понедельник, 1 мая 2017 г.

Դատական Համակարգ


Դատական համակարգ


Ինչ ենք հասկանում  դատարան ասելով
Դատարանը արթարադատության մարմին է որը իրականացնում  է
Արարդադատության  ինչ ենք հասկանում դատական պրոցես ասելով դատական պրոցեսը

Դա դատաքնություն է դատաքնության ժամանակ ընթացքում ինչ օրենս գիրք է  օքտագործվում քրիա դատական օրենս գիրքը
Ինչ օրենս գրքեր են կիռառվում  հանցագորտություներ բացահայտելու համար
3հատ  օրենս գիրք
Առաջի օրենս գիրքը կիռառվում է նախաքնության ժամանակ  քնիչի կողմից և այդ օրենս գիրքը կոչվում է քրիական օրենս գիրք
Դատաքնության ժամանակ կիրառվում է քրիա դատավարական օրենս գիրք դատարանի վճրից հետո դատապարտայալը տեղափոխվում  է  ուղիչ աշխանտանքային գաղութ կիրառվում  է քրիա կատարողական օրենսգիրքը հայաստանի հանրապետության ինչ կարքի դատարաներեն գործում 1999 թվականին ընդունվեց դատարաների մասին ըստ օրենքի այժմ գործում  է
Եռաստիճան համակարգ
1.    Ընդհանուր իրավասության հիմունքների դատարան
2.     Վերաքնիչ դատարան
Այս դատարանը վերանայում է ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռներ և բողոքումները

3.վճռաբեկ դատարան որը իրավունք ունի բեկանել առաջին և երկրորդ դատարաների վճիռնեը և բողոքումները:
Դատավճիռ, դատական նիստում կայացված առաջին ատյանի դատարանի և վերաքննիչ դատարանի որոշումները ամբաստանյալի մեղավորության կամ անմեղության, նրա նկատմամբ պատիժ կիրառելու կամ չկիրառելու և այլ հարցերով.Դատարանները դատավճիռները կայացնում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Դատարանի դատավճիռը կարող է լինել մեղադրական կամ արդարացման։[1]
Մեղադրական դատավճիռը բովանդակում է հանցանքի կատարման մեջ ամբաստանյալին մեղավոր ճանաչելու և նրա նկատմամբ քրեական պատիժ կիրառելու, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ քրեական պատիժ չկիրառելու կամ պատժից ազատելու մասին դատարանի որոշումը։
Արդարացման դատավճիռը ճանաչում և հռչակում է հանցանքի կատարման մեջ ամբաստանյալի անմեղությունը՝ այն մեղադրանքով, որով նա ներգրավվել է որպես մեղադրյալ:
Դատավճիռ բաղկացած է ներածական, նկարագրական-պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից։ Դատավճիռ օրինական ուժի մեջ է մտնում վճռաբեկության գանգատի (դատապարտյալի իրավունք) կամ բողոքարկման (դատախազի իրավունք) ժամկետն անցնելուց կամ բողոքարկման հիման վրա վճռաբեկ ատյանի դատարանում դատավճիռն օրինական համարվելուց հետո։ Այն դատավճիռը, որը վճռաբեկության կարգով գանգատարկման կամ բողոքարկման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում դրա հրատարակման պահից։ Մեղադրական դատավճիռը ի կատար է ածվում օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Արդարացման և ամբաստանյալին պատժից ազատելու վերաբերյալ դատավճիռ ի կատար է ածվում նրա հրապարակումից հետո՝ անհապաղ։ Դատավճիռը ի կատար ածող մարմինները՝ ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկներ, բանտ, միլիցիայի կարգապահական գումարտակներ, ֆինանսական մարմիններ և այլն, դատավճռի կատարման մասին անմիջականորեն հաղորդում են դատավճիռ կայացնող դատարանին։Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դիպլոմային աշխատանք «Քաղաքային տեսարաններ» Բանգլադեշ

Երևանի  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ Խլոյան Գոռ Գարիկի մասնագիտությունը՝ «Լուսանկարչական գործ»   Որակավորումը` լուսանկարիչ. ...