կոշիկ յուրաքանչյուրի գինը հիսուն դոլար կաստյում որի գինը երկու հարյուր դոլար ապա նրա հնամ այսինքն համախառն արդյունքը կազմում է յոթանասուն հազար դոլար ենթադրենք երկու հազար տասն յոթ թ․ հազար զույգ կոշիկի փոխարեն ութ հայրուր զույգ կոշիկ հարյուր դոլար ութսուն կոստյումի գինը իրեք հայրուր դոլար 
հնան կազմեց հարյուր չորս հազար դոլար հարց է ծագում քիչ արտադրեցին բայց շատ արդյունք ստացանք դա պայմանավորված էր գների բարձրացման բայց դա արդյունքը անարդար է սպառողի համար իհարկե ոչ սպառողը ընտրում է ավելի եժանը 

Հարց 2 

տնտեսության հիմնական նպատակներ 


  1. Տնտեսական աճի ապահովում այսինքն տնտեսական աճի միջոցով հնարավոր է բավարար էլ մարդկանց պահանջները 
  2. լրիվ զբաղվածության ապահովումը դա նշանակում է որ տնտեսության աճ կլինի այն երկրում որտեղ գործազուրկեն քիչ կլինի երեք տոկոս գնաճը կլինի նորմալ մեկ տարվա ընթացքում 
  3. գների կայունուցման ապահովում որը շատ կրևոր է տնտեսական աճի համար 
  4. եկամուտների բաշխումը այսինքն ձեռնարկություները կազմակերպությունը իրենց շահույթը պետք է այնպես վերաբաշխեն որ պետական բյուջեն կարողանա ապահովել աշխատավարձները թոշակները և այլ ծառայություները 
02.24.2017

Էկոսոցիոլոգիա
Համարվում է սոցիոլոգիայի ինքնուրույն ճյուղը: Այս գիտությունն առաջացել է 1992 թվականին: Էկոսոցիոլոգիան ուսումնասիրում է շրջակա աշխարհն ու հասարակությունը ՝մարդու հարաբերությունները բնության նկատմամբ և իհարկե նրա ազդեցությունը բնության վրա: Դեռևս 5-րդ դարում հայ մեծ մտածող Դավիթ Անհաղթն ասել է.
-Ուր հասանե գիտություն, ուր ոչ հասանե բնություն:
Էկոսոցիոլոգների խնդիրները.
  1. Մանրամասն ուսումնասիրել շրջակա աշխարհը:
  2. Ներկայացնել փաստեր, ապացույցներ բնության վերաբերյալ, որտեղ առկա են բնապահպանական խնդիրները:
Ինչ բնապահպանական խնդիրներ կան այսօր:
  1. Բնական ռեսուրսների անխնա ոչնչացումը — կանաչ տարածքների ոչնչացում:
  2. Ջրային ռեսուրսների, ջրի ախտոտում:
  3. Օդային տարածքների՝ հատկապես թթվածնի, ախտոտում, մթնոլորտի ոչնչացում, կեղտոտում:
Սոցիոլոգիան կառուցված է երկու մասերից, տեսական սոցիոլոգիա և գործնական սոցիոլոգիա:
Տեսական սոցիոլոգիան՝ սոցիոլոգիան, որպես գիտություն ներկայացված է բովանդակային մասով թղթի վրա, իսկ գործնական սոցիոլոգիան՝ սոցիոլոգի կողմից կատարված գործունեությունն է:
Ինչ ենք հասկանում տեղեկատվության հավաքման մեթոդ ասելով:
Այս մեթոդի նպատակն է տվյալներ հավաքել տվյալ սոցիոլոգիական խնդիրն ուսումնասիրելու համար: Ամենատարածված տեղեկատվական մեթոդը՝ դիտման մեթոդն է: Սոցիոլոգը դիտելով, տեսնելով տեղեկատվություն է հավաքում տվյալ երևույթի մասին:
Հարցման մեթոդ
Սոցիոլոգը բազմաթիվ մարդկանց միջոցով կատարում է հարցումներ: Այն կարող է լինել անմիջական և հեռակա: Այս մեթոդը կարող է լինել էլեկտրոնային հարցում, հեռախոսային հարցում, փոստային հարցում և այլն:
Հարցազրույցի մեթոդ
Այս մեթոդն իր մեջ ծավալում է ավելի շատ աշխատատար պռոցես: Սոցիոլոգը հարցազրույց է անցկացնում կամ մի քանի մարդկանց հետ կամ առանձին:
Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ
Բոլոր այս մեթոդները հավաքագրում են մեկ ընդհանուր փաստաթղթի մեջ: Դրա մեջ կարող են մտնել ձայնագրություններ, ձեռագիր գրված հաշվետվություններ:
Ֆոկուս խումբ
Այս խմբի մեջ մտնում են տվյալ հարցի վերաբերյալ տարբեր մարդկանց խմբեր: Նրանք կոնկրետ թեման համատեղ քննարկում են, և յուրաքանչյուրը տալիս է իր սեփական կարծիքն ու հայտնում իր դիրքորոշումը02.28.2017 

Էգոիզմ         

Էգոիզմը դա մարդու այն կերպարն է երբ մարդը հետևում է միայն իր շահերին և անտեսում է ուրիշների շահերը շատ հաճախ էգոիստ են համարում այն մարդուն որ ինքը եսասեր է։ Փորձենք պատասխան էլ հետևյալ հարցին եսասեր ինքնասեր որն է դրական որն է բացասական՝ բացասականը դա եսասերն է դրականը ինքնասերը 

Ալտուիզմ 
դա այն է երբ մարդը ուրիշների մասին ավել շատ է  հոգ  տանում քան ինքը իրեն իր շահերը համարում է երկրորդական և առաջնային է համարում ընդհանուրի շահերը 


օրինակ  
այդ մարդիկ կան մեր շրջապատում եղել են կլինեն ընդմիշտ 
Մատ Թերեզա և ընդհարապես բոլոր  բարեգործները հովանավորները մեկենասները <դա այն  մարդու տեսակն է որը հովանավորում է մշակույթը դպրոցին թատրոնին >

Ամփոփում 
էգո լատիներեն բառ է որը նշանակում է <ես>
ալտր լատիներեն բառ է որը նշանակում է <ուրիշ>
ովքեր են այս տեսություների հեղինակները Անգլիացի Օսկար Ռայդ և Ռուս Վլադիմիր Սալավայով 
                                                                                                                                   


14.03.2017


Անձի սոցիալականացում

Անձի ձևավորման համար մարդն անցնում է 10 փուլ:
1. Ներարգանդային (մինչծննդյան) կյանք — 7-9 ամիս
2. Մանկիկության փուլ — 1 տարի
3. Վաղ մանկության փուլ — 1-3 տարի
4. Նախադպրոցական մանկության փուլ — 4-6 տարեկան
5. Դպրոցական շրջան — 1. Կրտսեր դպրոցական տարիք — 7-10 տարեկան, 2. Վաղ պատանեկություն — 10-17 տարեկան
6. Բուն պատանեկություն — 17-20 տարեկան
7. Երիտասարդություն — 20-35 տարեկան
8. Հասունություն — 35-45 տարեկան
9. Միջին տարիք — 45-65 տարեկան
10. Ծերության փուլ — 65 և ավել տարեկան

21.04.2017


Հին հույների քաղաքական մտքի կարևորագույն որոշ սկզբունքներ սկիզբ են արռնում առասպելներից:Հին հունական առասպելներում առանցքային գաղափարներից է աստվածների պայքարը հանուն գերագույն իշխանության՝ աշխարհի, ինչպես նաև մարդկանց վրա:Գերագույն աստվածների(Քաոս-Ուրանոս-Քրոնոս-Զևս) Հին հունական գաղափարախոսություն տարբերակում է գրավոր և չգրված օրենքները:Գրավոր օրենքները պետության կողմից հաստատված իրավական նորմն է՝ դրական նորմն է՝ դրական իրավունքը, չգրվածը լայն իմաստով, համընկնում է բնության օրենք,բնական իրավունք հասկացություներին, իսկ նեղ իմաստով ավանդական ժողովրդական սովորույթներին, բարքերին:

05.17.2017
Շուկայական տնտեսություն 


առավելությունները 

1. Հնարավորության սահմաներում շուկայական տնտեսությունը ապահովում է ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործումը այսինքն ծախսերը կրճատվում է խնայողությունը մեծանում է ուստի ավելանում է շահույթը


2. պայմանների փոփոխության դեպքում ապահովում է ավեծ ճկունություն այսինքն ստեղծվում է ազատ մրցակցություն պահանձարկի բավարարում իսկ պահանջարկի փոփոխության դեպքում արտադրողները կարողանում են իրենց արտադրանքները փոփոխույան են ենթարկում որպիսի բավարարեն սպառողի պահանջները 

3. շուկայական տնտեսության ամենա կարև առավելությունը գիտատեխնիկական առաջադիմություն է այսինքն 
օգտագործվում է նոր տեխնիկա և տեխնալոգիա որը որակն է բարձրացնում և իհարկ է արտադրանքնի քանակն ու որակը բարձրացնում է 

4.  բարիքի և ծառայության որակի խթանումն է որը իրականացվում է միայն մեկ ճանապարով մրցակցության 

ճանապարհով 

Թերությունները 

1. Արտաքին ազդեցությունների ոչ արդյունավետ կարգորումը օրինակ շրջակամիջավայրի աղտոտումը 

2. շատ հաճախ խախտվում է մարդկանց իրավունքները հասարակական կարքը և այլն 

3. Տեղեկատվության ձեռքբերման համաչափությունը չի ապահովում 

4. սոցալական շատ հիմնախնդիրներ չի լուծում 

5. Մենաշնորհի արկայութնունը 


Պետական բյուջ է

պատական բյուջեն ցանկացած պետության ֆինանսական միջոցների հաշիվն է: Պետականբյուջեն հիմանականում ունի 1 աղբյուր հարկերի հավաքումն է և այդ հավաքված գումարները կուտակվում է որպեսզի պետությունը այդ գումարներով իրականացնի բոլոր ծախսերը Պետական բյուջեն ձևավորվում է 1 տարվահամար:
Պետականբյուջեն հաստատվում է օրեսդիր մարմնի կողմից իսկ կատարումը իրականացնում է գործադիր մարմինը կառավարությունը: Այսպիսով պետականբյուջեն բաղկացած է եկամուտըներերից ու ծախսերից օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն 1 տարվա բյուջեն կազմում է 5 միլիարդ դրամ այդ գումարից տարբեր ոլորտների համար հհատկացվում է համապատասխան գումար օրինակ Պաշտպանության նկատմամբ 100 միլիարդ դրամ կրթության և գիտության համար 50 միլիարդ դրամ առողջապահության նպատակով 30 միլիարդ դրամ բնության պահպանության համր 10 միլիարդ դրամ աշխատավարձեր կենսաթոշակներ թոշականեր պարքևատրումներ 150 միլիարդ դրամ սոցալական ծախսեր և այլն: Հարկման համար ինչ երկու գործոներ կան 1. Հարկման սուբեկտ օրինակ ֆիզիկակական և իրավաբանական անձ է ով վճարում է օրենսդրությամբ սահմանված 2. Հարկման օբյեկտ հարկման օբյեկտ է համարվում տարբեր եկամուտների տեսակները օրինակ աշխատավարձ տոկոս ռենտա հողի հարկ շահույթ բնական ռեսուրսներ և այլն: Ինչ է հարկային միավորը Հարկային միավորը հարկման եթակա օբյեկտի այն մեծություն է որի նկատմաբ սահմանվում է հարկման դրույքա չափը օրինակ եթե աշխատավարձը բարձր է ապա պահում են ավել շատ հարկ օրինակ 200 հազար դրամա աշխատավարձ ունեցող անձից 
պահում են 10 տոկոս աշխատավարձ 100 հազար դրամից պահում են 10 տոկոսը հարկի տեսակները 1. ուղակի և անուղղակի ուղակի հարկը սահմանվում է գույքի ունեցվացքի նկատմամբ օրինակ եկամտահարկը Գույքահարկը շահույթահարկը հողի հարկը և այլն Անուղակի հարկը գանձվում է բարիքների վաճառքից ու ծառայություներից ստացած եկամտի դիմաց օրինակ ավելացված արժեքի հարկը ափցիզային հարկ մաքսատուրքը 

Ինչ բյուջեյի պակասորդը 

դիֆիցիտը օրինակ եթե պետության կողմից ծախսերը ավելի շատեն քան հավաքագրված եկամուտը պաեատույան բյուձեյի դիֆիցատա սկսում պաշտպանության համար անրհաժեշտ է 100 բայց պակասում է 20 միլիարդ դրամ ինչ  են անում այդ դեպքում կրճատում են բյուձեյի այլ ծախսեր կրթույան համար 50 միլիարդա այդ 50 միլիարդ 5 միլիարդը վերցնում են տալիս են 5 միլիարդ: 

Ինչ է փողի էմիսիան դա փողի տպում որ դեպքում է դա կատարվում հետևյալ դեպքում 
1 թղթադրամները ֆիզիկապես մաշվում է այդ դեպքում պետությունը գնում փողի էմիլսիային  
2 բյուձեյի ծախսեր բավարարելու նպատակով կրկին փող է տպում բայց դա հենց այնպես չի կատարվում փողը տպվում է միայան այն դեպքում երբվոր տվյան չափի ոսկի է վաճառվում պետության պահուստային ֆոնդից 

Ինչ պարտատոմսը 

պարտատոմսը դա պետությունը պարտք է վերցնում քաղաքացիներից ձեռնարկություններից արտասահմանյան երկրներից կազմակերպություններից հետագայում հետա վերադարձնում որոշակի տոկոսադրույքով 

Բնակչության եկամուտները 

բնակչության հիմնական եկամուտներ դա նրանց աշխատանքի դիմացա ստացած եկամուտն է որը ապահովում պետական բյուջեն աշխատավարձերի մասերով պետությունը նաև առանձին բնակիչների համար իրականացնում է տրանսֆեր այսինքն օգնում է սոցալապես անապահով մարդկանց, բազմանդամ ընտանիքներին գործազուրկներին անաշխատունականերին այս բոլորը իրականացվում է նպաստների միջոցով 

եկամուտների անհավադարության պաճառները որոնք են ողջ աշխարհում եկամուտների անհավասարումների պաճառ ունի որը համարվում է օրինաչապ երևույթ օրինակ ֆիզիկական մտավոր ունակություներ մարդիք իրարից տարբերվում են օրինակ շինարարության մեջ այն շինարարը օրը կատարում ֆիզիկան ավելի ծանրաբեռնված աշխատանք բնական է որ նրա եկամուտը ավելի բարձր է լավ մասնագետը վճարվում է ավելիի բարձր քան այն մասնագետը որը իր գիտելիքներով իր աշխատանքով ավելի ցածր շահույթը օգտագործում 

Ինչպես հաշվում նվազագույ սպարողական զամբյուղը 
Նվազագույ սպարողական զամբյուղ ասելով հասկանում ենք մրդու բարիքների այն քանակաը որի արկայության դեպքում հնարավոր է ապահովել մարդու կենսագոծունեության նվազագույն պայմանները դրանք են հանապազորյա հացը պարենային այլ ապրանքներ բրինձ կաթնամթերք և այլն ոչ պարենային բարիքներ հագուսուտ կոշիկ հիգենայի պարագաներ հաշվում է ամսական 36262 դրամ մեկ շնչին ընկնող սնդամթերքի կիլո կալորյան կազմու է 2412 կկալ պարենային զամբյուղը կազմում է 23394 այսինք օրական 750-770 դրամ ծայրահեղ աղքատության շեմը համարվում մեկ շնչին ընկնող 15 753դր որ կազմում է օրական 500-520դրամ իսկ աղքատության շեմը համարվում 23 168դր. : 
Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...